Minuta ședinței Biroului Permanent al Senatului Universități ...

Prezentare

Minuta ședinței Biroului Permanent al Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 11.05.2018

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1.

Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, cu următoarea componență:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Filologie
Lector universitar, poziția 4B.
Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării. 
Președinte:  
Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleț, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membri: 
Prof. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Conf. univ. dr.  Georgeta Orian,  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Gabriela Chiciudean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Marcela Ciortea, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Membri supleanți:
Conf. univ. dr.  Valeria Pioraș, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Adriana Iuliana Curta, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.
Președinte:     
Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:     
Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membru supleant:
Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Asistent universitar, poziția 9. (durată determinată de 2 ani).
Domeniul Educație fizică și Sport. Disciplinele: Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport..
Președinte:     
lect. univ. dr.  Sorin Șimon, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri: 
Lect. univ. dr.  Liana Maria Costea, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia    
Lect. univ. dr.  Vasile Ursu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Răzvan Gheorghe Rusu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Conf. univ. dr.  Gina Groza Gogean, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Angel Alex Hăisan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Conferențiar universitar, poziția 2.
Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare și comuniune; Ortodoxie și greco-catolicism.
Președinte:     
Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:      
Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Pr. prof. univ. dr. Mihail Săsăujan, Universitatea București
Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. univ. dr.  Marius Telea,  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița
Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

HOTĂRÂREA NR. 5.1.2.

Se aprobă modificarea comisiei pentru susținerea examenului de finalizare a programului universitar de master Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate,  din domeniul Sociologie, aprobată în ședința Senatului din 25 aprilie 2018, după cum urmează:

Președinte: conf. univ. dr.  Călina Buțiu
Membri: prof. univ. dr. Mihai Pascaru
lect. univ. dr.  Vlad Millea
Secretar: lect. univ. dr.  Dan Mihail
Membri supleanți: conf. univ. dr.  Lucian Marina
lect. univ. dr.  Petronela Talpaș

HOTĂRÂREA NR. 5.1.3.

Se aprobă cererea studentei Ilea (Teodorescu) Cecilia Steliana pentru susținerea examenului de finalizare a programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, din domeniul Kinetoterapie, în cadrul Universității din Oradea.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK