IOSUD-UAB

Subtitlu

Misiune şi obiective

Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

Şcoala Doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare, precum şi încheierea unor parteneriate în activităţi de cercetare interdisciplinară, la nivel naţional şi internaţional.

În condiţiile în care un doctorat impune rigoarea, adesea ascetică, a muncii de cercetare, iar doctoratul este el însuşi o iniţiere riguroasă, care nu se potriveşte oricui şi căreia nu toţi îi rezistă, membrii Şcolii Doctorale, profesori şi studenţi doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare profesională. În consecinţă, singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului, originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

Obiective

OBIECTIVE-CADRU PRIVIND ACTIVITATEA ŞCOLII DOCTORALE:

 • Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe naţionale şi internaţionale;
 • Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;
 • Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;
 • Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

OBIECTIVE SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT:

 • Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate     prin programe naţionale şi internaţionale;
 • Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;
 • Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;
 • Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;
 • Sporirea constantă a calităţii rezultatelor cercetării individuale, monitorizarea şi consilierea doctoranzilor în elaborarea tezelor de doctorat la standarde internaţionale înalte;
 • Elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale pentru doctoranzi şi cadrele universitare implicate în Şcoala Doctorală;
 • Promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi internaţionale;
 • Dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ > prin colaborarea cu instituţii organizatoare de doctorat din ţară sau străinătate;

Structură

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de I.O.S.U.D., prin Şcoala Doctorală organizează studii doctorale in următoarele domenii: Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie

Conducerea Şcolii doctorale este reprezentată de Consiliul Şcolii doctorale şi de Biroul Şcolii doctorale a cărei componenţă este validată de Senat.

Şcoala Doctorală este coordonată de un director numit în aceasta funcţie de Rectorul universităţii şi validat de către Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Contact

 • Adresa Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen, nr. 5
 • Cod Postal 510009
 • Locatie Locatie universitate

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK