Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.10.2018

HOTĂRÂREA NR. 10.3.1.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2018-2019.

Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.3.2.

Se aprobă Organigrama Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră.

Organigrama Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.3.3.

Se aprobă desfășurarea de activități în regim plata cu ora, în anul universitar 2018-2019, a persoanelor care fac parte din comisiile de îndrumare a studenților doctoranzi, avizate de CSUD, conform tabelelor anexate.  

HOTĂRÂREA NR. 10.3.4.

Se aprobă modelele Actelor adiționale la Contractele de studii pentru studenții doctoranzi, înmatriculați în anul I de studiu, în anul universitar 2018-2019, cuprinzând standardele minimale aprobate prin Ordinul MEN nr. 5110/17.09.2018.

HOTĂRÂREA NR. 10.3.5.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi privind:
Retragerea de la studiile doctorale
-    Nedelcu Iulian (SDT)
-    Verzea Gheorghe (SDT)
-    Sînitin Nina (SDC)
Întreruperea studiilor doctorale
-    Miricescu Gabriel Florin (SDT) – 6 luni
-    Chira (Mureșan) Silviana Ruxandra (SDF) – 6 luni
Reluarea studiilor doctorale
-    Moldovan Florin (SDT)
-    Rogojan (Bogdan) Iulia Atena (SDI)
-    Vănoagă Cristina (SDF)
-    Vereș Anna Maria (SDI)
Prelungirea studiilor doctorale
-    Balint Csaba (SDC) – 6 luni
-    Decebal (Păduraru-Decebal) Luminița Meda (SDC) – 6 luni
-    Iosza (Nistor) Erika Lavinia (SDC) – 6 luni
-    Pătruța Mircea Ioan (SDC) – 1 an
-    Țîrău Adrian Ioan (SDC) – 6 luni
-    Voiculescu Alina (SDC) – 1 an
-    Balea (Andrasciuc) Maria Daniela (SDF) – 1 an
-    Iancu (Miclea-Oțelea) Aritina Raluca (SDF) – 6 luni
-    Lupșan Mihaela Diana (SDF) – 6 luni – 1 an
-    Deju Georgeta (SDI) – 6 luni
-    Dumbrăvescu Nicoale (SDI) – 6 luni
-    Sărac Emilia Camelia (SDI) – 6 luni
-    Mihai Gherghel (SDI) – 6 luni
-    Achim George Daniel (SDT) – 6 luni
-    Aloman Nicolae (SDT) – 6 luni
-    Botoi Oliviu Petru (SDT) – 6 luni
-    Caraș Ștefan Gabriel (SDT) – 1 an
-    Goga Alin Vasile (SDT) – 1 an
-    Vlad Alexandru - (SDT) – 6 luni
Se aprobă propunerile CSUD privind exmatricularea următorilor doctoranzi:
-    Airini Roxana (SDF) 
-    Bucea Petru (SDT)
-    Chiș Anca Oana (SDC)
-    Georgiu Luminița Liana (SDF) 
-    Pașca Ioana Maria (SDF)
-    Pușcaș Sorina Ancuța (SDC)
-    Sîrb Alexandrina Monica (SDC)
-    Vasileva Maria (SDC)

HOTĂRÂREA NR. 10.3.6.

Se aprobă realocarea unui grant de studii finanțat de la bugetul de stat, fără bursă, în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, dnei drd. Dumitraș (Suciu) Camelia.       

HOTĂRÂREA NR. 10.3.7.

Se aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dlui ing. dr. Dumitru Prunariu, Membru de Onoare al Academiei Române, la propunerea Facultății de Științe Exacte și Inginerești.

HOTĂRÂREA NR. 10.3.8.

Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. Liana Maria Costea pentru desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2018-2019, în cadrul Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. 

HOTĂRÂREA NR. 10.3.9.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Laura Cetean-Voiculescu privind efectuarea activităților didactice aferente postului de asistent, poziția 15, din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, de către cadrele didactice drd. Buda Călin și drd. Gligor Raluca, pe perioada suspendării contractului de muncă al titularului. 

HOTĂRÂREA NR. 10.3.10.

Se aprobă referatul dlui Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind declanșarea procedurilor de evaluare externă periodică a domeniului de masterat Teologie și a programelor de studii universitare de masterat Teologie comparată (masterat de cercetare) și Mediere interculturală și interreligioasă (masterat profesional).

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK