Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.11.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Raportul de autoevaluare instituțională în vederea certificării periodice a calității academice pentru Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2019/2020

Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă revizia Regulamentului de organizare și funcționare a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Regulamentului de organizare și funcționare a Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Organigrama structurilor de conducere Descarcă
Organigrama funcţiilor de conducere Descarcă
Organigrama executivă a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Organigrama Direcţiei General Administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020, completat cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5140/11 septembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică studenților.

Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă revizuirea Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024.

Metodologiei de organizare și desfășurare a alegerilor academice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru mandatul 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă revizuirea regulamentelor de organizare și funcționare a următoarelor centre de cercetare:
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK) și Organigrama CCEFSK.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural și Structura CCFDM
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Sociologice și Organigrama CCS.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) și Structura IASIP
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” și Organigrama centrului. 
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI) și Organigrama SECI.
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Științe ale Educației (CCSE). 
- Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Economice și Organigrama CCE          

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie (CCEFSK) Descarcă
Organigrama CCEFSK Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural și Structura CCFDM Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Sociologice Descarcă
Organigrama CCS Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului de Arheologie Sistemică Iuliu Paul (IASIP) și Structura IASIP Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
Organigrama Centrului de Cercetare „Geomatică și protecția mediului” Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Sisteme Electronice și Control Inteligent (SECI) și Organigrama SECI Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări în Științe ale Educației (CCSE) Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Cercetări Economice Descarcă
Anexa nr. 1. Priorităţile tematice pentru cercetarea ştiinţifică pe perioada 2014-2020 Descarcă
Organigrama CCE Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate.

Metodologiei privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă revizia Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Metodologiei privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Regulamentul de utilizare a rețelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Regulamentul de utilizare a rețelei de calculatoare din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă revizia Procedurii operaționale SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat.

Procedurii operaționale SEAQ_PO_CMCSI_04 privind verificarea anti-plagiat Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul asupra studiului privind inserția absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019 (pentru promoțiile 2013-2017, programe de studiu: Administrarea Afacerilor ID, Contabilitate și Informatică de Gestiune ZI, Informatică, Istorie, Limba și Literatura Română-Limba și Literatura Engleză, Marketing, Sociologie) și Anexa privind descrierea sistemului instituțional de monitorizare a inserției absolvenților UAB, actualizat în 2019. 

Raportul asupra studiului privind inserția absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019 Descarcă
Anexa privind descrierea sistemului instituțional de monitorizare a inserției absolvenților UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă acordarea titlului onorific de PROFESOR EMERIT dlui prof. univ. dr. Gheorghe Remete
Se aprobă acordarea distincției UNIVERSITATIS GRATIAE următoarele cadre didactice:
-    conf. univ. dr. Gheorghe Marc
-    conf. univ. dr. Valeria Pioraș
-    conf. univ. dr. Valer Moga

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se validează rezultatele alegerilor parțiale pentru desemnarea unui reprezentant al studenților în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale, respectiv alegerea studentei Cîrja Andreea Adelina.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă modificarea listei cadrelor didactice care desfășoară activități didactice în regim plata cu ora, aferente postului de asistent, poziția 28, din Statul de funcții al Departamentului de Filologie, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă transformarea postului vacant de administrator financiar I (M), poz. 10, din cadrul Biroului Personal-Salarizare în post de administrator financiar III (S).

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă acordarea concediilor de odihnă aferente anului universitar 2019 – 2020, pentru cadrele didactice din UAB, în următoarele perioade:
6 zile în perioada 23.12.2019 – 05.01.2020;
15 zile în luna iulie 2020 sau în luna septembrie 2020;
21 zile în perioada 01.08.2020 – 31.08.2020.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă revizia Regulamentului privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1.

Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 Descarcă
Anexe - Regulamentul privind mobilitatea studenților, a personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare și a personalului nedidactic care participă la programul ERASMUS+/KA1 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea drd. Crăciun (Pogan) Simona Marinela,  doctorandă  în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, pentru întrerupere a studiilor doctorale pentru o perioadă de 6 luni.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea drd. Jaszczuk Jaroslaw pentru reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK