Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.09.2017

HOTĂRÂREA NR. 9.1.

Se validează Hotărârea Biroului Permanent al Senatului din data de 22.09.2017 de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a Anului pregătitor pentru învățarea limbii române în cadrul Universității „ Decembrie 1918” din Alba Iulia

HOTĂRÂREA NR. 9.2.

Se aprobă Listele nominale cu cadrele didactice care vor desfășura activități didactice, în regim plata cu ora, cuprinse în posturile didactice vacante din statele de funcții ale departamentelor și școlilor doctorale, în anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂREA NR. 9.3.

Se aprobă tarifele orare aplicate, în anul universitar 2017-2018, pentru salarizarea activităților desfășurate în regim plata cu ora, de către cadrele didactice din universitate și cadrele didactice asociate, respectiv:
profesor universitar  - 39,673 lei/oră
conferențiar universitar – 26,265 lei/oră
lector universitar – 24,453 lei/oră
asistent universitar – 22,171 lei/oră
Salarizarea în regim plata cu ora se va aplica pentru o perioadă de 7 luni, cu încadrarea în bugetul alocat. 

HOTĂRÂREA NR. 9.4.

Se aprobă modelele actelor adiționale la contractele de școlarizare, încheiate în anul universitar 2017-2018, pentru studii universitare de licență, masterat, doctorat și programe DPPD.

HOTĂRÂREA NR. 9.5.

Se aprobă modificarea următoarelor anexe la Procedura operațională PO 13. 009, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:
-    Anexa 17 – Avizare cerere de desfășurare a activităților în regim plata cu ora 
-    Anexa 18 – Declarația privind activitățile didactice efectuate în anul universitar
 

Procedura operațională PO 13. 009, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.6.

Se aprobă modelul formularelor pentru salarizarea cadrelor didactice:
-    Anexa la Fișa anuală a postului, pentru cadrele didactice;
-    Fișa de activitate zilnică pentru cadrele didactice. 

HOTĂRÂREA NR. 9.7.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Emil Jurcan pentru desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2017-2018, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.  

HOTĂRÂREA NR. 9.8.

Se aprobă numirea Comisiei electorale a studenților, pentru desfășurarea alegerilor academice parțiale de ocupare a locurilor vacantate destinate studenților, în structurile de conducere a facultăților și în Senat, cu următoarea componență:
Reprezentant LSUA – Pâclișan Nicolae - Președinte
Facultatea de Teologie Ortodoxă – Căbulea George  
Facultatea de Istorie şi Filologie - Cordon Andreea Ana maria
Facultatea de Științe Economice – Brătean Loredana
Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginerești – Avrămuț Maria 
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale – Scrobotă Raul
Reprezentant ASCOR – Muntean Răzvan
 

HOTĂRÂREA NR. 9.9.

Se validează alegerea dlui conf. univ. dr. Dumitru Vanca în calitatea de Președinte al Comisiei de cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse.   

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK