Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 21.07.2017

HOTĂRÂREA NR. 7.1.

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017, cu următoarele rezultate: 
    
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Asistent universitar, poziția 6.
Disciplinele: Drept civil (parte generală); Drept civil (persoană fizică și juridică); Drept penal general I; Drept penal general II; Drept penal general; Drept european al concurenței.
Câștigătorul concursului: GHEBERTA IOANA NICOLETA

Asistent universitar, poziția 7. Disciplinele: Drept civil – Drepturi reale; Drept civil – Teoria generală a obligațiilor; Drept procesual civil – parte generală; Drept procesual civil – parte specială; Dreptul muncii și securității sociale II.
Câștigătorul concursului: PLEȘA IOANA ANDRA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
Departamentul de Administrarea Afacerilor şi Marketing, 
Asistent universitar, poziţia 7,
(perioadă determinată de 2 ani, începând cu sem I - 2017-2018) Disciplinele: Microeconomie; Macroeconomie; Managementul calității; Tehnica negocierii afacerilor; Economie europeană; Business to Business marketing;  Integrarea europeană; Convergență structurală; Strategii și politici de dezvoltare economică; Instrumente de finanțare europeană; Managementul operațiunilor de turism; Strategii manageriale; Economia turismului; Management strategic; Management; Strategii și politici de dezvoltare.
Câștigătorul concursului: NICHITA RAMONA ANCA

HOTĂRÂREA NR. 7.2.

Se aprobă revizuirea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență, în conformitate cu legislația în vigoare.

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.3.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UAB.

Regulamentul de organizare și funcționare a Societății Antreprenoriale Studențești SAS-UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.4.

Se aprobă revizuirea Regulamentului privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la Programul ERASMUS +/ KA1 și mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE).

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la Programul ERASMUS +/ KA1 și mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.5.

Se aprobă modificarea Procedurii operaționale PO 22.002 privind susținerea rapoartelor anuale de cercetare în cadrul IOSUD-UAB.

Procedura operaționala privind susținerea rapoartelor anuale de cercetare în cadrul IOSUD-UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.6.

Se aprobă Planurile de învățământ aferente Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB pentru anul universitar 2017/2018

HOTĂRÂREA NR. 7.7.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Jan Nicolae pentru afilierea la Școala Doctorală de Teologie, din cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat, domeniul Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 7.8.

Se aprobă referatul IOSUD privind aprobarea cererile pentru prelungirea activității, în perioada 01.10.2017- 30.09.2018, a următoarelor cadre didactice, în calitate de profesori asociați -  conducători de doctorat și membrii în comisiile de îndrumare și coordonare:

A.    Conducătorii de doctorat pensionați
Domeniul Filologie

-    prof. univ. dr. Mircea Braga
-    prof. univ. dr. Ion Buzaşi 
-    prof. univ. dr. Mircea Popa
-    prof. univ. dr. Tupan Maria Ana
Domeniul Istorie
-    prof. univ. dr. Eva Mârza
-    prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay
Domeniul Contabilitate 
-    prof. univ. dr. Sorin Briciu
-    prof. univ. dr. Nicolae Todea.
B. Conducătorii de doctorat asociați cu norma de bază la alte universități/institute de cercetare 
Domeniul Contabilitate:

-    prof. univ. dr. Tatiana Dănescu,
Domeniul Istorie
-    C. S. I. dr. Remus Câmpeanu
Domeniul Teologie:
-    prof. univ. dr. Daniel Munteanu
-    prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

HOTĂRÂREA NR. 7.9.

Se aprobă documentația pentru evaluare periodică externă a programului de studii universitare Limba română ca limbă străină – an pregătitor, forma de învățământ cu frecvență și înaintarea dosarului către ARACIS în vederea acreditării. 

HOTĂRÂREA NR. 7.10.

Se aprobă numirea studentei Cordon Andreea Anamaria în Biroul Permanent al Senatului, în calitate de reprezentant al studenților din Senat, ca urmare a încheierii mandatului studentului Lodroman Iulian.

HOTĂRÂREA NR. 7.11

Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Dorin Wainberg privind desfășurarea de activități didactice în anul universitar 2017-2018, în cadrul Departamentului de Matematică a State University of New York, College at Brokport, în calitate de Visiting Professor,  în condițiile prevăzute de  HG 518/1995, actualizată prin HG 582/2015, art. 5 alin (1), lit. B, pct. b., respectiv, cu acordarea unei indemnizații de 25% din salariul de bază pentru cheltuielile legate de întreținerea locuinței.

HOTĂRÂREA NR. 7.12.

Se aprobă cererea dnei asist. univ. dr. Wainberg-Drăghiciu Iuliana, angajată în cadrul Departamentului de Filologie a Facultății de Istorie și Filologie, pentru acordarea unui concediu fără plată, în perioada 01.09.2017 – 15.07.2018

HOTĂRÂREA NR. 7.13.

Se aprobă cererile pentru întreruperea studiilor universitare de doctorat, a următorilor doctoranzi:
- drd. Cetean Daniela Valeria (anul I Istorie) pentru perioada 01.07.2017 – 30.09.2018
- drd. Vitan Daniela (anul III Contabilitate)pentru perioada 01.07.2017 – 30.10.2017
 

HOTĂRÂREA NR. 7.14.

Se aprobă exmatricularea dnei Cucoară (Malcoci) Crina de la studiile universitare de doctorat, domeniul Filologie, la propunerea dnei conducător de doctorat, prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, propunere avizată în CSUD din data de 14.07.2017.

HOTĂRÂREA NR. 7.15.

Se aprobă organizarea de alegeri parțiale la nivelul studenților pentru ocuparea locurilor vacantate în Consiliile facultăților și în Senat, ca urmare a încheierii mandatelor studenților absolvenți. Alegerile se vor organiza în data de 11 octombrie 2017, între orele 09.00 – 16.00.

HOTĂRÂREA NR. 7.16.

Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2017-2018, conform anexei, pentru:
-    Programul de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II, pentru studenții români, cetățeni de etnie română din Rep. Moldova, Balcani și Diasporă, precum și cetățeni din state ale UE/SEE, aflați la studii universitare de licență/masterat în regim cu taxă;
-    Cursuri postuniversitare de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II, pentru absolvenți ai studiilor universitare de licență/master români, cetățeni de etnie română din Rep. Moldova, Balcani și Diasporă, precum și cetățeni din state ale UE/SEE
-    Programul de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II, pentru studenții străini din state terțe UE/SEE, aflați la studii pe cont propriu valutar;
-    Cursuri postuniversitare de pregătire psihopedagogică nivel I și nivel II, pentru absolvenți de studii universitare de licență/master, din state terțe UE/SEE.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 7.16 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK