Centrul de Imagine și Marketing

Misiunea şi obiectivele Centrului de Imagine şi Marketing

Centrul de Imagine şi Marketing are ca misiune promovarea imaginii şi a intereselor UAB în toate mediile ştiinţifice, socio-culturale, economice, educaţionale, din ţară şi din străinătate, precum şi iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni care vizează reconsiderarea şi conştientizarea  importanţei UAB în arealul istoric, geografic, economic, social şi cultural în care funcţionează, ca instituţie orientată spre performanţă multiplă şi cu un înalt potenţial de formare de specialişti în diverse domenii de interes major.
    
Centrul de Imagine şi Marketing are ca obiective:

 • asigurarea vizibilităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional, prin materiale specifice, permanent actualizate, care vizează relaţiile publice;  
 • îmbunătăţirea continuă a identităţii vizuale a Universităţii;
 • coordonarea proiectării/reactualizării grafice, a multiplicării şi diseminării materialelor de prezentare şi de promovare a UAB;
 • asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de promovare a Universităţii prin mijloacele mass-media sau de altă natură;
 • eficientizarea colaborării cu mass-media, în vederea promovării ofertei educaţionale şi a oportunităţilor oferite studenţilor UAB;
 • implicarea în acţiunile externe ale Universităţii, cu respectarea normelor de protocol interuniversitar;
 • iniţierea sau consolidarea sistemului de relaţii ale Universităţii cu instituţiile şi structurile naţionale şi internaţionale sau cu personalităţi din diverse medii socio-profesionale, care pot susţine interesele interne;
 • aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB;
 • aplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidare a relaţiilor cu parteneri din Europa şi din întreaga lume, în vederea diseminării oportunităţilor de studiu şi de cercetare oferite studenţilor internaţionali;
 • popularizarea, pentru cadrele şi studenţii străini interesaţi, a oportunităţilor de învăţământ şi cercetare pe care Universitatea le poate oferi;
 • atragerea şi activarea, în structuri organizate, a colaboratorilor loiali şi dedicaţi instituţiei şi misiunii de promovare a brand-ului şi a intereselor UAB (personal didactic, personal didactic auxiliar, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi reprezentanţi ALUMNI, instituţii publice şi private, parteneri media);
 • monitorizarea activităţilor de promovare a imaginii Universităţii şi de asigurare a consultanţei şi marketingului educaţional;
 • colaborarea permanentă cu celelalte structuri din Universitate, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în planul managerial al instituţiei.

Contact

 • Adresa Gabriel Bethlen Nr.5
 • Cod Postal 510009
 • Locatie Locatie universitate

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK