Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 23.10.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează alegerile parțiale din data de 21.10.2019 pentru desemnarea a 2 reprezentanți ai studenților în Senatul UAB, cu următoarele rezultate:
Jurj Vasile Daniel – anul III – EA, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Răzăilă Cătălin – anul I - master MPV, Facultatea de Științe Economice

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se validează alegerile parțiale pentru funcțiile de directori de departament și pentru membrii consiliilor departamentelor, organizate la nivelul Facultății de Științe Exacte și Inginerești în data de 8.10.2019, cu următoarele rezultate:
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Director de departament
- Lect. univ. dr. Aldea Mihaela
Consiliul departamentului:
Lect. univ. dr. Muntean Maria Viorela
Lect. univ. dr. Aldea Mihaela
Lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta Mihaela
Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului
Director de departament - Conf. univ. dr. Begov – Ungur Andreea Ramona
Consiliul departamentului:

Prof. univ. dr. Dimen Levente
Conf. univ. dr. Begov – Ungur Andreea Ramona
Conf. univ. dr. Borșan Tudor

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se validează alegerile parțiale pentru ocuparea unor locuri vacantate alocate reprezentanților studenților în consiliile facultăților, cu următoarele rezultate:
Facultatea de Științe Economice
Ranciuc Natalia – anul I – master FMF – Facultatea de Științe Economice
Răzăilă Cătălin – anul I - master MPV, Facultatea de Științe Economice
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Jurj Vasile Daniel – anul III – EA, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Silaghi Iulia Nicoleta – anul I – master SICMI, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se validează alegerile parțiale pentru ocuparea locului vacantat în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, de membru ales al conducătorilor de doctorat din IOSUD-UAB, cu următoarele rezultate: Prof. univ. dr. Câmpan Diana.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte și Inginerești și Organigrama Facultății de Științe Exacte și Inginerești. (revizie)

Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Științe Exacte și Inginerești Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare  Continuă (revizie). Organigrama CIDFRFC (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare  Continuă Descarcă
Organigrama CIDFRFC Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate.

Metodologia privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă solicitarea dnei lect. univ. dr. Costea Liana Maria privind susținerea de activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Târgu Mureș, în anul universitar 2019-2020. 

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitarea dnei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko privind susținerea de activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Universității Politehnica București, în anul universitar 2019-2020.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă transferarea postului de Secretar III S (poz. 171) din structura Secretariatului Facultății de Științe Economice în structura Secretariatului Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi:
Pentru retragerea de la studiile universitare de doctorat
Abrudan Ioana Corina – ȘDC
Eșanu Eusebiu-Gabriel – ȘDT
Mărginean Mădălina – ȘDI
Miricescu Gabriel Florin – ȘDT 
Morar Anamaria-Lucia - ȘDC
Pătruța Mircea Ioan - ȘDC
Pustai Calin - ȘDI
Voiculescu Alina – ȘDC
Pentru întreruperea studiilor doctorale
Buzic Ileana – ȘDI – 10 luni 
Chira (Mureșan) Silviana-Ruxandra - ȘDF  - 6 luni
Pușcaș (Dinistreanu) Diana Lora – ȘDF – 1 an
Serena Șiena – SDI – 1 an 
Voinea Dragoș-Gheorghe – SDT- 1 an
Jaszczuk Jaroslaw – 2 luni
Pentru transferul la alt conducător de doctorat în cadrul aceleași școli doctorale
Bălteanu Popescu Mihnea Constantin – SDI
Bobeș Teodora – SDT
Coș Ovidiu Valeriu – ȘDI 
Pentru prelungirea studiilor doctorale
Domeniul Contabilitate
Bako (Fulop) Kinga-Erzsebet – 1 an
Balint Csaba – 6 luni 
Botoș Maria-Alexandra – 6 luni 
Căruț Mihai – 1 an
Decebal (Păduraru-Decebal) Luminița-Meda – 1 an
Dohan (Litan) Cristina Susana – 1an
Gherghescu Emil Stelian – 1 an 
Hint (Ștefan) Mihaela -1 an
Mihalcea Mihaela-Maria – 1 an
Stanciu Alina – 6 luni
Țîrău Adrian Ioan – 6 luni
Domeniul Filologie
Balea (Andrasciuc) Maria-Daniela – 6 luni
Bătrâna Oana Roxana – 1 an
Botizan (Mintău) Ioana – 6 luni
Chira (Mârza) Nicoleta-Elena – 6 luni
Corcheș Claudia Elena – 1 an
Costea Alexandra – 6 luni
Dinistreanu Dan Adrian – 1 an
Lupșan Mihaela-Diana - 6 luni
Mihu Ioana – 6 luni 
Popa Carmen-Ioana – 6 luni
Roșca (Mureșan) Maria – 6 luni 
Turcu (Tarko)  - 6 luni
Voroneanu (Păunescu) Iuliana – 6 luni
Domeniul Istorie
Balteș Gabriel Dan – 1 an
Bălteanu Popescu Mihnea Constantin – 6 luni 
Coș Ovidiu – 6 luni 
Deju Georgeta – 6 luni
Ghenescu Ioan Ovidiu - 6  luni
Gorincioi Grigore – 1 an 
Marinuț Ciprian Claudiu – 1 an
Sărac Emilia Camelia  – 6 luni
Domeniul Teologie 
Aloman Nicolae – 6 luni
Bobeș Teodora – 6 luni
Caraș Ștefan Gabriel – 6 luni
Dragne Ioan – 6 luni
Dinu Mihai Liviu – 6 luni
Lazăr Cosmin – 6 luni 
Goga Alin Vasile – 1 an
Maftei Cosmin – 6 luni 
Nistor Ioan – 1 an
Resceanu Marius – 6 luni
Ruge Rareș Bogdan – 1 an 
Teompa Alexandru – 6 luni 
Tothăzan Alexandru Aurelian – 1 an 
Vlad Alexandru – 6 luni

Se aprobă referatul C.S.U.D. privind propunerea de exmatriculare a doctoranzilor nominalizați în referatul nr. 24293/18.10.2019.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă propunerea CSUD privind ocuparea unui loc subvenționat fără bursă de către drd. Tudor Georgian Bogdan – Școala Doctorală de Teologie, ca urmare a vacantării locului.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă referatul Departamentului de Științe Juridice și Administrative cu privire la cadrele didactice care vor desfășura activități didactice aferente disciplinelor din postul de conferențiar, poz. 4, din statul de funcții al departamentului, în regim de plata cu ora, începând cu data vacantării postului prin pensionarea titularului.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă programul: Politici financiare pe  termen scurt și mediu privind sustenabilitatea financiară a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023.

Politici financiare pe  termen scurt și mediu privind sustenabilitatea financiară a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe perioada 2020-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă referatul Centrului pentru învățământ la distanță, frecvență redusă și formare profesională continuă privind susținerea din venituri proprii a programelor de studii la forma de învățământ la distanță, pentru minimum un ciclu de studii, în cazul unor performanțe financiare negative.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă completarea Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative cu studenții: Alexandra Patani (anul II – FB) și Mateș Adelin (anul II – CIG) de la Facultatea de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă organizarea alegerilor parțiale pentru ocuparea unui loc vacantat alocat reprezentanților studenților în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale, cu următorul calendar:
04.11.2019 – termenul limită de depunere a candidaturilor la Secretariatul Facultății de Drept și Științe Sociale;
11.11.2019 – organizarea și desfășurarea alegerilor

HOTĂRÂREA NR. 18.

Senatul ia act de cererea nr. 19964/27.09.2019 prin care se solicită Senatului să revină asupra Hotărârii nr. 18/11.09.2019, prin care a fost respinsă cererea nr. 17282/05.09.2019, cu privire la continuarea  executării contractului individual de muncă după împlinirea vârstei de 65 de ani în baza dispozițiilor pct. 2 din Legea 93/2019, care completează art. 56 din Codul Muncii. 
Având în vedere legislația aplicabilă și normele interne ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și capacitatea funcțională a instituției de a asigura în condițiile legii necesarul de cadre didactice,    membrii Senatului, cu unanimitate de voturi hotărăsc menținerea Hotărârii Senatului UAB nr. 18/11.09.2019.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK