Manifestări ştiinţifice 2023

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE 2023

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

Nr.

Crt

Denumirea evenimentului

Perioada / modalitatea

de desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (națională, internațională, cadre didactice, cercetători, studenți, etc)

Responsabili

(date de contact, website conferință)

1

Conferința Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum

Martie 2023

Clasic/Online

Conferință CCI Speculum, națională, cu participare internațională, a fost organizată fără întreruperi în cadrul UAB, fizic sau/ și online, independent sau în colaborare cu alte centre din țară sau din străinătate. Lucrările vor fi publicate în revista anuală a Centrului, „Incursiuni în imaginar”, indexată Erih+.

Națională, cu participare internațională, cadre, cercetători, doctoranzi

Conf univ. dr. Gabriela Chiciudean gabriela.chiciudean@uab.ro

Lector univ. dr. Cristina Vănoagă

cristina.vanoaga@uab.ro

2

Sesiunea de comunicări științifice a studenților din cadrul Facultății de Informatică și Inginerie, "In Extenso", ediția 2023

Aprilie

2023

Clasic

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor în domeniile inginerie şi informatică

Națională

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

andreea.begov@uab.ro

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

mihaela.ciortea@uab.ro

3

ICMEA 2023

Ediția a XV-a

Mai 2023

Clasic

Conferință internațională cu teme în domeniul economiei, managementului și contabilității

Internațională

Prof. univ. dr. Dan Topor

dan.topor@uab.ro

4

Masă rotundă cu tema Probleme actuale în materia protecției drepturilor fundamentale la nivel european

Mai 2023

Clasic

Masă rotundă în domeniul Dreptului constitutional

Specialiști din țară și de la universitatea din Bologna

Lect. univ. dr. Mihaela Simion

mihaela.simion@uab.ro

5

IN EXTENSO, Ediția a XXIII-a

 

Mai 2023

Clasic

Conferință internațională  studențească

Internațională

Conf. univ. dr. Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro

6

Simpozionul Național al Facultății de Teologie Ortodoxă -ISSTA 2023

 

08-09 Mai 2023

Clasic

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei de a XXII-a ediție a simpozionului Internațional ISSTA 2023. Manifestare de tradiție a Facultății de Teologie Ortodoxă cu participanți din țară și străinătate

200 cadre didactice din țară și străinătate

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

mihai.himcinschi@uab.ro

Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite

Conf. univ. dr. Lucian Colda

Conf. univ. dr. Marius Telea

7

Sesiunea de comunicări științifice ale studenților și studenților masteranzi

18 mai 2023

Clasic

Sesiune de comunicări științifice, organizată anual cu participarea studenților și a studenților masternazi din Universitate și invitați de la universitățile din țară

Participare națională

Asist. univ. dr. Bogdan Florea

bogdan.florea@uab.ro

8

Conferință internațională Dreptul afacerilor, tehnologiilor și inteligenței artificiale

18 mai 2023

Clasic și online

Conferință internațională organizată cu cadre didactice din țară și străinătate și specialiști din țarăm inclusive invitați ai primăriei Alba Iulia și Târgu Mureș

Națională și internațională, cadre didactice și specialiști ăn domeniu

Conf. univ. dr. Felix Hodoș

raul.hodos@uab.ro

9

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

19 Mai 2023

Online

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru studenți și elevi este organizat de Departamentul de Litere, un concurs anual cu premii, la care participă studenți din universitățile din țară și elevi din județul Alba și din alte județe.

Participanții trimit traducerile proprii ale unor texte propuse de comisia de organizare, care sunt corectate de comitetul științific al concursului, alcătuit din cadre ale universității noastre, precum și din învățământul preuniversitar. În urma notării lucrărilor, se realizează un clasament și se acordă minim de 32 de premii (în cărți) pentru cele mai bune traduceri, pe cele 8 secțiuni ale Concursului:

Evenimentele celor două zile includ încă un concurs de traduceri, ad hoc, în urma căruia se vor mai decerna două premii pentru secțiile engleză și franceză. De asemenea, în aceste zile vor avea loc ateliere de traduceri, întâlniri cu scriitori și traducători, festivitatea de premiere (online).

Participare naţională: studenţi, masteranzi, precum şi elevi din învăţământul preuniversitar

Lect. univ. dr. Natalia Muntean

Asist. univ. drd. Andra Ursa

http://traduceri.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=5&l=ro  

10

International Student Conference: Sport Activities & Physical Rehabilitation in Contemporary Societies, 3rd edition

19 Mai 2023

duplex hibrid:

fizic Spania și România/

online pe Zoom

Conferință internațională anuală destinată studenților și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din domeniul educație fizică, sport și kinetoterapie

Participare internațională

Conf. univ. dr. Angel-Alex Haisan

angel.haisan@uab.ro    

http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro 

11

Sesiunea științifică națională cu participare internațională a studenților și masteranzilor teologi - Slujire și pastorație în societatea contemporană – Provocări, exigențe și inițiative misionare

18-19 Mai 2023

Hibrid

Conferință națională cu participare internațională a studenților și masteranzilor teologi de la Facultățile de Teologie din țară și din străinătate

Participare națională și internațională

Prof. univ. dr. Mihai Hincinschi

mihai.himcinschi@uab.ro

Lect. univ. dr. Oliviu Botoi

Lect univ. dr. Răzvan Brudiu

12

Conferința națională, cu participare internațională: Dialogul culturilor, între tradiție și modernitate, ediția a XXII-a, organizată de Centrul de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural UAB și Departamentul de Litere

19-21 Mai 2023

Clasic

Conferința se adresează cadrelor didactice universitare, cercetătorilor și doctoranzilor în domeniul științelor limbii și literaturii.

 

Conferință națională, cu participare internațională

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

georgeta.orian@uab.ro

13

Didactica - tradiție, actualitate, perspective, Ediția a VIII-a

26-27 Mai 2023

Clasic și on-line

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia cadre didactice și cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din științele educației, didactică generală și didactici de specialitate.

Internațională

Conf. univ. dr. Ioana Todor

ioana.todor@uab.ro 

14

Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor

Iunie 2023

Clasic

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Națională

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

attila.tamas@uab.ro

15

Contributii în activitatea de Inovare și Transfer Tehnologic. Exemple de bune practici în regiunea Centru.

Iunie 2023

Clasic

Este un simpozion tehnico-stiintific care combina partea teoretica desfasurata la UAB, si cea aplicativa desfasurata la un partener economic. Este destinat masteranzilor, doctoranzilor si specialistilor cu preocupari in domeniul inovarii si transferului tehnologic.

Participare națională 95%  internationala 5%.

Prof. univ. dr. ing. A. Tulbure,

aditulbures@uab.ro

Lector univ. dr.ing. A. Avram

Asist drd.ing. C. Stoica,

https://www.uab.ro/centre/12-centrul-pentru-transfer-tehnologic/

 

 

16

Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național, Ediția a XVI-a

15-16 Iunie 2023

Clasic

Conferința reprezintă o manifestare științifică de înaltă ținută, care reunește din anul 2007 la Alba Iulia specialiști din țară şi străinătate în jurul subiectului generos al cărții. Conferința are ca obiectiv încurajarea cercetărilor și valorificarea rezultatelor asociate cărții vechi, ca element structural al patrimoniului și identității europene multiculturale.

Participare naţională și internațională

(cadre didactice și cercetători)

Prof. univ. dr. Eva Mârza

evamarza@yahoo.com

CS III dr. Ana-Maria Roman- Negoi: anamaria.roman@uab.ro

17

RICONTRANS Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean (16th to Early 20th Century)/RICONTRANS Cultură vizuală, Pietate și Propagandă: transferul și recepția artei sacre ruse în Balcani și Estul Mediteranei

20-22 Iunie 2023

Clasic/ Online

Conferință dedicată cercetătorilor din domeniul istoriei, istoriei artei și istoriei religiei, organizată în colaborare cu Muzeul Național al Unirii - Museikon

Participare internațională

Conf. univ. dr. Daniel Dumitran (din partea UAB)

daniel.dumitran@uab.ro  

Dr. Ana Dumitran (din partea MNUAI) anadumitran2013@gmail.comb

18

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor și masteranzilor din domeniul social

23-24 iunie

2023

Clasic

Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studentilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

Participare națională (studenţi și masteranzi din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Psihologie)

Conf. univ. dr. Călina-Ana Buţiu calina.butiu@uab.ro 

Lect. univ. dr. Angela Bara angela.bara@uab.ro

Lect. univ. dr. Petronela Talpaș petronela.talpas@uab.ro

19

Conferința internațională Educație lingvistică și interculturală – ediția a 12-a/CONFERENCE ON LINGUISTIC AND INTERCULTURAL EDUCATION – CLIE-2023, ediția a 12-a

30 Iunie-2 Iulie 2023

Clasic

Conferința CLIE-2022 este un forum de dezbateri academice și o platformă de diseminare a rezultatelor cercetărilor celor mai inovatoare din sfera legăturii indisolubile dintre limbă și cultură, a necesității înțelegerii și acceptării diversității și alterității la nivel global.

Participare internațională

Prof. univ. dr. Teodora Popescu

tpopescu@uab.ro   

clie@uab.ro    

20

Modulațiile Logosului în Tradiția Bisericii: Biblie, omilie, imnografie

5-8 Iulie 2023

Clasic

Manifestare științifică internațională, destinată studenților doctoranzi din țară și străinătate,  organizată în cadrul celei de a XI-a ediții a Școlii Internaționale de Vară a Studenților Doctoranzi Teologi (SIVDT 2023)

8 profesori naționali

4 profesori internaționali

50 doctoranzi naționalli

10 doctoranzi internaționali

Jan Nicolae

nicolaejan@yahoo.com

Prof. dr. Mihai Himcinschi

Alexandru Agignoaie

alexandru.agignoaie@uab.ro

Constantin Ciorea

 

21

Colocviile Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR) și ale Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural UAB

20-23 Iulie 2023

Clasic

Colocvii naționale de istorie literară, teoria literaturii, literatură generală și comparată, cu participarea unor personalități în domeniu, a numeroase cadre universitare și cercetători, membri ai Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR) și ai Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural din cadrul UAB. Ca arie de dezbateri, evenimentul se adresează deopotrivă doctoranzilor, masteranzilor și studenților UAB, dar și cadrelor didactice din mediul preuniversitar

Participare

națională

Prof. univ. dr.

Diana Câmpan

diana.campan@uab.ro

22

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XV-a

Octombrie 2023

Clasic

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Conferinţă internaţională (cadre didactice şi cercetători)

Prof.univ.dr.habil. Dorin Opriş

dorin.opris@uab.ro

23

Conferința de mediu ,, Aur și Oameni în Țara Abrudului,,

Octombrie

2023

Clasic

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie.

Participare naţională - cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ. dr. ing. Dimen Levente

dimen.levente@uab.ro

24

Învățământul superior de marketing – provocări și perspective 

Octombrie 2023

Clasic

Manifestare științifică adresată specialiștilor în marketing din toate centrele universitare având ca scop realizarea unei diagnoze privind stadiul actual al marketingului în învățământul universitar românesc și conturarea unor direcții de dezvoltare viitoare în domeniul educației și cercetării.

Cadre didactice universitare din țară din domeniul marketingului

Conf.univ.dr Andreea Muntean

andreea.muntean@uab.ro

 

25

Congres aniversar “3 Decenii de Drept în Alba Iulia

26-27 Octombrie 2022

Clasic

Congres international organizat cu ocazia împlinirii a 30 de ani de Drept la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia la care sunt invitați cadre didactice din țară și străinătate

Participare națională și internațională

Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu

miruna.tudorascu@uab.ro

Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu

Conf.univ. dr. Ada Hurbean

26

Managementul Carierei, Ediția a XI-a

14-16 Noiembrie 2023

Clasic

Manifestare organizată de către Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală și profesională. Este un eveniment organizat anual în anul 2013, cu sprijnul unui colectiv de voluntari. Ultima ediție s-a derulat pe o perioadă de 5 zile, a avut un număr de peste 600 participanți, cu un număr de 15 activități în program de tipul prelegerilor, întâlnirilor interactive, prezentări de companii și instituții, întâlniri cu recrutori, ateliere de dezvoltare personală.

Participare națională - studenți, elevi, absolvenți, angajatori, cadre didactice

Conf.univ.dr. Larisa Dragolea, Director al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al UAB (CICOC UAB)

larisa.dragolea@uab.ro

27

Conferința națională a studenților și doctoranzilor -

Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria artei, Patrimoniu, ediția a XXXI-a

17 Noiembrie 2023

Clasic și online

Conferință dedicată în special studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specializările Istorie, Arheologie, Muzeologie, Istoria artei, Patrimoniu

Națională

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu

ileana.burnichioiu@uab.ro

28

Convergente si Provocari in Domeniul Stiintelor Exacte si Ingineresti

 

Noiembrie

2023

Clasic

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar.

Naţional

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

andreea.begov@uab.ro

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

mihaela.ciortea@uab.ro

29

Convergențe și provocări in domeniul științelor economice

Ediția a X- a

Noiembrie 2023

Clasic

Conferință dedicată cadrelor didactice din mediul preuniversitar și specialiștilor din domeniu.

națională

Conf univ. dr. Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro 

30

Sesiunea științifică a studenților și masteranzilor filologi 

Decembrie 2023

Clasic/ online

Sesiunea științifică a studenților și masteranzilor filologi oferă studenților din universitățile din țară ocazia de a-și canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora  lucrări de cercetare, care vor fi apoi prezentate colegilor și profesorilor participanți în cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: limbă și comunicare, traductologie, literatură și studii culturale. O parte din lucrări vor fi selectate pentru publicarea în „Buletinul studenților și masteranzilor filologi”.  

Participare națională

Conf univ. dr. Crina Herțeg crina.herteg@uab.ro

Conf univ. dr. Gabriela Chiciudean gabriela.chiciudean@uab.ro

Lector univ. dr. Aura Cibian aura.cibian@uab.ro

31

Social Work in the Addictions and Health Care  -  Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of Services and Quality of Life

Asistenta socială în fenomenul adicției și în sănătate. Colaborare interdisciplinară pentru îmbunătățirea calității serviciilor și a calității vieții

21-22 Octombrie

2023

Clasic

Scopul conferinței este diseminarea rezultatelor în domeniul adicțiilor, sănătății și intervențiilor terapeutice cu dependenți. Conferința își propune, de asemenea să stimuleze cercetarea în domeniul adicțiilor și să disemineze bunele practici.

 

Conferință internațională
 Participare -cercetători, cadre didactice, doctoranzi și practicieni

Ștefani Claudiu

claudiupian@yahoo.com

claudiu.stefani@uab.ro

 

 

 

 

                                                                                

 

Manifestări ştiinţifice 2022

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

Nr.

Crt

Denumirea evenimentului

Perioada

 

Modalitatea

de desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (națională, internațională, cadre didactice, cercetători, studenți, etc)

Responsabili

(date de contact, website conferință)

1.

Sesiune de comunicări științifice ale studenților și studenților masteranzi

Reprogramată pentru data de 19 Mai 2022

 

Clasic/Online

Sesiune de comunicări științifice ale studenților și studenților masteranzi, domeniul drept.

30 Studenți licență, studenți masterat, cadre didactice, participare națională

Asist. Univ. dr. Bogdan Florea

bogdan.florea@uab.ro

2.

Simpozionul Național al Facultății de Teologie Ortodoxă -ISSTA 2022  desfășurat sub egida 2022 Anul omagial al rugăciunii

 

09-10 Mai, 2022

Clasic

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei de a XXI-a ediție a simpozionului Internațional ISSTA 2022

200 cadre didactice din țară și străinătate

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite

Lect. univ. dr. Lucian Colda

Conf. univ. dr.Marius Telea

 

3.

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

20-21 Mai 2022

 

Online

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru studenți și elevi este organizat de Departamentul de Filologie. Este un concurs anual cu premii, la care participă studenți din universitățile din țară, precum și elevi, atât din județul Alba, cât și din alte județe.

Participanții trimit traducerile proprii ale unor texte propuse de comisia de organizare, care sunt corectate de comitetul științific al concursului, alcătuit din cadre ale universității noastre, precum și din învățământul preuniversitar. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament și se acordă minim de 32 de premii (în cărți) pentru cele mai bune traduceri, pe cele 8 secțiuni ale Concursului.

Participare naţională: studenţi, masteranzi, precum şi elevi din învăţământul preuniversitar

Lect. univ. dr. Natalia Muntean

natalia.muntean@uab.ro

 

Asist. univ. drd. Andra Ursa

andra.ursa@uab.ro

 

http://traduceri.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=5&l=ro

4.

Didactica – tradiție, actualitate, perspective

(Ediția a VII-a)

20-21 Mai 2022

 

Online

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cadre didactice și cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din științele educației, didactică generală și didactici de specialitate.

Internațională

Conf. univ. dr. Ioana Todor

ioana.todor@uab.ro

5.

ICMEA 2022

Mai 2022

Clasic

 

Conferință internatională cu teme în domeniul economiei, managementului și contabilității

Internațională

Conf univ dr. DanTopor

dan.topor@uab.ro

6.

IN EXTENSO 2022

Mai 2022

Clasic

 

Conferință internațională  studențească

Internațională

Conf univ dr Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro

7.

Simpozion științific Național cu participare internațională GeoCAD

20 Mai

2022

Online

Conferința este dedicată cadrelor didactice, cercetătorilor și experților care activează în domeniul Geodeziei/Topografiei/Cadastrului.

 Secţiunile simpozionului cuprind tot arealul de problematici cu privire la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a continentului, situaţia reţelelor geodezice la nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile aparaturii în masuratorile terestre şi aeriene precum şi probleme organizatorice ce derivă din implicarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în activităţile curente.

Naţional cu participare internațională

Persoane de contact:
Prof.univ.dr.ing Ienciu Ioan: iienciu@uab.ro
Lect.univ.dr.ing. Dreghici Alexandra: apopa@uab.ro

8.

Sesiunea studenţească de comunicări “In Extenso” – pe Universitate DIME+DCICIM

Mai

2022

Clasic/

Online

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor, domeniile inginerie şi informatică

Internațional

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

9.

Conferința Națională a Societății de Geografie

Mai

2022

Online

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie

Participare naţională – cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Prof. Lucia Bulbucan

10.

International Student Conference:Sport Activities & Physical Rehabilitation in Contemporary Societies, 2nd edition

Conferința internațională stidențească: sport și reabilitare în societatea contemporană-ediția a 2-a.

27 Mai 2022

 

Online

Conferința internațională care urmărește reunirea studenților din domeniile educație fizica, sport si kinetoterapie

Studenți ai universităților din străinătate cu care Universitatea „1 Decembrie 1918” are încheiate parteneriate, cat si din alte tari

Lect. univ. dr. Angel-Alex

Hăisan

 

http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro

 

11.

Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național, Editia a XVI-a

23-24 iunie 2022

Clasic/

Online

Conferința reprezintă o manifestare științifică de înaltă ținută, care reunește din anul 2007 la Alba Iulia specialiști din țară şi străinătate în jurul subiectului generos al cărții. Conferința are ca obiectiv încurajarea cercetărilor și valorificarea rezultatelor asociate cărții vechi, ca element structural al patrimoniului și identității europene multiculturale.

Participare naţională,

(cadre didactice și cercetători)

Prof. univ. dr. Eva Mârza

CS III dr. Ana Maria Roman Negoi: anamaria.roman@uab.ro

12.

Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor

Iunie 2022

Clasic

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Națională

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

attila.tamas@uab.ro

13.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social

24-25 Iunie

2022

Online

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studentilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

Studenţi și masteranzi  din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Psihologie

Conf. univ. dr. Călina-Ana Buţiu

Lect. univ. dr. Angela Bara

Lect. univ. dr. Petronela Talpaș

 

14.

Contribuții in activitatea de Inovare și Transfer Tehnologic. Exemple de bune practici în Regiunea Centru. ediția 2-a.

Iulie 2022

Clasic/Online

Manifestare reprezentativă pentru activitatea de transfer tehnologic în Regiunea Centru

Națională

Prof. univ. dr. Adrian Tulbure

15.

Direcții și teme de cercetare în teologia contemporană. Cui folosesc cercetările doctorale?

11-12 Iulie, 2022

Clasic

Manifestare științifică internațională, destinată studenților doctoranzi din țară și străinătate,  organizată în cadrul celei de a X-a ediții a Școlii Internaționale de Vară a Studenților Doctoranzi Teologi (SIVDT 2022)

10 profesori

60 doctoranzi naționalli

10 doctoranzi internaționali

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Jan Nicolae

   Ion Vasile

   Vasile Căpâlnean

 

 

16.

Școală de vară

29 August-4 Septembrie2022

Clasic

Școală de vară cu participarea studenților și cadrelor didactice din Universitatea noastră și Universității partenere

Cadre didactice – 20

Studenți – 50

Conf. univ. dr. Felix Hodoș

felix.hodos@uab.ro

17.

Congresul Național al Istoricilor Români, ediția a III-a

08-10 Septembrie 2022

Clasic

Cea mai mare manifestare științifică anuală la nivel national în domeniul istoriei din România. Realizare în parteneriat cu Academia Română -Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca

Cadre didactice, cercetători, doctoranzi, muzeografi, arhiviști, bibliotecari, aprox 500 participanți

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Conf. univ. dr. Sorin Arhire

Conf. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu

CS III dr. Ana-Maria Roman-Negoi

website conferință

18.

Royalty and Republic: Europe’s Political Establishments in the Early 1920s

14-18 septembrie 2022

Clasic

Este o conferință care iși propune să reunească cadre didactice și cercetători din România, dar și din alte țări europene, pentru a analiza regimurile politice care au existat imediat după sfârșitul Primului Război Mondial. O atenție deosebită va fi acordată încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria la Alba Iulia.

Participare internațională

(cadre didactice și cercetători)

Conf. univ. dr. Sorin Arhire,

Dr. Tudor Roșu:

 

https://uab.ro/facultate/3-facultatea-de-istorie-si-filologie/evenimente/37-international-conference-royalty-and-republic-europes-political-establishments-in-the-early-1920s/

19.

Conferința Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum

Septembrie 2022

 

Clasic/

Online

Conferință internațională organizată în colaborare cu Centrul de cercetare a Imaginarului, din cadrul Universității din Africa de Sud

Participare națională și internațională, cadre didactice, cercetători

Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean

e-mail:

gabriela.chiciudean@uab.ro

20.

Conferința internațională bianuală ”Law and its challenges in socio-economic and administrative field”

13-14 Octombrie 2022

Clasic

Conferință internațională, organizatp o data la doi ani, cu participare națională și internațională, de prestigiu

Cadre didactice și cercetători din țară și străinătate, 60

Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu

miruna.tudorașcu@uab.ro

21.

Social Work in the Addictions and Health Care  -  Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of Services and Quality of Life

Asistenta socială în fenomenul adicției și în sănătate. Colaborare interdisciplinară pentru îmbunătățirea calității serviciilor și a calității vieții

21-22 Octombrie

2022

Clasic

Scopul conferinței este diseminarea rezultatelor în domeniul adicțiilor, sănătății și intervențiilor terapeutice cu dependenți. Conferința își propune, de asemenea să stimuleze cercetarea în domeniul adicțiilor și să disemineze bunele practici.

 

Conferință internațională
 în colaborare cu Universitatea Babes-Bolyai și Institutul de cercetare pentru calitatea vieții,  cercetători, cadre didactice, doctoranzi și practicieni

Lect. univ. dr. Stefani Claudiu

claudiu.stefani@uab.ro

Neamțu Nicoleta

 

22.

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XIV-a

28-29 Octombrie 2022

 

Online/ Clasic

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Conferinţă internaţională (cadre didactice şi cercetători)

Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriş

conferintadppdalba@gmail.com

Detalii conferinţă

 

23.

Workshop Exploratoriu: Internaționalizarea Învățământului Superior: Provocări și Recompense. Ediția a VIII-a

Octombrie 2022

Clasic

Dedicat politicilor de internaționalizare în domeniul învățământului superior, workshop-ul organizat de către UAB în parteneriat cu membrii UNIRO se bucură de prezența reprezentanților ANPCDEFP, a misiunilor diplomatice din România, centrelor culturale cu reprezentare în țara noastră, precum și a partenerilor strategici ai Universității din Europa, Asia, America Latină, SUA și Australia. Participare internațională Director Centrul de Relații Internaționale, Daniel Mihai Melinte

24.

Sesiunea științifică națională cu participare internațională a studenților și masteranzilor teologi

9 – 10 Noiembrie 2022

Clasic

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei de a VI-a editie a Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților  Teologi (SCSST 2022)

5 profesori

20 studenți

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Lect. univ. dr. Botoi Oliviu

 Asist. Univ. dr. Brudiu Răzvan

 

25.

Conferința națională a studenților și doctoranzilor. Istorie. Arheologie. Muzeologie. Istoria Artei. Patrimoniu, ediția a XXX-a

11 Noiembrie 2022

Online

Conferința reprezintă o bună oportunitate pentru studenții și doctoranzii din România de a-și prezenta cercetările, aceasta fiind deja consacrată ca un eveniment științific important.

Participare națională

(studenți și doctoranzi)

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu,

diam@uab.ro ;

ileana.burnichioiu@uab.ro

 

26.

Convergențe și Provocări în Domeniul Stiințelor Exacte și Inginerești - DIME+DCICIM

Noiembrie

2022

Clasic/

Online

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar

Naţional

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

 

27.

Convergențe și provocări in domeniul științelor economice

Noiembrie

2022

Clasic/

Online

Conferință dedicată cadrelor didactice din mediul preuniversitar și specialiștilor din domeniu

Națională

Conf univ dr Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro

28.

Sesiunea Studenților și Masteranzilor Filologi

Decembrie 2022

 

 

Clasic/

Online

Sesiunea științifică a studenților și masteranzilor filologi oferă studenților din universitățile din țară ocazia de a-și canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea acelor cadre didactice în funcție de tematică și de limba în care lucrările sunt scrise: română, engleză sau franceză), lucrări de cercetare, care vor fi apoi prezentate colegilor și profesorilor participanți în cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: limbă și comunicare, traductologie, literatură și studii culturale.

După încheierea zilelor Sesiunii se face o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la editura universității, AETERNITAS. Fiecare student participant va primi un astfel de volum.

Națională cu participare Internațională

Lect. univ. dr. Aura Cibian

aura.cibian@uab.ro

 

Asist. univ. drd. Andra Ursa

andra.ursa@uab.ro

Lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean

gabriela.chiciudean@uab.ro

 

Lect. univ. dr. Crina Herțeg

crina.herteg@uab.ro

 

http://sssmf.uab.ro/

29.

Managementul Carierei, Ediția a X-a, Ediție aniversară

06-08 Decembrie 2022

Clasic/Online

Conferință organizată de către Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (CICOC UAB), cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală și profesională. Este un eveniment organizat anual din anul 2013, care a înregistrat la fiecare ediție un număr foarte mare de participanți (peste 900 la ediția a IX-a, online)

Participare națională și internațională: studenți, elevi, absolvenți, angajatori, cadre didactice, reprezentanți centre de carieră.

Conf.univ.dr.  Larisa Dragolea

30.

Tendencies of knowledge and social development in the 21st century (The 7th Edition)

Tendințe ale cunoașterii și dezvoltării sociale în secolul 21

9-10 Decembrie 2022

Online

Conferința își propune să creeze un cadru de dezbatere în ceea privește tendințele actuale în domeniul sociologiei. Contribuțiile vor fi publicate în Revista română de sociologie.

Conferință internațională

 în colaborare cu Institutul de cercetare pentru calitatea vieții,  cercetători, cadre didactice, doctoranzi și practicieni

Prof. univ. dr. Mihai Pascaru

Conf. univ. dr. Lucian Marina

lucian.marina@uab.ro  

Detalii / înscrieri

 

 

 

 

PProrector

Conf. univ. dr. Andreea Muntean

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK