Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 13.12.2019

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2019-2020 (cu anexa cuprinzând tematică examenului de licență 2020). 

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2019-2020 Descarcă
Tematică examenului de licență 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020 - 2021.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020 - 2021 Descarcă
Anexe - Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în anul universitar 2020 - 2021.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetarea Științifică și Organigrama CCS.

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetarea Științifică Descarcă
Organigrama Centrului pentru Cercetarea Științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică (revizie).

Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă numirea comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză a fișelor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante, care se desfășoară în semestrul I al anului universitar 2019-2020, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 8 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă referatul Departamentului de Filologie privind ocuparea postului de conferențiar, poz. 8, din statul de funcții al departamentului, în regim plata cu ora, având în vedere vacantarea lui prin pensionarea titularului. Se aprobă modificarea listei cu cadrele didactice salarizate în regim plata cu ora, aferente posturilor de asistent, poz. 8 și asistent poz. 26, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, a postului de asistent, poz. 24 și asistent poz. 25 din statul de funcții al Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă modificarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor, sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă susținerea examenului de licență de către absolvenții specializării Kinetoterapie și motricitate specială, promoția 2020, în cadrul Universității din Pitești.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Structura personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2020.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat,  sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultății de Științe Economice, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 13. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2020.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK