Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.09.2018

HOTĂRÂREA NR. 93.1.

Se aprobă Regulamentul Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională (revizie).

Regulamentul Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 93.2.

Se aprobă listele nominale cu cadrele didactice care desfășoară activități în regim plata cu ora, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții ale departamentelor, în anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂREA NR. 93.3.

HOTĂRÂREA 93.3. Se aprobă tarifele orare pentru plata activităților desfășurate în regim plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, respectiv:
Profesor universitar – 47,535 lei/h
Conferențiar universitar – 31,474 lei/h
Lector universitar – 29,302 lei/h
Asistent universitar – 26,566 lei/h

Plata se va face pe o perioadă de 7 luni din anul universitar. Pentru specializările predate în limba engleză plata efectivă se va face cu încadrarea cheltuielilor salariale în veniturile rezultate din taxele de școlarizare încasate de la studenții programului respectiv.

HOTĂRÂREA NR. 93.4.

Se aprobă completarea taxelor administrative aplicabile în anul universitar 2018-2019 cu următoarele taxe:
1. Taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate şi susținerea examenelor de diferență se calculează: 
Tariful unitar pe credit  (70 lei)*  X numărul creditelor aferente disciplinei
Tariful unitar pe credit = subvenția alocată de la bugetul de stat pentru un student echivalent / numărul de credite pe an de studiu
    
2. Taxa pentru susținerea examenelor în sesiunile de examinare extraordinare, se calculează:
½ din tariful unitar pe credit (35 lei)*  X numărul creditelor aferente disciplinei 
tariful unitar pe credit = subvenția alocată pe student echivalent /  numărul de credite pe anul de studiu      

HOTĂRÂREA NR. 93.5.

Se aprobă organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante din Consiliile facultăților, Senat și CSUD cu reprezentanții studenților, cu următorul calendar:
Data limita de depunere a candidaturilor: 15.10.2018
Data desfășurării alegerilor: 22.10.2018

Se aprobă numirea Comisiei electorale pentru alegerea studenților în Senat și Consiliile facultăților, cu următoarea componență:

Președinte: Bârsan Alexandru – reprezentant LSUA
Membri: Vasiu Marian - Facultatea de Teologie Ortodoxă 
Nuc Alexandra Iulia - Facultatea de Istorie şi Filologie 
Hencs Carola - Facultatea de Științe Economice 
Avrămuț Maria - Facultatea de Ştiinţe Exacte și Inginerești 
Muntean Claudia - Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
Mihai Roșca - Reprezentant ASCOR

HOTĂRÂREA NR. 93.6.

Se validează  numirea dlui. conf. univ. dr. Tamas-Szora Attila ca Director interimar al Departamentului Finanțe – Contabilitate, până la organizarea alegerilor parțiale în vederea ocupării funcției vacantate.

HOTĂRÂREA NR. 93.7.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa Domnului BERKOVITS HERMAN -TVICA, Consul Onorific al României în Israel, la propunerea Rectorului și a Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 93.8.

Se aprobă înființarea, în cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a domeniului de studii universitare de doctorat „Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale”. 

HOTĂRÂREA NR. 93.9.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi privind:
Retragerea de la studiile universitare de doctorat
Fulop Arpad (ȘDC)
Chira Carmen (ȘDI)
Borca Ioana (ȘDI)
Întreruperea studiilor doctorale
Moldovan Florin (ȘDT) – 3 luni
Vănoagă Cristina (ȘDF) – 3 luni
Vereș Ana Maria (ȘDI) – 3 luni 
Melinte Daniel (ȘDI) – 4 luni
Costelaș Dumitru Raul (ȘDI) – 1 an
Reluarea studiilor doctorale
Botoi Ovidiu  - ȘDT

Prelungirea studiilor doctorale
Domeniul Contabilitate
Botoș Maria Alexandra – 1 an
Gînță Anca Ioana – 6 luni
Ghenescu Emil Stelian – 1 an
Domeniul Filologie
Costea (Pascu) Alexandra – 6 luni
Danciu Diana Maria – 6 luni
Roșca (Mureșan) Maria Elisabeta – 6 luni
Stoica (Modorcea) Maria Alina – 6 luni
Șoica (Coroiu) Alexandra Claudia – 6 luni
Turcu (Tarko) Iulia Mirela – 6 luni
Vasilca (Cruciu) Doina Carmen – 6 luni
Domeniul Istorie
Ileș (Bobână) Ancuța – 6 luni
Marinuț Ciprian Claudiu – 1 an
Vișovan Niculai – 6 luni
Domeniul Teologie
Aparascăi Ioan – 6 luni
Dinu Mihai Liviu – 1 an
Marina -Fiț Liviu Octavian – 6 luni
Petre Bogdan – 1 an
Resceanu Cătălin Marius – 6 luni
Teompa Alexandru – 6 luni

HOTĂRÂREA NR. 93.10.

Se validează hotărârea CSUD privind numirea în funcția de Director al Școlii Doctorale de Filologie a dlui prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau

HOTĂRÂREA NR. 93.11.

Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Nanu Paul Virgil de afiliere la Școala Doctorală de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 93.12.

Se aprobă completarea anexelor la Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu ANEXA 34 – Comisia de ARTE VIZUALE, cuprinzând standardele minimale interne, necesare și obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice de asistent, lector, conferențiar și profesor din domeniul Artelor vizuale.

ANEXA 34 – Comisia de ARTE VIZUALE Descarcă
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 93.13.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Ildiko Tulbure pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2018-2019,  în cadrul Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

HOTĂRÂREA NR. 93.14.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2018-2019,  în cadrul Academiei de Poliție „Al. I. Cuza” din București.

HOTĂRÂREA NR. 93.15.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2018-2019, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK