Minuta ședinței Biroului Permanent al Senatului Universități ...

Prezentare

Minuta ședinței Biroului Permanent al Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 05.05.2017

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1.

Se aprobă Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul al II-lea, 2016-2017, pe durată nedeterminată, după cum urmează:

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Asistent universitar, poziția 6. Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenței.

Președinte: Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu
Membri: Conf. univ. dr. Ioan Gănfălean
Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Conf. univ. dr. Ioan Lazăr
Lect. univ. dr. Angela Tatu
Membru supleant:  Conf. univ. dr. Ada Hurbean

Asistent universitar, poziția 7. Disciplinele: Drept civil – Drepturi reale; Drept civil – Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil – parte generală; Drept procesual civil – parte specială; Dreptul muncii și securității sociale II.

Președinte:    Conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu
Membri: Prof. univ. dr. Vasile Luha
Conf. univ. dr. Ioan Gănfălean
Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Conf. univ. dr. Ada Hurbean
Membru supleant: Conf. univ. dr. Felician Cotea

HOTĂRÂREA NR. 5.1.2.

Se aprobă Comisia de concurs pentru ocuparea postului de asistent, poz. 7, din statul de funcții al Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing, din cadrul Facultății de Științe Economice, scos la concurs în semestrul al II-lea, 2016-2017, pe durată determinată, cu următoarea componență:

Președinte: Conf. univ. dr. Ionela Paven-Gavrilă
Membri: Conf. univ. dr. Carmen Paștiu
Conf. univ. dr. Larisa Dragolea
Lect. univ. dr. Mălina Cordoș
Asist. univ. dr. Ruxandra Lazea
Membru supleant:  Conf. univ. dr. Claudia Moisă 

HOTĂRÂREA NR. 5.1.3.

Se aprobă Calendarul de desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea, 2016-2017:

Nr. crt. Activitate Data/Perioada/ora Locul desfăşurării
1. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la concurs Data limită: 16.06.2017, 
ora 15.00
Rectorat, str. G. Bethlen nr. 5 Alba Iulia
Secretar general 
2. Eliberarea avizului juridic, transmiterea dosarelor către comisiile de concurs 19 – 24.06.2017 Oficiu Juridic
Secretar șef
Comisii concurs
3. Desfăşurarea probelor de concurs 03.07.2017 Locul şi ora desfăşurării probelor se vor comunica candidaților cu minim 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probelor 
4. Comunicarea rezultatelor  de către comisia de concurs  şi afişarea lor la sediul facultăţii  04.07.2017  Avizierul facultăţilor
Site-ul UAB
5. Perioada de contestaţii  05.07.2017 – 11.07.2017 Secretariatele facultăţilor care desfăşoară concursurile
6. Soluţionarea contestaţiilor și publicarea rezultatelor in urma contestațiilor 12.07.2017 Departamentele care desfăşoară concursuri
7. Avizarea raportului final al comisiei de concurs în Consiliul facultăţii 13 – 18. 07.2017 Validarea concursurilor în Consiliile facultăţilor
8. Aprobarea raportului final şi validarea rezultatelor concursului de către Senat 26.07.2017 Validarea concursurilor în Senat
9. Publicarea rezultatelor finale 27.07.2017 Site-ul UAB şi site-ul specializat al MEN

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK