Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.07.2018

HOTĂRÂREA NR. 7.1.

Se aprobă Rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 și se validează rezultatele concursurilor, după cum urmează:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
Departamentul de Filologie
Lector universitar, poziția 4B.
Domeniul Filologie. Disciplinele: Atitudini culturale interbelice românești în context european; Epistemologia discursului literar; Teatru modern; Paradigme estetice și literare ale secolului XX; Literatura exilului românesc; Didactica domeniului Limbă și comunicare (învățământ preșcolar); Literatura română; Istoria limbii române. Noțiuni introductive; Cultură tradițională românească din perspectiva globalizării. 
Câștigătorul concursului: NANU PAUL VIRGIL

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 3.
Domeniul Psihologie. Disciplinele: Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Terapie ocupațională pentru persoanele cu tulburări pervasive de învățare; Evaluare în terapie ocupațională; Neuropsihologie; Psihologia personalității; Testarea și evaluarea psihologică a resurselor umane.
Câștigătorul concursului: RĂDUCAN RAMONA

Departamentul de Educație fizică și sport
Asistent universitar, poziția 9 (durată determinată de 2 ani).
Domeniul Educație fizică și sport. Disciplinele: Educație fizică; Teoria și practica în sporturi de apă (înot); Sport I; Sport II; Sport.
Câștigătorul concursului: NEGRIU TIUCĂ IOANA CODRUȚA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

Conferențiar universitar, poziția 2. Domeniul Teologie. Disciplinele: Istoria Bisericii Ortodoxe Române I; Istoria Bisericii Ortodoxe Române II; Istoria Bisericii Ortodoxe Române III; Istoria Bisericii Ortodoxe Române IV; Comunicare și comuniune; Ortodoxie și greco-catolicism.
Câștigătorul concursului: ALBU VIOREL ALIN

HOTĂRÂREA NR. 7.2.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Mihai Gligor privind modificarea Cap. II.2 alin (1) din Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.3.

Se aprobă procedurile operaționale privind desfășurarea activității în cadrul Bibliotecii Universitare:
- Procedură operațională privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universitare;
- Procedură operațională privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul inter-bibliotecar în cadrul Bibliotecii Universitare;
- Procedură operațională privind activitatea desfășurată în cadrul librăriei UAB

Cu data aprobării procedurilor menționate se abrogă procedurile operaționale: PO 10.001, PO 10.002, PO 10.003, PO 10.004, PO 10.005, PO 10.006, PO 10.007, PO 10.008. 

Procedură operațională privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universitare Descarcă
Procedură operațională privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul inter-bibliotecar în cadrul Bibliotecii Universitare Descarcă
Procedură operațională privind activitatea desfășurată în cadrul librăriei UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.4.

Se aprobă procedurile operaționale privind activitatea desfășurată în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor
- Procedură operațională privind Informarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor; Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor;
- Procedură operațională privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în UAB;
- Procedura operațională privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare;
- Procedură operațională privind arhivarea documentelor aferente proiectelor;
- Procedură operațională privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene.

Cu data aprobării procedurilor menționate se abrogă procedurile operaționale: PO 15.001, PO 15.002, PO 15.003, PO 15.004, PO 15.005.

Procedură operațională privind Informarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor; Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor Descarcă
Procedură operațională privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în UAB Descarcă
Procedura operațională privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare Descarcă
Procedură operațională privind arhivarea documentelor aferente proiectelor Descarcă
Procedură operațională privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.5.

Se aprobă procedurile operaționale privind activitatea desfășurată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic:
-    Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate în cadrul UAB;
-    Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea  examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate în cadrul UAB;
-    Procedură operațională privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institut pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământul preuniversitar.
Cu data aprobării procedurilor menționate se abrogă procedurile operaționale: PO 18.001, PO18.002, PO 18.003.

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate în cadrul UAB Descarcă
Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea  examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar, organizate în cadrul UAB Descarcă
Procedură operațională privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institut pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, în vede Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.6.

Se aprobă Raportul asupra nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate în anul universitar 2017-2018.

Raportul asupra nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de universitate în anul universitar 2017-2018 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.7.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat din domeniul Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2018-2019.

HOTĂRÂREA NR. 7.8.

Se aprobă Planurile de învățământ aferente Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB, pentru anul universitar 2018-2019.

HOTĂRÂREA NR. 7.9.

Se aprobă Contractele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019.

Contractele de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.10.

Se aprobă cererile următorilor conducători de doctorat pentru continuarea activității în cadrul școlilor doctorale ale IOSUD, în anul universitar 2018-2019:
Școala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Mircea Braga, prof. univ. dr. Ion Buzași, prof. univ. dr. Mircea Popa, prof. univ. dr. Tupan Maria Ana.
Școala Doctorală de Istorie: prof. univ. dr. Eva Mârza, prof. univ. dr. Cornel – Alexandru Tatay.
Școala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Nicolae Todea.
Școala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Ionel Irineu Pop
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Sorin Briciu de încetare a activității în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, începând cu anul universitar 2018-2019.
Se aprobă desfășurarea activităților specifice în cadrul școlilor doctorale ale IOSUD, în anul universitar 2018-2019, de către  următorii conducători de doctorat care au norma de bază la alte universități/institute:
Școala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau.
Școala Doctorală de Istorie: CS I, dr.  Remus Câmpeanu, CS I dr. Soficaru Andrei Dorian.
Școala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

Școala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Daniel Muntean, prof. univ. dr. Nicu Dumitrașcu, prof. univ. dr. Marian Vîlciu, prof. univ. dr. Marius Țepele, prof. univ. dr. Florea Ștefan, conf. univ. dr. Florin Iosif Dobrei.

HOTĂRÂREA NR. 7.11.

Se aprobă cererea dnei prof. univ. dr. Maria Popa privind desfășurarea de activități specifice în cadrul Școlii Doctorale a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu., în calitate de  conducător de doctorat în domeniul Inginerie și management.

HOTĂRÂREA NR. 7.12.

Senatul ia act de demisia dlui Lodroman Iulian din funcția de membru al Senatului, respectiv de vacantarea locului în Senat alocat reprezentantului studenților din Facultatea de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 7.13.

Se aprobă modificarea comisiei de licență aferentă specializării Sociologie, pentru sesiunea de licență septembrie 2018, prin înlocuirea dnei lect. univ. dr. Rodica Stânea cu dl conf. univ. dr. Lucian Marina, în calitatea de membru al comisiei.

HOTĂRÂREA NR. 7.14.

Se aprobă propunerile Consiliului de Administrație privind modificarea componenței Comisiei de etică și deontologie universitară prin numirea în calitatea de membru a următoarelor persoane:
-    conf. univ. dr. Tudor Borșan – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești în locul dlui prof. univ. dr.  Ioan Ileană
-    student Vasiu Alexandru Marian– Facultatea de Teologie în locul studentului Popa Andrei

HOTĂRÂREA NR. 7.15.

Se aprobă completarea Calendarului de desfășurare a admiterii pentru candidații români de pretutindeni din Republica Moldova, respectiv:
-    01.08.2018-07.08.2018 - confirmarea locului de către candidații declarați admiși conform listelor publicate în data 01.08.2018.
 

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK