Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.11.2019 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă repartizarea fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2019-2020, după cum urmează:
Total fond de burse: 638.000 lei/lună
Fond alocat burselor de ajutor social (30%): 191.400 lei/lună, reprezentând 319 burse de ajutor social
Fond alocat burselor de performanță și burselor de merit 446.600 lei/lună, distribuit astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie - 34.969 lei/lună
Facultatea de Științe Economice - 99.904 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - 96.242 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale - 173.549 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă - 41.936 lei/lună         
Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel:
Bursa de performanță - 1.000 lei
Bursa de merit - 800 lei
Bursa de ajutor social - 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă modificarea listei cadrelor didactice care desfășoară activități în regim de plata cu ora, aferente unor discipline din posturile de lector, pozițiile 25 și 27, din statul de funcții al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică, prin înlocuirea dlui prof. univ. dr. Oltean Mihai cu dl lect. univ. dr. Avram Alexandru.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă modificarea Centralizatorului privind condițiile de studii și vechime necesare pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice, la pozițiile 104 și 105, respectiv, șofer I și șofer II, astfel: „Certificat de absolvire a unei școli profesionale/Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat”.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK