Manifestări ştiinţifice 2022

UNIVERSITATEA ”1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

Nr.

Crt

Denumirea evenimentului

Perioada

 

Modalitatea

de desfășurare

Descrierea succintă a evenimentului

Participare (națională, internațională, cadre didactice, cercetători, studenți, etc)

Responsabili

(date de contact, website conferință)

1.

Sesiune de comunicări științifice ale studenților și studenților masteranzi

Reprogramată pentru data de 19 Mai 2022

 

Clasic/Online

Sesiune de comunicări științifice ale studenților și studenților masteranzi, domeniul drept.

30 Studenți licență, studenți masterat, cadre didactice, participare națională

Asist. Univ. dr. Bogdan Florea

bogdan.florea@uab.ro

2.

Simpozionul Național al Facultății de Teologie Ortodoxă -ISSTA 2022  desfășurat sub egida 2022 Anul omagial al rugăciunii

 

09-10 Mai, 2022

Clasic

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei de a XXI-a ediție a simpozionului Internațional ISSTA 2022

200 cadre didactice din țară și străinătate

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Ovidiu Panaite

Lect. univ. dr. Lucian Colda

Conf. univ. dr.Marius Telea

 

3.

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru elevi, studenţi şi masteranzi

20-21 Mai 2022

 

Online

Concursul de traduceri literare și de specialitate pentru studenți și elevi este organizat de Departamentul de Filologie. Este un concurs anual cu premii, la care participă studenți din universitățile din țară, precum și elevi, atât din județul Alba, cât și din alte județe.

Participanții trimit traducerile proprii ale unor texte propuse de comisia de organizare, care sunt corectate de comitetul științific al concursului, alcătuit din cadre ale universității noastre, precum și din învățământul preuniversitar. În urma notării lucrărilor se realizează un clasament și se acordă minim de 32 de premii (în cărți) pentru cele mai bune traduceri, pe cele 8 secțiuni ale Concursului.

Participare naţională: studenţi, masteranzi, precum şi elevi din învăţământul preuniversitar

Lect. univ. dr. Natalia Muntean

natalia.muntean@uab.ro

 

Asist. univ. drd. Andra Ursa

andra.ursa@uab.ro

 

http://traduceri.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=5&l=ro

4.

Didactica – tradiție, actualitate, perspective

(Ediția a VII-a)

20-21 Mai 2022

 

Online

Conferinţa îşi propune să reunească la Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cadre didactice și cercetători, devenind un forum de dezbatere a unor teme actuale din științele educației, didactică generală și didactici de specialitate.

Internațională

Conf. univ. dr. Ioana Todor

ioana.todor@uab.ro

5.

ICMEA 2022

Mai 2022

Clasic

 

Conferință internatională cu teme în domeniul economiei, managementului și contabilității

Internațională

Conf univ dr. DanTopor

dan.topor@uab.ro

6.

IN EXTENSO 2022

Mai 2022

Clasic

 

Conferință internațională  studențească

Internațională

Conf univ dr Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro

7.

Simpozion științific Național cu participare internațională GeoCAD

20 Mai

2022

Online

Conferința este dedicată cadrelor didactice, cercetătorilor și experților care activează în domeniul Geodeziei/Topografiei/Cadastrului.

 Secţiunile simpozionului cuprind tot arealul de problematici cu privire la situaţia cadastrului la nivelul ţării şi a continentului, situaţia reţelelor geodezice la nivel continental şi cu implicaţii pentru ţara noastră, implicaţiile aparaturii în masuratorile terestre şi aeriene precum şi probleme organizatorice ce derivă din implicarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în activităţile curente.

Naţional cu participare internațională

Persoane de contact:
Prof.univ.dr.ing Ienciu Ioan: iienciu@uab.ro
Lect.univ.dr.ing. Dreghici Alexandra: apopa@uab.ro

8.

Sesiunea studenţească de comunicări “In Extenso” – pe Universitate DIME+DCICIM

Mai

2022

Clasic/

Online

Sesiune ştiinţifică de comunicări a studenţilor şi masteranzilor, domeniile inginerie şi informatică

Internațional

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

9.

Conferința Națională a Societății de Geografie

Mai

2022

Online

Conferinţa este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din domeniile ştiinţe al Pământului, Geografie

Participare naţională – cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Prof. Lucia Bulbucan

10.

International Student Conference:Sport Activities & Physical Rehabilitation in Contemporary Societies, 2nd edition

Conferința internațională stidențească: sport și reabilitare în societatea contemporană-ediția a 2-a.

27 Mai 2022

 

Online

Conferința internațională care urmărește reunirea studenților din domeniile educație fizica, sport si kinetoterapie

Studenți ai universităților din străinătate cu care Universitatea „1 Decembrie 1918” are încheiate parteneriate, cat si din alte tari

Lect. univ. dr. Angel-Alex

Hăisan

 

http://ccefsk.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro

 

11.

Bibliologie și Patrimoniu Cultural Național, Editia a XVI-a

23-24 iunie 2022

Clasic/

Online

Conferința reprezintă o manifestare științifică de înaltă ținută, care reunește din anul 2007 la Alba Iulia specialiști din țară şi străinătate în jurul subiectului generos al cărții. Conferința are ca obiectiv încurajarea cercetărilor și valorificarea rezultatelor asociate cărții vechi, ca element structural al patrimoniului și identității europene multiculturale.

Participare naţională,

(cadre didactice și cercetători)

Prof. univ. dr. Eva Mârza

CS III dr. Ana Maria Roman Negoi: anamaria.roman@uab.ro

12.

Repere vechi şi noi în managementul şi fiscalitatea entităţilor

Iunie 2022

Clasic

Conferinţă naţională cu teme în domeniul economiei, managementului şi contabilităţii

Națională

Conf. univ. dr. Tamas Szora Attila

attila.tamas@uab.ro

13.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor din domeniul social

24-25 Iunie

2022

Online

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice a studentilor îşi propune să dezvolte o cultură a cercetării ştiinţifice în rândul viitorilor profesionişti din domeniul social.

Studenţi și masteranzi  din domeniile Asistenţă socială, Sociologie, Psihologie

Conf. univ. dr. Călina-Ana Buţiu

Lect. univ. dr. Angela Bara

Lect. univ. dr. Petronela Talpaș

 

14.

Contribuții in activitatea de Inovare și Transfer Tehnologic. Exemple de bune practici în Regiunea Centru. ediția 2-a.

Iulie 2022

Clasic/Online

Manifestare reprezentativă pentru activitatea de transfer tehnologic în Regiunea Centru

Națională

Prof. univ. dr. Adrian Tulbure

15.

Direcții și teme de cercetare în teologia contemporană. Cui folosesc cercetările doctorale?

11-12 Iulie, 2022

Clasic

Manifestare științifică internațională, destinată studenților doctoranzi din țară și străinătate,  organizată în cadrul celei de a X-a ediții a Școlii Internaționale de Vară a Studenților Doctoranzi Teologi (SIVDT 2022)

10 profesori

60 doctoranzi naționalli

10 doctoranzi internaționali

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Conf. univ. dr. Jan Nicolae

   Ion Vasile

   Vasile Căpâlnean

 

 

16.

Școală de vară

29 August-4 Septembrie2022

Clasic

Școală de vară cu participarea studenților și cadrelor didactice din Universitatea noastră și Universității partenere

Cadre didactice – 20

Studenți – 50

Conf. univ. dr. Felix Hodoș

felix.hodos@uab.ro

17.

Congresul Național al Istoricilor Români, ediția a III-a

08-10 Septembrie 2022

Clasic

Cea mai mare manifestare științifică anuală la nivel national în domeniul istoriei din România. Realizare în parteneriat cu Academia Română -Institutul de Istorie “George Barițiu” din Cluj-Napoca

Cadre didactice, cercetători, doctoranzi, muzeografi, arhiviști, bibliotecari, aprox 500 participanți

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Conf. univ. dr. Sorin Arhire

Conf. univ. dr. Cosmin Popa-Gorjanu

CS III dr. Ana-Maria Roman-Negoi

website conferință

18.

Royalty and Republic: Europe’s Political Establishments in the Early 1920s

14-18 septembrie 2022

Clasic

Este o conferință care iși propune să reunească cadre didactice și cercetători din România, dar și din alte țări europene, pentru a analiza regimurile politice care au existat imediat după sfârșitul Primului Război Mondial. O atenție deosebită va fi acordată încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria la Alba Iulia.

Participare internațională

(cadre didactice și cercetători)

Conf. univ. dr. Sorin Arhire,

Dr. Tudor Roșu:

 

https://uab.ro/facultate/3-facultatea-de-istorie-si-filologie/evenimente/37-international-conference-royalty-and-republic-europes-political-establishments-in-the-early-1920s/

19.

Conferința Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum

Septembrie 2022

 

Clasic/

Online

Conferință internațională organizată în colaborare cu Centrul de cercetare a Imaginarului, din cadrul Universității din Africa de Sud

Participare națională și internațională, cadre didactice, cercetători

Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean

e-mail:

gabriela.chiciudean@uab.ro

20.

Educaţia din perspectiva valorilor, ediţia a XIV-a

27-29 Septembrie 2022

 

Online/ Clasic

Conferinţa îşi propune să reunească într-un cadru academic de dezbatere idei şi modele cu relevanţă pentru spaţiul educaţional, susţinute de cadre didactice şi cercetători din diferite domenii universitare.

Conferinţă internaţională (cadre didactice şi cercetători)

Conf. univ. dr. habil. Dorin Opriş

 

conferintadppdalba@gmail.com

21.

Conferința internațională bianuală ”Law and its challenges in socio-economic and administrative field”

13-14 Octombrie 2022

Clasic

Conferință internațională, organizatp o data la doi ani, cu participare națională și internațională, de prestigiu

Cadre didactice și cercetători din țară și străinătate, 60

Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu

miruna.tudorașcu@uab.ro

22.

Social Work in the Addictions and Health Care  -  Interdisciplinary Collaboration to Improve Quality of Services and Quality of Life

Asistenta socială în fenomenul adicției și în sănătate. Colaborare interdisciplinară pentru îmbunătățirea calității serviciilor și a calității vieții

21-22 Octombrie

2022

Clasic

Scopul conferinței este diseminarea rezultatelor în domeniul adicțiilor, sănătății și intervențiilor terapeutice cu dependenți. Conferința își propune, de asemenea să stimuleze cercetarea în domeniul adicțiilor și să disemineze bunele practici.

 

Conferință internațională
 în colaborare cu Universitatea Babes-Bolyai și Institutul de cercetare pentru calitatea vieții,  cercetători, cadre didactice, doctoranzi și practicieni

Lect. univ. dr. Stefani Claudiu

claudiu.stefani@uab.ro

Neamțu Nicoleta

 

23.

Workshop Exploratoriu: Internaționalizarea Învățământului Superior: Provocări și Recompense. Ediția a VIII-a

Octombrie 2022

Clasic

Dedicat politicilor de internaționalizare în domeniul învățământului superior, workshop-ul organizat de către UAB în parteneriat cu membrii UNIRO se bucură de prezența reprezentanților ANPCDEFP, a misiunilor diplomatice din România, centrelor culturale cu reprezentare în țara noastră, precum și a partenerilor strategici ai Universității din Europa, Asia, America Latină, SUA și Australia. Participare internațională Director Centrul de Relații Internaționale, Daniel Mihai Melinte

24.

Sesiunea științifică națională cu participare internațională a studenților și masteranzilor teologi

9 – 10 Noiembrie 2022

Clasic

Manifestarea se desfășoară sub auspiciile celei de a VI-a editie a Sesiunii de Comunicări Științifice ale Studenților  Teologi (SCSST 2022)

5 profesori

20 studenți

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

Lect. univ. dr. Botoi Oliviu

 Asist. Univ. dr. Brudiu Răzvan

 

25.

Conferința națională a studenților și doctoranzilor. Istorie. Arheologie. Muzeologie. Istoria Artei. Patrimoniu, ediția a XXX-a

11 Noiembrie 2022

Online

Conferința reprezintă o bună oportunitate pentru studenții și doctoranzii din România de a-și prezenta cercetările, aceasta fiind deja consacrată ca un eveniment științific important.

Participare națională

(studenți și doctoranzi)

Conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu,

diam@uab.ro ;

ileana.burnichioiu@uab.ro

 

26.

Convergențe și Provocări în Domeniul Stiințelor Exacte și Inginerești - DIME+DCICIM

Noiembrie

2022

Clasic/

Online

Simpozion naţional adresat profesorilor din învăţământul preuniversitar

Naţional

Lect. univ. dr. ing. Mihaela Ciortea

Conf. univ. dr. ing. Andreea Begov Ungur

 

27.

Convergențe și provocări in domeniul științelor economice

Noiembrie

2022

Clasic/

Online

Conferință dedicată cadrelor didactice din mediul preuniversitar și specialiștilor din domeniu

Națională

Conf univ dr Carmen Paștiu

carmen.pastiu@uab.ro

28.

Sesiunea Studenților și Masteranzilor Filologi

Decembrie 2022

 

 

Clasic/

Online

Sesiunea științifică a studenților și masteranzilor filologi oferă studenților din universitățile din țară ocazia de a-și canaliza preocupările filologice într-o manieră aplicată, aceea de a elabora (sub coordonarea acelor cadre didactice în funcție de tematică și de limba în care lucrările sunt scrise: română, engleză sau franceză), lucrări de cercetare, care vor fi apoi prezentate colegilor și profesorilor participanți în cadrul Sesiunii, pe secțiunile anunțate: limbă și comunicare, traductologie, literatură și studii culturale.

După încheierea zilelor Sesiunii se face o selecție a lucrărilor prezentate în cadrul Sesiunii pentru un volum ce va fi publicat la editura universității, AETERNITAS. Fiecare student participant va primi un astfel de volum.

Națională cu participare Internațională

Lect. univ. dr. Aura Cibian

aura.cibian@uab.ro

 

Asist. univ. drd. Andra Ursa

andra.ursa@uab.ro

Lect. univ. dr. Gabriela Chiciudean

gabriela.chiciudean@uab.ro

 

Lect. univ. dr. Crina Herțeg

crina.herteg@uab.ro

 

http://sssmf.uab.ro/

29.

Managementul Carierei, Ediția a X-a, Ediție aniversară

06-08 Decembrie 2022

Clasic/Online

Conferință organizată de către Centrul de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (CICOC UAB), cel mai mare eveniment de dezvoltare personală și carieră, derulat anual, la UAB, pentru studenți, elevi, absolvenți, precum și pentru toate categoriile de persoane interesate de dezvoltare personală și profesională. Este un eveniment organizat anual din anul 2013, care a înregistrat la fiecare ediție un număr foarte mare de participanți (peste 900 la ediția a IX-a, online)

Participare națională și internațională: studenți, elevi, absolvenți, angajatori, cadre didactice, reprezentanți centre de carieră.

Conf.univ.dr.  Larisa Dragolea

30.

Tendencies of knowledge and social development in the 21st century (The 7th Edition)

Tendințe ale cunoașterii și dezvoltării sociale în secolul 21

9-10 Decembrie 2022

Online

Conferința își propune să creeze un cadru de dezbatere în ceea privește tendințele actuale în domeniul sociologiei. Contribuțiile vor fi publicate în Revista română de sociologie.

Conferință internațională

 în colaborare cu Institutul de cercetare pentru calitatea vieții,  cercetători, cadre didactice, doctoranzi și practicieni

Prof. univ. dr. Mihai Pascaru

Conf. univ. dr. Lucian Marina

lucian.marina@uab.ro  

 

 

 

 

PProrector

Conf. univ. dr. Andreea Muntean

 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK