Susţineri publice teze de abilitare - conf. univ. dr. Ovidiu ...

Anunturi

Susţineri publice teze de abilitare - conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1.Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

2.Prof. univ. dr. Paul BRUSANOWSKI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

3.Prof. univ. dr. Florin DOBREI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, conducător de doctorat în domeniul Teologie,http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/https://www.uav.ro/academic/%C5%9Fcoal%C4%83 doctoral%C4%83-interdisciplinar%C4%83-uav-arad,

4.Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "1 Decembrie 1918" dinAlba Iulia, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Teologie  - membru supleant

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1592394838664?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d

Ovidiu-Florin PANAITE-CV DESCARCĂ
Ovidiu-Florin PANAITE-lista lucrari DESCARCĂ
Ovidiu-Florin PANAITE-fisa de verificare DESCARCĂ
Ovidiu-Florin PANAITE-rezumatul tezei de abilitare -RO DESCARCĂ
Ovidiu-Florin PANAITE-rezumatul tezei de abilitare -EN DESCARCĂ
Ovidiu-Florin PANAITE-proces verbal DESCARCĂ

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK