Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.09.2017

HOTĂRÂREA NR. 9.1.

Se aprobă numărul formațiilor de studii care vor funcționa în anul universitar 2017/2018, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ și ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 9.2.

Se aprobă Statele de funcții ale departamentelor pentru anul universitar 2017 - 2018.

HOTĂRÂREA NR. 9.3.

Se aprobă taxele și tarifele aplicabile în anul universitar 2017-2018, conform anexelor:
-    Taxele de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat,  pentru toți anii de studii;
-    Taxele administrative aplicabile studenților/absolvenților pe anul universitar 2017-2018.
-    Tarifele de cazare în cămine studențești pe anul 2017-2018, inclusiv documentația justificativă a cuantumului propus;
-    Tarifele de închiriere a spațiilor deținute de universitate aplicabile în anul universitar 2017-2018.
-    Tarifele pentru serviciile din cadrul Biroului Tipografie și din cadrul Bibliotecii universitare.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 9.3. Descarcă
ANEXA 2 - HOTĂRÂREA NR. 9.3. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.4.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS +  și Acorduri internaționale din cadrul Centrului de Relații Internaționale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS +  și Acorduri internaționale din cadrul Centrului de Relații Internaționale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.5.

Se aprobă modificarea Procedurii operaționale PO 19.009 privind normarea  activităților  didactice  la învățământul la distanță

Procedura operaționala PO 19.009 privind normarea  activităților  didactice  la învățământul la distanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.6.

Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Alexandra Jacobsen pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 9.7.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Scheau Ioan pentru susținerea unui curs, în semestrul I al anului universitar 2017/2018, în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, Republica Moldova. 

HOTĂRÂREA NR. 9.8.

Se aprobă modelul Contractului de studii pentru cursul postuniversitar Formarea profesorilor itineranți și de sprijin pentru incluziunea socială și educațională a copiilor, a tinerilor și a persoanelor vulnerabile.

HOTĂRÂREA NR. 9.9.

Se aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi:
PRELUNGIREA STUDIILOR DOCTORALE:
Domeniul Contabilitate

-    Decebal (Păduraru – Decebal) Luminița Meda – 6 luni
-    Fulop Arpad Zoltan – 6 luni
-    Iosza (Nistor) Erika Lavinia – 6 luni
-    Pătruța Mircea Ioan – 1 an
Domeniul Teologie
-    Teompa Alexandru – 6 luni
Domeniul Istorie
-    Marian (Bințințan) Alina – 6 luni
Domeniul Filologie
-    Bâldea Elena – 6 luni
-    Iancu (Micu-Oțelea) Aritina Raluca – 6 luni
INTRERUPEREA STUDIILOR DOCTORALE
Domeniul Teologie

-    Botoi Oliviu Petru –– 1 an
Domeniul Istorie
-    Costelaș Dumitru Raul – 1 an
RETRAGEREA DE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT
-    Șandru Florina Laura – Școala Doctorală de Contabilitate
-    Leahu Maria Mirela - Școala Doctorală de Filologie
-    Slevaș Teofil Grigore - Școala Doctorală de Teologie
RELUARE STUDII DOCTORALE 
-    Morar Anamaria – domeniul Contabilitate

HOTĂRÂREA NR. 9.10.

Se aprobă propunerea CSUD pentru organizarea unei noi sesiuni de admitere la studiile universitare de doctorat pe locurile rămase neocupate în prima sesiune. Calendarul desfășurării sesiunii de admitere: 
-    18-19 septembrie – înscrierea candidaților
-    19 septembrie – afișarea listei candidaților
-    20 septembrie – examen de competență lingvistică
-    21 septembrie – interviu de specialitate/ examen dogmatică (pentru domeniul Teologie)
-    21-22 septembrie – afișarea rezultatelor și confirmarea locurilor de către cei admiși
Admiterea se organizează pentru următoarele locuri 
-    Școala Doctorală de Contabilitate – 1 loc cu taxă
-    Școala Doctorală de Filologie – 1 loc cu taxă
-    Școala Doctorală de Istorie – 6 locuri cu taxă
-    Școala Doctorală de Teologie – 1 loc cu taxă, 1 loc pentru românii din diaspora (fără bursă)

HOTĂRÂREA NR. 9.11.

Se aprobă modificarea structurii personalului didactic auxiliar și nedidactic prin transformarea postului de Administrator financiar gr. I (S), poz. 66, din cadrul Serviciului Financiar- Contabilitate, în post de Administrator financiar, gr. II (S)

HOTĂRÂREA NR. 9.12.

Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Ciprian Cucu privind acordarea unui concediu fără plată în perioada octombrie 2017 – iulie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 9.13.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind tipărirea în Seria Didactica a volumelor:
-    RLS prin exerciții și activități comunicative, autori Adina Curta, Lucian Bâgiu, Iuliana Wainberg, Valeria Pioraș;
-    RLS prin documente autentice, autor Adina Curta;
-    RLS – Limbaje specializate. Exerciții, autori Gabriela Chiciudean, Valeria Pioraș, Coralia Telea, Aura Cibian.

HOTĂRÂREA NR. 9.14.

Senatul ia act de cererea dnei. conf.univ.dr. Gavrilă Paven Ionela de retragere din calitatea de Președinte al Comisiei de cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK