Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.05.2018

HOTĂRÂREA NR. 5.1.

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 11.05.2018, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 5.1.1. Se aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, cu următoarea componență:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Filologie
Lector universitar, poziția 4B.
Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării. 
Președinte:  
Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleț, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 
Membri: 
Prof. univ. dr. Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Conf. univ. dr.  Georgeta Orian,  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Gabriela Chiciudean, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Marcela Ciortea, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Membri supleanți:
Conf. univ. dr.  Valeria Pioraș, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Adriana Iuliana Curta, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.
Președinte:     
Conf. univ. dr. Călina Ana Buţiu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:     
Conf. univ. dr. Ioana Todor, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Conf. univ. dr. Mihaela Bucuţa, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Lect. univ. dr. Ramona Petrovan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Cornel Igna, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membru supleant:
Lect. univ. dr. Petronela Talpaş, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Asistent universitar, poziția 9. (durată determinată de 2 ani).
Domeniul Educație fizică și Sport. Disciplinele: Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport..
Președinte:     
lect. univ. dr.  Sorin Șimon, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri: 
Lect. univ. dr.  Liana Maria Costea, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia    
Lect. univ. dr.  Vasile Ursu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Răzvan Gheorghe Rusu, Universitatea “ 1 Decembrie 1918”din Alba Iulia
Lect. univ. dr. Paul Emil Culda, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Conf. univ. dr.  Gina Groza Gogean, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Lect. univ. dr.  Angel Alex Hăisan, Universitatea “ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia


FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă
Conferențiar universitar, poziția 2.
Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare și comuniune; Ortodoxie și greco-catolicism.
Președinte:     
Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri:      
Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Pr. prof. univ. dr. Mihail Săsăujan, Universitatea București
Prof. univ. dr. Paul Brusanowski, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. univ. dr.  Marius Telea,  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Membri supleanți:
Pr. conf. univ. dr. Florin Dobrei, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița
Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

HOTĂRÂREA NR. 5.1.2. Se aprobă modificarea comisiei pentru susținerea examenului de finalizare a programului universitar de master Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate,  din domeniul Sociologie, aprobată în ședința Senatului din 25 aprilie 2018, după cum urmează:

Președinte: conf. univ. dr.  Călina Buțiu
Membri: prof. univ. dr. Mihai Pascaru
lect. univ. dr.  Vlad Millea
Secretar: lect. univ. dr.  Dan Mihail
Membri supleanți: conf. univ. dr.  Lucian Marina
lect. univ. dr.  Petronela Talpaș

HOTĂRÂREA NR. 5.2.

Se aprobă cererea studentei Ilea (Teodorescu) Cecilia Steliana pentru susținerea examenului de finalizare a programului de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială, din domeniul Kinetoterapie, în cadrul Universității din Oradea.

HOTĂRÂREA NR. 5.3.

Se aprobă Regulamentul privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019 și Anexele 1-10.

Regulamentul privind admiterea și școlarizarea românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.4.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru învățământul la distanță, frecvență redusă și formare continuă (CIDFRFC).

Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului pentru învățământul la distanță, frecvență redusă și formare continuă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.5.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Pază.

Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Pază Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.6.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic și de Investiții.

Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Tehnic și de Investiții Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.7.

Se abrogă Regulamentul de funcționare a Biroului de Achiziții.

HOTĂRÂREA NR. 5.8.

Se aprobă revizia și modificarea Regulamentului privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești.

Regulamentul privind cazarea, organizarea și funcționarea căminelor studențești Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.9.

Se aprobă comisiile de admitere la studii universitare de licență și master, în anul universitar 2018-2019, cu următoarea componență:

COMISIA  CENTRALĂ DE ADMITERE LA NIVELUL UNIVERSITĂŢII
Preşedinte: Prof. univ. dr. Daniel Breaz
Membri: Prof. univ. dr. Adela Socol

Conf. univ. dr. Andreea Muntean

Prof. univ. dr. pr. Mihai Himcinschi

Prof. univ. dr. Maria Popa

Conf. univ. dr. Corina Rotar

Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu

Conf. univ. dr. Miruna Tudoraşcu

Prof. univ. dr. Mihai Gligor

Conf. univ. dr. Marina Lucian                                                

Prof. univ. dr. Diana Câmpan

Ec. dr. Lucian Găban

Jr. Claudia Rotar

Inf. Otilia Despa

Secretari:

ing. Cristina Hava

Carmen Pancu

Operator încasare taxe:

Felicia Staicu

Cristina Cristea

Comisia tehnică de informatică pentru asigurarea suportului tehnic în procesul de admitere
Preşedinte: Inf. Mocanu Ionel
Membri:

Inf. Cristian Matei

Sorin Târnovean

Comisia pentru admiterea studenţilor străini
Preşedinte: Conf. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu
Membri: Adina Petrescu

Aura Florescu

Daniel Melinte

   
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE
Preşedinte: Conf. dr. Iordăchescu Teodora
Membri: Lect. univ. dr.  Valentin Todescu, Departamentul de Filologie

Lect. univ. dr.  Cornelia Popa Gorjanu, DIAM

Secretari tehnici: Simona Emilia Buzaşi

Cosmina Cădan

Comisiile de interviu pentru admiterea pe locurile bugetate  la studiile universitare de master
Literatură şi cultură românească în context european
Preşedinte: Prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan
Membri:

Conf. univ. dr. Georgeta Orian

Lect. univ.  dr. Gabriela Chiciudean

Secretar: Lect. univ. dr.  Valentin Todescu
Membru supleant: Lect. univ. dr. Marcela Ciortea
Limbă, literatură şi cultură engleză în context european
Preşedinte: Conf. univ. dr. Teodora Iordăchescu
Membri: Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ

Conf. univ. dr.  Petru Ştefan Ionescu

Secretar:

Lect. univ. dr.  Natalia Muntean

Membru supleant: Lect. univ. dr. Crina Herţeg
Identităţi regionale în Europa central - răsăriteană
Preşedinte: Conf. univ. dr. Daniel Dumitran
Membri: Conf. univ. dr. Valer Moga

Lect. univ. dr. Cosmin Popa - Gorjanu

Secretar: Lect. univ. dr. Cornelia Popa - Gorjanu
Membru supleant: CS I Marius Rotar
Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric
Preşedinte: Prof. dr. Mihai Gligor
Membri: Conf. dr. Cristian Ioan Popa

Lect. dr. Călin Vasile Anghel

Secretar: CS II Beatrice Ciută
Membru supleant: Lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu
Comisia de competenţă lingvistică pentru specializările organizate în limba engleză:
Preşedinte: Conf. dr. Teodora Iordăchescu
Membri: Conf. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ

Lect. dr. Ionescu Petru Ştefan

Secretar: Lect. univ. dr.  Natalia Muntean
Membru supleant: Asist. univ. dr. Maria Mureşan
   
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Preşedinte: Prof. univ. dr. Popa Maria
Membri: Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan   

Conf. univ. dr. Gavrilă Paven Ionela

Conf. univ. dr.  Iuga Iulia

Asist. univ. dr. Lazea Ruxandra

Asist. univ. Nichita Anca

Membri supleanţi: Conf. univ. dr.  Ivan Raluca

Lect. univ. dr. Topor Dan

Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Conf. univ. dr.  Moisă Claudia

Lect. univ. dr. Dobra Iulian

Secretar tehnic: Beşcucă Raluca
Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare  de master pe locuri bugetate
Auditul şi controlul agenţilor economici/ Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale
Preşedinte: Prof. univ. dr. Cenar Iuliana
Membri: Conf. univ. dr. Ivan Raluca

Lect. univ. dr. Teiuşan Ciprian

Membru supleant: Conf. univ. dr. Deaconu Sorin
Secretar: Lect. univ. dr. Dănuleţiu Adina
Bănci, asigurări şi pieţe financiare/Fiscalitate şi management financiar
Preşedinte: Conf. univ. dr. Iuga Iulia
Membri: Conf. univ. dr. Dănuleţiu Dan

Conf. univ. dr. Tamaş Attila

Membru supleant: Lect. univ. dr. Topor Dan
Secretar: Lect. univ. dr. Cioca Ionela
Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
Preşedinte: Prof. univ. dr. Popa Maria
Membri: Conf. univ. dr. Moisă Claudia

Conf. univ. dr. Dragolea Larisa

Membru supleant: Lect. univ. dr. Cordoş Mălina
Secretar: Lect. univ. dr. Dobra Iulian
Administrarea dezvoltării regionale durabile
Preşedinte: Conf. univ. dr. Gavrilă-Paven Ionela
Membri:

Prof. univ. dr. Popa Maria

Lect. univ. dr. Cordoş Mălina

Membru supleant: Lect. univ. dr. Dobra Iulian
Secretar: Asist. univ. dr. Nichita Anca
Marketing şi promovarea vânzărilor
Preşedinte: Conf. univ. dr. Muntean Andreea
Membri: Conf. univ. dr. Paştiu Carmen

Lect. univ. dr. Maican Silvia

Membru supleant: Prof.univ.dr. Popa Maria
Secretar: Asist. univ. dr. Lazea Ruxandra
   
FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI
Preşedinte: Conf. univ. dr. Rotar Corina
Membri: Lect. univ. dr. Ciortea Mihaela

Lect. univ. dr. Boca Loredana

Lect. univ. dr.  Voicu George

Asist. univ. dr. Bostan Roxana
Secretar tehnic: Bara Diana Bianca
Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare de master pe locuri bugetate:
Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar
Preşedinte: Conf. univ. dr. Oprea Luciana
Membri:

Prof. univ. dr. Ienciu Ioan

Conf. univ. dr. Borşan Tudor
Membru supleanţi:

Prof. univ. dr. Dimen Levente

Conf. univ. dr.  Popa Dorin

Secretar: Lect. univ. dr.  Begov Ungur Andreea
Sisteme electronice inteligente avansate
Preşedinte: Prof. univ. dr. Tulbure Adrian
Membri: Conf. univ. dr. Ceuca Emilian
  Conf. univ. dr. Rîşteiu Mircea
Membru supleant: Conf. univ. dr. Marc Gheorghe
Secretar: Lect. univ. dr. Huţanu Constantin
Programare avansată şi baze de date
Preşedinte: Prof. univ. dr. Olteanu Mihai
Membri: Conf. univ. dr.  Bîrluţiu Adriana

Conf. univ. dr.  Kadar Manuella

Membru supleant:

Prof. univ. dr. Nicoleta Breaz                               

Conf. univ. dr. Rîşteiu Mircea

Secretar: Lect. univ. dr. Muntean Maria
Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului
Preşedinte: Conf. univ. dr. Varvara Simona
Membri: Prof. univ. dr. Dimen Levente

Conf. univ. dr. Popa Dorin

Membru supleant: Conf. univ. dr. Tulbure Ildiko
Secretar: Lect. univ. dr. Corcheş Mihai
   
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
Preşedinte: Conf. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna
Membri: Conf. univ. dr.  Muntean Tif Letiţia

Asist. univ. dr. Jidveian Adela

Lect. univ. dr.  Rusu Răzvan Gheorghe

Asist. univ. drd. Neamţu Popescu Adela

Asist. univ. drd. Ordean Mircea

Asist. univ. dr. Ştefani  Claudiu

Conf. univ. dr.  Cotea Felician

Asist. univ. dr. Pleşa Ioana

Secretar: Asist. univ. drd. Tomuş Alin
Secretar tehnic: Cotor Andreea
Comisia pentru probele de aptitudini sportive
Preşedinte: Lect. univ. dr. Şimon Sorin
Membri: Lect. univ. dr. Ursu Vasile

Lect. univ. dr. Rusu Răzvan

Secretar: Asist. univ. drd. Neamţu Popescu Adela
Membru supleant: Lect. univ. dr. Culda Paul

Lect. univ. dr.  Costea Liana

Comisia pentru probele de aptitudini vocaţionale
Preşedinte: Conf. univ. dr. Muntean-Trif Letiţia
Membri:

Conf. univ. dr. Igna Cornel                                    

Lect. univ. dr. Herman Iulia

Secretar: Asist. univ. dr. Jidveian Adela
Membru supleant: Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Comisiile de interviu pentru admiterea la programele universitare de master, pe locuri bugetate

Instituţii de drept privat/ Ştiinţe penale şi criminalistică/ Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat

Preşedinte: Conf. univ. dr. Tudoraşcu Mihaela Miruna
Membri:

Lect. univ. dr. Bogdan Manole Decebal                           

Lect. univ. dr. Ureche Maria

Secretar: Asist. univ. dr. Pleşa Ioana
Membru supleant: Prof. univ. dr. Luha Vasile
Dezvoltarea şi managementul resurselor umane / Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Preşedinte: Conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri: Prof. univ. dr. Pascaru Mihai

Lect. univ. dr.  Stânea Rodica

Secretar: Lect. univ. dr.  Millea Vlad
Membru supleant:

Conf. univ. dr.  Buţiu Călina

Lect. univ. dr.  Dan Mihai

Management educaţional / Pedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici
Preşedinte: Conf. univ. dr. Todor Ioana
Membri: Conf. univ. dr. Scheau Ioan

Lect. univ. dr. Iordăchescu Dan

Secretar: Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Membru supleant: Conf. univ. dr.  Igna Cornel
Comisia de interviu pentru parcurgerea programului de pregătire psihopedagogică (nivel I, nivel II şi curs postuniversitar)
Preşedinte: Conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiţia
Membri: Conf. univ. dr. Todor Ioana
  Conf. univ. dr. Igna Cornel
  Lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Secretar: Asist. univ. dr. Jidveian Adela
Membru supleant: Conf. univ. dr.  Opriş Dorin
   
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri: Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil
  Pr. prof. univ. dr. Adam Domin
Secretar Tehnic: Pr. Apolzan Tiberiu Ioan
Comisia pentru probele eliminatorii şi vocaţionale, domeniul Teologie
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri:

Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina                                    

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

Membru supleant: Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
Comisia pentru examenul scris la disciplina: Teologie Dogmatică
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri: Pr. prof. univ. dr. Remete Gheorghe
Membru supleant: Pr. lect. univ. dr. Albu Alin
Comisia pentru examenul pentru domeniul Muzică
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi
Membri: Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

Pr. lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Membru supleant: Pr. conf. univ. dr. Jan Nicolae
Comisiile de interviu pentru admiterea la programele de masterat pe locuri bugetate
Teologie Comparată / Mediere interculturală şi interreligioasă
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri : Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil

Pr. prof. univ. dr. Adam Domin

Secretar tehnic Pr. Apolzan Tiberiu
Comisia de interviu:  
Preşedinte: Pr. prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Membri: Pr. prof. univ. dr. Jurcan Emil

Pr. prof. univ. dr. Vanca Dunitru

Pr. conf. univ. dr. Onişor Remus

Secretar: Pr. lect. univ. dr. Panaite Ovidiu
Membru supleant: Pr. lect. univ. dr. Lucian Colda

HOTĂRÂREA NR. 5.10.

Se aprobă comisiile pentru examenele de absolvire a programului de studii psihopedagogice, nivel I – licență, nivel II – master și în regim de curs postuniversitar, nivel I și nivel II, precum și calendarul desfășurării examenelor, după cum urmează:
NIVEL I - Licență
Istorie - 25 iunie 2018, ora 11.00

lect. univ. dr. Cornelia Popa-Gorjanu
conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiția
Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză - 25 iunie 2018, ora 09.00
lect. univ. dr. Curta Adriana
conf. univ. dr.  Muntean Trif Letiția
Teologie ortodoxă pastorală – 22 iunie  2018, ora 10.00
conf. univ. dr. Dorin Opriş
lect. univ. dr.  Petrovan Ramona
Ştiinţe economice (AA, ECTS, CIG, FB, MK) - 25 iunie 2018, ora 10.00
prof. univ. dr. Camelia Burja 
lect. univ. dr.  Herman Iulia
Informatică, MTC, Ingineria mediului, Electronică aplicată  - 25 iunie 2018,  ora 12.00
conf. univ. dr. Dorin Opriş    
lect. univ. dr.  Herman Iulia
Drept, Administraţie publică, Sociologie,  Asistenţă socială - 25 iunie 2018, ora 10.00
conf. univ. dr.  Scheau Ioan
lect. univ. dr.  Iordăchescu Dan
Educaţie fizică şi sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială  - 25 iunie 2018, ora 11.00
lect. univ. dr.  Rusu Răzvan
lect. univ. dr. Dan Iordăchescu
NIVEL II
Programe de master  – Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Drept și Științe Sociale – 26 iunie 2018, ora 10.00.
lect. univ. dr.  Curta Adriana 
lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Programe de masterat  - Facultatea de Teologie Ortodoxă - 22 iunie 2018, ora 12.00
conf. univ. dr. Dorin Opriș 
lect. univ. dr. Petrovan Ramona
Curs postuniversitar, nivelul I și Nivelul II
Toate specializările,     26 iunie 2018, ora 10.00
conf. univ. dr.  Todor Ioana
conf. univ. dr.  Igna Cornel

HOTĂRÂREA NR. 5.11.

Se aprobă repartizarea cifrei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de doctorat, în anul universitar 2018-2019, pe domeniile de doctorat, după cum urmează:

Candidați români

Candidați de etnie romă

Candidați români de pretutindeni

Locuri cu taxă

(IF)

Locuri finanțate

cu bursă

învățământ cu frecvență (IF)

Locuri finanțate

fără bursă învățământ cu frecvență (IF)

Locuri finanțate

fără bursă,  învățământ frecvență redusă (FR)

Locuri finanțate fără bursă, învățământ cu frecvență redusă (FR)

Fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă (IF)

Fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă

(IF)

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE – DONMENIUL ISTORIE – TOTAL 23

 

2

-

1

1

1

-

18

ȘCOALA DOCTORALĂ DE FILOLOGIE – DOMENIUL FILOLOGIE – TOTAL 16

1

1

-

 

1

1

12

ȘCOALA DOCTORALĂ DE TEOLOGIE – DOMENIUL TEOLOGIE – TOTAL 31

3

-

3

1

1

1

22

ȘCOALA DOCTORALĂ DE CONTABILITATE – DOMENIUL CONTABILITATE – TOTAL 23

2

-

2

 

1

 

18

TOTAL UNIVERSITATE

8

1

6

2

4

2

70

HOTĂRÂREA NR. 5.12.

Se aprobă rezultatele examenelor de promovare în grade/trepte profesionale a personalului didactic auxiliar și nedidactic, în baza Raportului privind aprecierile comisiilor de promovare
Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar și nedidactic prin transformarea posturilor ocupate anterior de candidați în posturi cu grad/treaptă profesională imediat superioară, ocupate în urma examenului/concursului de promovare.
 

HOTĂRÂREA NR. 5.13.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Domnului Prof. univ. dr. Ashkan Nikeghbali, de la Universitatea din Zurich, la propunerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești. 

HOTĂRÂREA NR. 5.14.

Se aprobă acordarea a 2 burse de performanță de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR), studenților de la Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept și Științe Sociale, pe bază de concurs desfășurat conform Regulamentului UNPIR de acordare a cestor burse și agreat de UAB. Bursele se vor acorda:
-    începând cu 01.10.2018 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student cetățean român;
-    începând cu 01.10.2018 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student român de pretutindeni din Republica Moldova;
-    începând cu 01.10.2019 - 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student cetățean român;
-    începând cu 01.10.2019 – 1 bursă în valoare de 1000 lei/lună, timp de 10 luni, pentru un student român de pretutindeni din Republica Moldova;

HOTĂRÂREA NR. 5.15.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Burja Vasile privind exmatricularea de la studiile universitare de doctorat, domeniul Contabilitate, a dnei Avram (Boitoș) Camelia. 

HOTĂRÂREA NR. 5.16.

Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar și nedidactic prin transformarea postului de Inspector de specialitate gr. I S în  post de Referent de specialitate gr. I S (Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal) și transferul lui din cadrul Compartimentului SSM în cadrul Oficiului Juridic.  

HOTĂRÂREA NR. 5.17.

Se aprobă modificarea Structurii personalului didactic auxiliar și nedidactic prin transformarea postului de Secretar gr. III S, din cadrul Secretariatului General, în post de  Secretar I S și transferul lui în cadrul  Serviciului Social.  

HOTĂRÂREA NR. 5.18.

Se aprobă Comisia de finalizare a studiilor universitare de licență, specializarea Administrarea afacerilor în limba engleză, în anul universitar 2017-2018, cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr.  Gavrilă Paven Ionela
Membri: conf. univ. dr.  Dragolea Larisa
lect. univ. dr.  Cordoș Mălina
Membru supleant: lect. univ. dr.  Dobra Iulian
Secretar:  asist. univ. dr. Nichita Anca

HOTĂRÂREA NR. 5.19.

Se aprobă Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK