Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.09.2018

HOTĂRÂREA NR. 91.1.

Se aprobă numărul formațiilor de studii care vor funcționa în anul universitar 2018/2019, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ și ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 91.2.

Se aprobă Statele de funcții ale departamentelor pentru anul universitar 2018/2019.

HOTĂRÂREA NR. 91.3.

Se aprobă:
-    Taxele de școlarizare, pentru toate programele și toți anii de studii în anul universitar 2018-2019, conform anexei 1. 
-    Taxele administrative pe anul universitar 2018-2019, conform anexei 2.
-    Tarifele de cazare a studenților în căminele studențești și tarifele de cazare în Casa de oaspeți și Centrul Gaudeamus, în anul universitar 2018-2018, conform anexei 2;
-    Tarifele de închiriere a spațiilor aflate în patrimoniul UAB, conform anexei 2;
-    Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii Universitare, conform anexei 2;
-    Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Biroului Tipografie, conform anexei 2.

Anexa 1 Descarcă
Anexa 2 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 91.4.

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licență, specializarea Traducere și interpretare, din domeniul Limbi moderne aplicate, învățământ cu frecvență, din cadrul Facultății de Istorie și Filologie, în vederea obținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.5.

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licență, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, din domeniul Științe ale educației, învățământ cu frecvență, locația de desfășurare Alba Iulia, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.6.

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licență, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, din domeniul Științe ale educației, învățământ la distanță, locația de desfășurare Deva, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în vederea obținerii autorizării de funcționare.

HOTĂRÂREA NR. 91.7.

Se aprobă demararea procedurilor privind întocmirea dosarului de evaluare externă a programului de studii universitare de licență, specializarea Administrație publică, din domeniul Științe administrative, învățământ cu frecvență, locația de desfășurare Alba Iulia, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 91.8.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa dlui prof. univ. dr. Constantin Cucoș, de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, la propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 91.9.

Se aprobă modelele Actelor adiționale la Contractele de studii pentru anul universitar 2018-2019, pentru studiile universitare de licență, masterat, doctorat și pentru programul de formare psihopedagogică.  

HOTĂRÂREA NR. 91.10.

Se aprobă Metodologie  de  calcul  privind plata îndrumătorilor de practică  pedagogică.

Metodologie  de  calcul  privind plata îndrumătorilor de practică  pedagogică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 91.11.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor – mobilități cu țările programului. 
Se aprobă abrogarea procedurilor elaborate conform ISO 9001:2008 - PO 17.004,  PO 17.007,  PO 17.008 și  PO 17.009.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor – mobilități cu țările programului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 91.12.

Se aprobă organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere la studii universitare de doctorat. în perioada 17 – 26 septembrie 2018, cu următorul calendar:
17-21 septembrie 2018 – înscrierea candidaților;
24 septembrie 2018 – examen competență lingvistică/examen Teologie dogmatică (SDT);
25 septembrie 2018 – examen oral la disciplina de specialitate și susținerea proiectului de cercetare științifică;
25 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor;
25 – 26 septembrie 2018 – confirmarea locului.
Oferta educațională:
Școala Doctorală de Teologie
1 loc fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora
8 locuri cu taxă
Școala Doctorală de Istorie
1 loc fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora
3 locuri cu taxă
Școala Doctorală de Filologie
1 loc fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă, pentru românii de pretutindeni din Diaspora
3 locuri cu taxă
Școala Doctorală de Contabilitate
5 locuri cu taxă 

HOTĂRÂREA NR. 91.13

Se aprobă Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire psihopedagogică pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 91.14.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar (revizie).

Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 91.15.

Se aprobă acordarea, în anul universitar 2018-2019, a unui spor de 1% pentru conducătorii de doctorat, cu condiția îndeplinirii criteriului de performanță științifică.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK