Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.07.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024.

Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților departamentelor didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu amendamentele aprobate de Senat. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților departamentelor didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate.

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura internă SEAQ_PO_ETICĂ_01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia.

Procedura internă SEAQ_PO_ETICĂ_01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă procedurile operaționale privind activitatea Serviciului Financiar-Contabil:
-    SEAQ_PO_SFC_01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale;
-    SEAQ_PO_SFC_02 privind controlul financiar preventiv propriu;
-    SEAQ_PO_SFC_03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului;
-    SEAQ_PO_SFC_04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor.

Se abrogă procedurile operaționale existente la nivelul Serviciului Financiar-Contabil, respectiv: PO 02.001, PO 02.020, PO 02.021, PO 02.023 și PO 02.024.

Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_01 privind întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_02 privind controlul financiar preventiv propriu Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_03 privind decontarea cheltuielilor de deplasare/delegație în altă localitate, în interesul serviciului Descarcă
Procedura operațională SEAQ_PO_SFC_04 privind operațiunile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_04 privind stabilirea drepturilor salariale

Se abrogă procedurile operaționale existente la nivelul Biroului Personal Salarizare, respectiv: PO 05.003, PO 05.004 și PO 05.006.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_04 privind stabilirea drepturilor salariale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_03 privind întocmirea Fișelor de Post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice.

Se abrogă procedura operațională PO 05.010.
 

Procedura operațională SEAQ_PO_BPS_03 privind întocmirea Fișelor de Post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Senatul dezbate și ia act de Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare, în vederea publicării acestuia.

Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Senatul ia act de rapoartele facultăților cu privire la evaluarea cadrelor didactice și a cercetătorilor din universitate, pe anul 2018, în conformitate cu Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019, cu propunerea de îmbunătățire pe viitor a procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport și cu personalul didactic auxiliar și administrativ, prin extinderea chestionarului aplicat.

Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2018-2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se validează rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, pe durată determinată, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 și rezultatele concursurilor, după cum urmează:
 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI 
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești, 
Asistent universitar, poziția 15. Domeniul Inginerie geodezică. 
Candidat validat: Voicu Florina 

Asistent universitar, poziția 17. Domeniul Informatică.
Candidat validat: Boca Liana Luminița

Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Electronică. 
Candidat Validat: Petrașcu Călin

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Asistent universitar, poziția 9. Domeniul Educație fizică și sport. 
Candidat validat: Roșa Alin Cristian

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în sesiunea septembrie 2019.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în sesiunea septembrie 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizia a II-a).

Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă modificarea Anexei 2 la Metodologiile de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Istorie și a Școlii Doctorale de Filologie.

Anexa 2 - Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Istorie Descarcă
Anexa 2 - Metodologia de admitere la studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Filologie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru anul universitar 2019-2020, aferente studiilor universitare de doctorat, domeniile Contabilitate, Filologie, Istorie și Teologie, desfășurate în cadrul școlile doctorale. 

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă modelul – cadru al Contractului de studii pentru studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020 și modelele – cadru ale actelor adiționale la acest contract privind prelungirea/perioadă de grație și întreruperea studiilor doctorale.  

Modelul – cadru al Contractului de studii pentru studiile universitare de doctorat, în anul universitar 2019-2020 Descarcă
Modelele – cadru ale actelor adiționale la acest contract privind prelungirea/perioadă de grație și întreruperea studiilor doctorale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă următoarele cereri pentru desfășurarea activităților didactice după împlinirea vârstei de 65 de ani, în cadrul IOSUD – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020, în calitate de conducători de doctorat:
Școala Doctorală de Filologie: prof. univ. dr. Braga Mircea, prof. univ. dr. Buzași Ion, prof. univ. dr. Popa Mircea, prof. univ. dr. Tupan Ana Maria;
Școala Doctorală de Istorie: prof. univ. dr. Mârza Eva, conf. univ. dr. Moga Valer;
Școala Doctorală de Teologie: prof. univ. dr. Popa Irineu Ionel, prof. univ. dr. Remete Gheorghe 
Școala Doctorală de Contabilitate: prof. univ. dr. Todea Nicolae
Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Remete Gheorghe privind continuarea activității didactice în anul universitar 2018-2019, după împlinirea vârstei de pensionare, în calitate de conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.
Se aprobă următoarele cereri pentru desfășurarea unor activități didactice în anul universitar 2019 – 2020, în calitate de conducători de doctorat, în regim plata cu ora, în cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia:
-    Prof. univ. dr. Dănescu Tatiana, Școala Doctorală de Contabilitate;
-    Prof. univ. dr. Nicolau Felix, lect. univ. dr. Nanu Paul - Școala Doctorală de Filologie;
-    CSI dr. Câmpean Remus, CSI dr. Soficaru Andrei Dorian - Școala Doctorală de Istorie;
-    Prof. univ. dr. Muntean Daniel, prof. univ. dr. Vîlciu Marian, prof. univ. dr. Florea Ștefan - Școala Doctorală de Teologie

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă comisiile pentru concursul de admitere la studiile universitare de doctorat și studiile postdoctorale de cercetare avansată, în anul universitar 2019 – 2020, organizate în sesiunea septembrie 2019, conform listei anexate.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 18. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Dobrei Florin de dezafiliere de la Școala Doctorală de Teologie a IOSUD – UAB.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
-    drd. Fulop Arpad Zoltan, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, pentru transferul de la dl conducător de doctorat,  lect. univ. dr. Topor Dan Ioan, la conducătorul de doctorat, prof. univ. dr. Burja Vasile. 
-    drd. Eșanu Eusebiu Gabriel, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, pentru transferul de la dl conducător de doctorat, Dobrei Florin, la conducătorul de doctorat, prof. univ. dr. Himcinschi Mihai.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind numirea comisiei de îndrumare a dlui drd. Eșanu Eusebiu Gabriel, cu următoarea componență: prof. univ. dr. Dobrei Florin, conf. univ. dr. Albu Alin și lect. univ. dr. Panaite Ovidiu.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind redistribuirea unui loc finanțat de la buget fără bursă, în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, de la prof. univ. dr. Tupan Ana Maria la prof. univ. dr. Câmpan Diana și ocuparea lui de către drd. Șipoș (Băl) Violeta Luminița. 

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
Pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat
-    Albu Aurel – ȘDF;
-    Ginta Carmen – ȘDI;
Pentru întreruperea studiilor doctorale:
-    Motora Andrei – ȘDT, 1 an;
-    Vaida Gabriel – ȘDI, 1 an.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă modificarea comisiei de interviu pentru admiterea la studii universitare de masterat, pe locuri finanțate de la buget, la programele din domeniul Științe ale educației, sesiunea iulie 2019, prin înlocuirea dlui lect. univ. dr. Iordăchescu Dan Grigore cu dna conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția. 

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă cererea nr. 13852/10.07.2019, a unui absolvent al Universității „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Asistență socială – ID, promoția 2017-2018, pentru a susține examenul de licență în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în sesiunea februarie 2020.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă redimensionarea comisiilor de admitere constituite la nivelul facultăților, pentru sesiunea septembrie 2019, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 26. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind completarea comisiei de admitere a studenților străini în anul universitar 2019-2020, cu dna Trifu Liliana, în calitate de membru al comisiei. 

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă abrogarea unor proceduri operaționale (elaborate conform ISO 9001:2008), conform listelor anexate.  

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 28. Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK