Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 03.03.2017

HOTĂRÂREA NR. 3.1.

Se aprobă recalcularea salariilor de bază, conform HG nr. 582/2016 şi HG 38/2017, începând cu luna august 2016 şi respectiv ianuarie 2017, pentru personalul didactic care nu a beneficiat de majorarea salariului de bază ca urmare a aplicării Hotărârii CA din 05.09.2016, care se abrogă. Diferențele salariale se acordă în luna aprilie 2017, împreună cu drepturile salariale cuvenite pe luna martie 2017. 
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare.
 

HOTĂRÂREA NR. 3.2.

Se aprobă recalcularea salariilor de bază,  conform HG nr. 582/2016 şi HG 38/2017, începând cu luna august 2016 şi respectiv,  ianuarie 2017, pentru personalul didactic căruia i s-a aplicat o diminuare de 15% la salariul de bază pentru neîndeplinirea condiţiei de vechime neîntreruptă în învăţământ mai mare de 10 ani, ca urmare a aplicării Hotărârii CA din 05.09.2016, care se abrogă. Diferențele salariale se acordă în luna aprilie 2017, împreună cu drepturile salariale cuvenite pe luna martie 2017.
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare.
 

HOTĂRÂREA NR. 3.3.

Se aprobă recalcularea salariilor de bază, conform HG nr. 582/2016 şi HG 38/2017, începând cu luna august 2016 şi respectiv, ianuarie 2017, fără aplicarea Hotărârii CA din 05.09.2016 privind diminuarea salariului de bază proporţional cu gradaţia de vechime în muncă avută, care se abrogă. Diferențele salariale se acordă în luna aprilie 2017, împreună cu drepturile salariale cuvenite pe luna martie 2017.
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare.
 

HOTĂRÂREA NR. 3.4.

Se aprobă recalcularea unor sporuri/altor elemente ale sistemului de salarizare aplicate începând cu luna ianuarie 2017, pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar, după cum urmează:
-    valoarea gradaţiei de merit acordată personalului didactic şi personalului didactic auxiliar se menţine la valoarea stabilită pentru luna decembrie 2016;
-    valoarea sporului de stabilitate acordat personalului didactic auxiliar se menţine la valoarea stabilită pentru luna decembrie 2016;
-    valoarea salariilor diferenţiate acordate din venituri proprii se menţine la valoarea stabilită pentru anul 2016.

Măsurile se aplică până la publicarea unui act normativ care reglementează calculul acestora. 
Diferențele  salariale se aplică în luna aprilie 2017, odată cu plata drepturilor salariale cuvenite pe luna martie 2017.
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare.

HOTĂRÂREA NR. 3.5.

Se aprobă menţinerea drepturilor salariale la nivelul luni decembrie 2016, pentru persoanele a căror funcţii nu se regăsesc în anexele H.G. nr. 38/27.01.2017, respectiv: Şef Serviciu (bibliotecar), Şef Birou (redactor), Şef Birou (informatician), CS I, CS II, CS  III.  

Măsura se aplică până la publicarea unui act normativ care va include şi aceste funcţii. 
Diferențele  salariale se aplică în luna aprilie 21017, odată cu plata drepturilor salariale cuvenite pe luna martie 2017.
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 3.6.

Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Ioana Todor privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a activităţilor didactice aferente postului de Profesor, poz. 1, din statul de funcţii al DPPD, care se va vacanta prin pensionarea d-nei prof. univ. dr. Mărioara Luduşan, conform referatului anexat. 
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare
 

HOTĂRÂREA NR. 3.7.

Se aprobă referatul d-nei conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu privind efectuarea, în regim de plata cu ora, a activităţilor didactice aferente postului de Conferenţiar, poz. 6, din statul de funcţii al Departamentului de Filologie, care se va vacanta prin pensionarea d-lui conf. univ. dr. Aurel Pantea, conform referatului anexat. 
Răspunde: Şef Birou Personal-Salarizare.
 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK