Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.11.2017

HOTĂRÂREA NR. 11.1.

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din 09.11.2017, respectiv:
1.    Se aprobă alocarea și distribuirea fondului de burse pentru studenți, în semestru I 2017-2018, astfel:
    Total fond de burse: 477.000 lei/lună, din care
    Fond pentru bursele de ajutor social, constituit la nivelul UAB (30 %): 143.100 lei/lună    
    Având în vedere bursele sociale aprobate de CA din data de 02.11.2017, fondul neutilizat alocat acestei categorii, în valoare de 22.500 lei, se adaugă fondului de burse de performanță și merit.
    Total fond alocat burselor de performanță și merit: 356.400 lei/lună (333.900 lei/lună+22./500 lei/lună) 
    Se aprobă distribuirea pe facultăți a fondului de burse de performanță și merit, după cum urmează:
    Facultatea de Istorie și Filologie - 32.789 lei/lună
Facultatea de Științe Economice - 76.270 lei/lună
    Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - 74.452 lei/lună
    Facultatea de Drept și Științe Sociale - 133.293 lei/lună
    Facultatea de Teologie Ortodoxă - 39.596 lei/lună
    Se aprobă cuantumul burselor acordate în semestru I 2017-2018 după cum urmează:
    Bursa de performanță - 1000 lei
    Bursa de merit - 800 lei
    Bursa de ajutor social - 600 lei 
2.    Se aprobă cerere dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru susținerea unor activități didactice în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, în calitate de conducător de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 11.2.

Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.3.

Se aprobă Metodologia de recunoaștere automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Metodologia de recunoaștere automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.4.

Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă de către cadrele didactice, în anul universitar 2017-2018, după cum urmează:
    11 zile în perioada 18.12.2017 – 07.01.2018
    9 zile în luna iulie sau septembrie 2018
    22 zile în perioada 01.08.2018 – 31.08.2018
Perioadele de efectuare a concediului vor avea în vedere asigurarea continuității unor activități în interesul procesului de învățământ.
 

HOTĂRÂREA NR. 11.5.

Se aprobă înființarea programului de studii universitare de master Administrarea afacerilor în limba engleză (Master in Business Administration) – 120 ECTS, în cadrul Facultății de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 11.6.

Se aprobă propunerea CSUD privind componența comisiilor de îndrumare a doctoranzilor în anul universitar 2017-2018, conform tabelelor anexate.

HOTĂRÂREA NR. 11.7.

Se aprobă cererea dlui drd. Mihai Gherghel privind reluarea studiilor universitare de doctorat în domeniul Istorie. 

HOTĂRÂREA NR. 11.8.

Se aprobă acordarea distincției universitare UNIVERSITATIS GRATIAE domnilor profesori:
Prof. univ. dr. Ileana Ghemeș – Facultatea de Istorie și Filologie
Prof. univ. dr. Marioara Ludușan – Facultatea de Drept și Științe Sociale
Prof. univ. dr. Nicolae Ludușan – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

 

HOTĂRÂREA NR. 11.9.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2017-2018, cadrul Facultății de Inginerie în Limbi Străine a Universității Politehnica din București.

HOTĂRÂREA NR. 11.10.

Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Cristina Eugenia Nanu pentru acordarea unui concediu fără plată de 9 luni, începând cu 01.01.2018.

HOTĂRÂREA NR. 11.11.

Se aprobă înființarea programului de studii universitare de licență în specializarea Artă sacră, învățământ cu frecvență, 180 ECTS, din domeniul de licență Arte vizuale, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.

HOTĂRÂREA NR. 11.12.

Se aprobă întocmirea și depunerea dosarului pentru evaluarea externă a programului de studii universitare de licență Teologie ortodoxă pastorală (învățământ cu frecvență – 240 ECTS), din domeniul de licență Teologie, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 11.13.

Se aprobă cererea dnei Suciu Maria Nicoleta, absolventă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar,  pentru susținerea examenului de licență în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

HOTĂRÂREA NR. 11.14.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Constantin Mladin pentru acordarea unui concediu fără plată în perioada 01.12.2017 – 17.12.2017. 

HOTĂRÂREA NR. 11.15.

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2117-2018:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Profesor universitar, poziția 1B.
Domeniul Istorie. Disciplinele: Preistorie; Introducere în arheologie; Arta și spiritualitatea preistorică; Apariția civilizațiilor agricole din vechea Europe; Arheotanatologie.
Președinte:     Prof. univ. dr. Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Membri:     
Prof. univ. dr. Mircea Anghelinu, Universitatea “Valahia” din Târgoviște
CS I dr. Alexander Rubel, Institutul de Arheologie Iași, Academia Română
CS I dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” București, Academia Română
Prof. univ. dr. Gelu Florea, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Membri supleanţi:
CS I dr. Ioan Stanciu, Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, Academia Română
CS I dr. Valeriu Sârbu, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” din București, Academia Română

Departamentul de Filologie
Profesor universitar, poziția 1B.
Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890); Istoria literaturii și civilizației române (1989-azi); Literatură comparată. Proza secolului XX; Poezia secolului XX. Teorie literară și comparatism; Identitate culturală și discurs literar; Curs monografic M. Eminescu.
Preşedinte:  Prof. univ. dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș
Membri:
Prof. univ. dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu, Centrul Universitar Nord Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Mircea Braga, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Prof. univ. dr. Ion Buzași, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Prof. univ. dr. Ion Simuț, Universitatea din Oradea

Conferențiar universitar, poziția 2B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Istoria literaturii și civilizației engleze. Modernismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Postmodernismul; Migrația conceptelor culturale europene. Identități centrale și periferice; Limba engleză în contextul globalizării; Cultură și civilizație britanică și americană; Civilizație britanică și americană.
Președinte: 
Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membri:
Prof. univ. dr. Maria-Ana Tupan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Alina Preda, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Mădălina Cerban, Universitatea din Craiova
Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu, Universitatea din Craiova
Membri supleanți:
Conf. univ. dr. Dorin Chira, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Lector universitar, poziția 3B. Domeniul Filologie. Disciplinele: Literatura engleză. Literatura veche și a Renașterii; Literatura engleză. Restaurația, iluminismul și romantismul; Istoria literaturii și civilizației engleze. Victorianismul și literatura secolului al XIX-lea; Analiza textului literar; Limba engleză. Traduceri literare; Limba engleză. Traduceri literare (2); Limba străină; Limba străină engleză.
Preşedinte:  Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membri: 
Conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Conf. univ. dr. Rodica Pioariu,  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Rodica Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Petru Ștefan Ionescu, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Membru supleant:
Conf. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești
Conferențiar universitar, poziția 1.
Disciplinele: Domeniul Informatică. Disciplinele: Mașini instruibile și recunoașterea formelor; Baze de date orientate obiect; Algoritmi fundamentali; Software matematic; Modelare matematică și simulare. 
Președinte:    Conf. univ. dr. Corina Rotar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:    
Prof. univ. dr. Liviu Dinu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Csato Lehel, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr.  Adrian Burlacu, Universitatea Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iași
Prof. univ. dr. Mihai Oltean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:    
Conf. univ. dr.  Laszlo – Barna Iantovics, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș
Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Lector universitar, poziția 2. Domeniul Matematică. Disciplinele: Matematici speciale 1; Matematici superioare; Matematică inginerească în modelarea sistemelor electronice; Modelarea şi simularea poluării mediului; Matematică - învățământului primar și preșcolar; Didactica matematicii în învățământul primar; Metode numerice; Calcul numeric.
Președinte:    Conf. univ. dr.  Corina Rotar, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:    
Prof. univ. dr. Nicoleta Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Conf. univ. dr.  Lucia Căbulea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Lect. univ. dr. Mihaela Aldea, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Lect. univ. dr. Maria Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membru supleant:    
Lect. univ. dr. Arpad Incze, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.
Președinte:     Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:     
Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membru supleant:
Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Conferențiar universitar, poziția 1.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Metodologia cercetării și managementul proiectelor de cercetare în științele educației; Managementul stresului profesional; Metode de cercetare calitativă în educație; Psihologia educației.
Președinte:     Prof. univ. dr. Doina Usaci, Universitatea „Transilvania” din  Brașov
Membri:      
Prof. univ. dr. Mușata-Dacia Bocoș-Bințințan, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Alois Ghergut, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi
Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Letitia Trif-Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:  
Conf. univ. dr. Daniela Porumbu,  Universitatea „Transilvania” din Brașov
Conf. univ. dr. Liana Tăușan, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul Științe ale educației. Disciplinele: Didactica specialității; Instruire asistată de calculator.
Președinte:     Prof. univ. dr. Musata-Dacia Bocoș-Bințințan, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
Membri:      
Prof. univ. dr. Alois Ghergut, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi    
Conf. univ. dr. Vasile Timis, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Ioana Magdas, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Letitia Trif-Muntean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți: 
Conf. univ. dr. Ramona-Radut Taciu, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Corina Rotar, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Educație fizică ; Educație fizică 1; Educație fizică 2; Educație fizică 3; Educație fizică 4; Metodica predării handbalului în școală; Educație pentru sănătate; Educație pentru sănătate și prim ajutor. 
Președinte:   Lect. univ. dr. Sorin Șimon, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:    
Conf. univ. dr. Costel Belizna, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Gina Groza Gogean, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Vasile Emil Ursu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membru supleant:
Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Lector universitar, poziția 4. Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Comunicare în Educație fizică și sport; Comunicare şi consiliere în kinetoterapie; Teoria şi practica în sporturi de apă (înot); Înot și hidrokinetoterapie; Didactica specialității; Educație fizică; Educație fizică 4.
Președinte:   Lect. univ. dr. Șimon Sorin, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Membri:    
Conf. univ. dr. Costel Belizna, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Gina Groza Gogean, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Paul Emil, Culda Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Angel -Alex Hăisan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membru supleant:    
Lect. univ. dr. Vasile Emil Ursu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Profesor universitar, poziția 1.
Domeniul Teologie. Disciplinele: Teologie liturgică: Liturgică generală (I); Teologie liturgică: Liturgică generală (II); Teologie liturgică: Liturgică generală (III); Teologie liturgică: Liturgică generală (IV); Liturgică și tipic (1); Liturgică și tipic (2).
Președinte: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:
Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Pr. prof. univ. dr. Ciprian Streza, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Pr. prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Universitatea „Valahia” din Târgoviște
Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Lector universitar, poziția 4. Domeniul Muzică. Disciplinele: Teorie, dicteu, solfegiu (1); Teorie, dicteu, solfegiu (2); Teorie, dicteu, solfegiu (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Folclor (1); Folclor (2); Pian general-individual (1); Pian general-individual (2); Instrumente populare (1); Instrumente populare (3); Instrumente populare (5).
Președinte:    Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:
Prof. univ. dr. Nelida Nedelcuț, Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca
Pr. prof. univ. dr. Adam Domin, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Dragoș Șușman, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Pr. lect. univ. dr. George Neacșu, Universitatea din Pitești
Membri supleanți:
Lect. univ. dr. Costel Mirel Nechita, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Pr. lect. univ. dr. Sorin Dobre, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 11.16.

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice vacante, pe durată determinată, în semestrul I al anului universitar 2117-2018:
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Sociale
Asistent universitar, poziția 5
– durată 3 ani. Domeniul Sociologie. Disciplinele: Metodologia cercetării în științele sociale; Voluntariat și responsabilitate socială; Metodologia cercetării științifice; Sociologia comunităților rurale şi urbane; Cercetare calitativă avansată; Sociologie regională; Sociologia educației; Metode și tehnici de cercetare sociologică; Laborator de sociologie aplicată; Psihologie socială; Relații interetnice; Scriere academică; Consiliere și orientare în carieră; Demografie; Psihosociologia organizațiilor; Sociologia organizațiilor; Politica ocupării forței de muncă.
Preşedinte:      Conf. univ. dr. Marina Lucian, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:     
Prof. univ. dr. Pascaru Mihai, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Buţiu Călina Ana, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Stânea Rodica, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Millea Vlad, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membru supleant: 
Lect. univ. dr. Bara Angela, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Asistent universitar, poziția 8
– durată 2 ani. Domeniul: Științe ale educației. Disciplinele: Psihologia educației; Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculum-ului; Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării;
Președinte:  Conf. univ. dr. Ioana Cristina Todor, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Membri:      
Conf. univ. dr. Letiția Trif-Muntean, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Ramona Ștefana Petrovan, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Iulia Herman, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Membri supleanți: 
Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Asistent universitar, poziția 6
– durată 2 ani. Domeniul: Educație fizică și sport. Disciplinele: Kinetoterapia deficiențelor fizice și senzoriale; Kinetoterapia în afecțiuni reumatologice; Gimnastică recuperatorie; Stagiu de parctică în centre de recuperare II; Kinetoterapia în geriatrie-gerontologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Educație pentru sănătate și prim ajutor.
Președinte:     Conf. univ. dr. Groza Gogean Gina, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:    
Conf. univ. dr. Mavritsakis Nikolaos, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Bulduș Codruța Florina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca
Lect. univ. dr. Culda Paul Emil, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membru supleant:    
Lect. univ. dr. Șimon Sorin, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Asistent universitar, poziția 7 – durată 2 ani. Domeniul: Educație fizică și sport. Discipline: Kinetoterapia în afecțiuni ortopedico-traumatice cu aplicații în sport; Stagiu de practică în centre de recuperare I; Măsurare și evaluare în kinetoterapie; Kinetoterapia în afecțiunile cardio-respiratorii; Ortezare-protezare; Metode și tehnici de reeducare neuro-motorie.
Președinte:     Conf. univ. dr. Groza Gogean Gina, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:    
Prof. univ. dr. Grosu Emilia Florina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca
Conf. univ. dr. Mavritsakis Nikolaos, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Hăisan Angel -Alex, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Bulduș Codruța Florina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca
Membru supleant:    
Lect. univ. dr. Șimon Sorin, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK