Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.10.2017

HOTĂRÂREA NR. 10.1.

Se validează alegerile parțiale desfășurate în data de 11.10.2017 pentru completarea Senatului cu reprezentanții studenților, după cum urmează:
Lodroman Iulian, anul I - Master – Facultatea de Științe Economice
Vasiu Alexandru Marian, anul II – Facultatea de Teologie Ortodoxă

Se validează alegerile parțiale desfășurate în data de 11.10.2017 pentru completarea consiliilor facultăților cu reprezentanții studenților, după cum urmează:
Lodroman Iulian, anul I - Master – Consiliul Facultății de Științe Economice
Zgaibă Roxana Elena, anul II – CIG – Consiliul Facultății de Științe Economice
Vasiu Alexandru Marian, anul II – Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă

HOTĂRÂREA NR. 10.2.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017

Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2016-2017 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.3.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018.

Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2017-2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.4.

Se aprobă Regulamentul Centrului de cercetări în Educație fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK).

Regulamentul Centrului de cercetări în Educație fizică, Sport și Kinetoterapie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de securitate și sănătate în muncă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.6.

Se aprobă înființarea programului de studii universitare de licență Inginerie urbană și dezvoltare regională, din domeniul Inginerie civilă, cu durata studiilor de 4 ani, în cadrul Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești. 

HOTĂRÂREA NR. 10.7.

Se aprobă revizuirea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea certificatului de competență lingvistică.

Metodologia de organizare și desfășurare a probelor pentru obținerea certificatului de competență lingvistică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.8.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Corina Rotar privind efectuarea activităților didactice din postul de Profesor, poz.7, din statul de funcții al Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, de către dl prof. univ. dr. Levente Dimen, în regim de plata cu ora, în urma vacantării postului prin pensionarea titularului. 

HOTĂRÂREA NR. 10.9.

Se aprobă modificarea componenței unor comisii de specialitate ale Senatului după cum urmează:

Comisia pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale

Președinte: Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu
Membri: Conf. univ. dr. Rodica Chira
Lect. univ. dr. Crina Herțeg
Lect. univ. dr. Silvia Maican
Conf. univ. dr. Carmen Paștiu
Lect. univ. dr. Loredana Boca
Lect. univ. dr. Alin Albu
Lect. univ. dr. Vasile Ursu
Andreea Cordon - student, anul III RE
Secretar:  Daniel Mihai Melinte

Comisia pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social 

Președinte: Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu
Membri: Conf. univ. dr. Larisa Dragolea
Asist. drd. Maria Mureșan
Lect. univ. dr. Maria Muntean
Lect. univ. dr. Angela Bara
Conf. univ. dr. Nicolae Jan
Conf. univ. dr. Carmen Paștiu
ec. Claudia Câmpean
Felicia Oancea
Iulian Lodroman – student FSE
Andreea Cordon – student FIF
Teodora Borza– student FDSS
Vasiu Alexandru  – student FTO
Stan Darmin Mădălin – student FSEI
Tomuș Alin – absolvent ALUMNI

Subcomisia socială:
Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu
Conf. univ. dr. Larisa Dragolea
Teodora Borza – student
Comisia juridică

Președinte:  Conf. univ. dr. Ada Hurbean
Membri: Conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
Conf. univ. dr. Laura Cetean Voiculescu
jr. Claudia Rotar
Cristina Trifan – student

HOTĂRÂREA NR. 10.10.

Se aprobă cererile de afiliere la IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a următorilor conducători de doctorat:
    Școala Doctorală de Contabilitate
    Prof. univ. dr. Iuliana Cenar – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
    Prof. univ. dr. Adela Socol - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
    Lect. univ. dr. Dan Ioan Topor - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
    Școala Doctorală de Istorie
    CS I dr. Andrei Dorian Soficaru – Institutul de Antropologie „Fr. I. Rainer” al Academiei Române, București

HOTĂRÂREA NR. 10.11.

Se aprobă referatul dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon privind efectuarea activităților didactice din postul de Lector, poz.4, din statul de funcții al Departamentului de Educație Fizică și Sport de către dl lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, în regim de plata cu ora, în urma vacantării postului.

HOTĂRÂREA NR. 10.12.

Se aprobă cererile de prelungire a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:
Domeniul Contabilitate: 
1.    Gînţă Anca Ioana – 6 luni
2.    Chis Anca Ioana – 1an
3.    Boitoş (Avram) Camelia – 6 luni 
Domeniul Filologie: 
1.    Balea (Andrasciuc) Maria Daniela – 1 an 
2.    Costea (Pascu) Alexandra – 6 luni
3.    Danciu Diana Maria – 1 an
4.    Roşca (Mureşan) Maria-Elisabeta – 6 luni
Domeniul Istorie: 
1.    Ciobanu (Chira) Carmen – 1 an
2.    Câmpan (Deju) Georgeta – 6 luni
3.    Curelea Dragoş – 6 luni
4.    Dumbrăvescu Nicolae – 6 luni
5.    Marinuţ Ciprian Claudiu – 1 an
6.    Munteanu Ilie-Alexandru – 6 luni
7.    Sărac Emilia-Camelia – 6 luni
8.    Vişovan Nicolae – 1 an
Domeniul Teologie: 
1.    Achim George Daniel– 6 luni
2.    Caraş Ştefan Gabriel – 1 an
3.    Goga Alin Vasile – 1 an
4.    Katineanu Alexandru – 6 luni
5.    Lazăr Cosmin – 6 luni
6.    Nedelcu Iulian – 1 an
7.    Resceanu Cătălin Marius – 6 luni 
8.    Verzea Gheorghe – 1 an
Se aprobă cererile de întrerupere a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:
1.    Costelaş Dumitru Radu – 1 an
2.    Coş Ovidiu Valeriu – 2 luni
3.    Gheorghiţă Doru Florin – 3 luni
4.    Gherghel Mihai – 2 luni
5.    Miricescu Gabriel Florin – 6 luni
Se aprobă cererile de retragere de la studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:
1.    Dragnea Adrian Cătălin - Şcoala Doctorală de Filologie,
2.    Popa (Puşcaşu) Claudia - Şcoala Doctorală de Filologie, 
3.    Zoltan (Mitrofan) Alina - Şcoala Doctorală de Filologie,
4.    Teofil Grigore Slevaş - Şcoala Doctorală de Teologie
Se aprobă cererile de reluare a studiilor doctorale ale următorilor doctoranzi:
1.   Ormenişan Laurenţiu-Sorin - Şcoala Doctorală de Teologie
2.   Vitan Daniela – Şcoala Doctorală de Contabilitate
Se aprobă examatricularea de la studiile doctorale a următorilor doctoranzi:
1.  Beldiman Nicolae - Şcoala Doctorală de Istorie
2.  Sajjadi Jazi Aminian - Şcoala Doctorală de Istorie
3.  Neagu Alin - Şcoala Doctorală de Teologie

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK