Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 03.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare al Facultății de Drept şi Științe Sociale (revizie) și Organigrama FDSS.

Regulament de organizare şi funcționare al Facultății de Drept şi Științe Sociale Descarcă
Organigrama FDSS Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se abrogă Regulamentul privind angajarea și promovarea personalului TESA și didactic auxiliar, aprobat de Senat în data de 26.06.2008.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019.

Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2020.

Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2019.

Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2020.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019.

Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2020.

Programul anual de audit ISO pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2019 și Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2020.

Raportul asupra Planului de măsuri în domeniul echității sociale, pe anul 2019 Descarcă
Planul de măsuri în domeniul echității sociale pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului, în anul 2019, respectiv:
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională, în anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei juridice, în  anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiect și resurse, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pe anul 2019.

Raportul de activitate al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională, în anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei juridice, în  anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiect și resurse, pe anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, pe anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru relația cu studenții, absolvenții și mediul social, pe anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice, pe anul 2019 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pe anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2016 – 2020.

Raportul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2016 – 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară, în anul 2019.

Raportul de activitate al Comisiei de etică și deontologie universitară, în anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă rapoartele anuale de activitate ale centrelor funcțional – administrative, pe anul 2019, respectiv:
-    Raportul de activitate al Centrului pentru management calității și strategie instituțională, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru management proiectelor, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru cercetarea științifică, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru transfer tehnologic, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru Relații internaționale, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru informare, consiliere și orientare în carieră, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru învățământ la distanță, frecvență redusă și formare continuă, pe anul 2019.
-    Raportul de activitate al Centrului pentru Imagine și Marketing, pe anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Raportul anual de activitate al Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pe anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Bilanțul contabil și Contul de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2019
Se aprobă Raportul explicativ privind cheltuielile pe facultăți și cheltuielile generale ale universității pe anul 2019.

Bilanțul contabil Descarcă
Contul de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă Raport privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită anul 2019, elaborat potrivit prevederilor art. 190 din L 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2020 și Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe facultăți, pe anul 2020.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă modificarea tarifului de salarizare pe ora convențională, pentru activitățile desfășurate la forma de învățământ la distanță, în regim plata cu ora, de la 26,566 lei/oră la 45 lei/oră.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2019, respectiv, bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pentru anul 2020,  al Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019 (studiul „Absolvenții și piața muncii”).

Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS), pe anul 2019, Planul de activitate al SAS, pe anul 2020 și Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020.

Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS), pe anul 2019 Descarcă
Planul de activitate al SAS, pe anul 2020 Descarcă
Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă Planul de formare profesională pentru anul 2020.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea periodică externă de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Finanțe și bănci (IF), din domeniul Finanțe, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea externă de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Administrarea afacerilor (în limba engleză) – (Business Administration) (IF), din domeniul Administrarea afacerilor, în vederea acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă demararea procedurilor necesare în vederea evaluării periodice externe de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar, domeniul Științe ale educației, forma de învățământ la distanță, locația de desfășurare Alba Iulia, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă înființarea programului de studii universitare de masterat Religie și geopolitică, din domeniul de masterat acreditat Teologie, propus de Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă inițierea programului de masterat profesional Terapie ocupațională și reinserție socială și depunerea documentației în vederea acreditării noului domeniul de master Psihologie, la propunerea Departamentul de Științe Sociale din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 29.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Koncsag Magdolna Eva privind susținerea activităților didactice în regim plata cu ora la Universitatea Sapientia din Târgu Mureș, Facultatea de Științe Tehnice și Umaniste, începând cu semestrul II al anului universitar 2019-2020.

HOTĂRÂREA NR. 30.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind efectuarea activităților didactice, în regim plata cu ora, din postul de asistent, poz. 10 din statul de funcții al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic și din posturile de asistent, poz. 3, poz. 4 și poz. 5, din statul de funcții aferent învățământului la distanță, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Alba Iulia), de către cadrele didactice nominalizate în referat, având în vedere vacantarea posturilor.

HOTĂRÂREA NR. 31.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura privind efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de conferențiar, poz. 4, conferențiar poz. 5 și a postului de lector, poz. 21 din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, de către cadrele didactice nominalizate în referat.

HOTĂRÂREA NR. 32.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Dimen Levente privind efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din postul de asistent, poz. 3 și asistent, poz. 6, din statul de funcții aferent învățământului la distanță, specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Deva), conform tabelului anexat, având în vedere vacantarea posturilor.

HOTĂRÂREA NR. 33.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina privind efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de lector, poz. 8 și poz. 14 și a postului de asistent, poz. 17 din statul de funcții al Departamentului de Științe Sociale, de către cadrele didactice nominalizate în referat.

HOTĂRÂREA NR. 34.

Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Aldea Mihaela privind efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de asistent, poz. 33 și poz. 35 din statul de funcții al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică, de către cadrele didactice nominalizate în tabelul anexat.

HOTĂRÂREA NR. 35.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Begov Ungur Andreea privind efectuarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, din posturile de lector, poz. 21, asistent poz. 23 și asistent poz. 25, din statul de funcții al Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, de către cadrele didactice nominalizate în referat.

HOTĂRÂREA NR. 36.

Se aprobă componența comisiilor electorale pentru desfășurarea alegerilor academice pentru mandatul 2020-2024, conform Anexei. Comisiile se vor întruni într-o primă ședință de constituire în care își vor stabili președinții și locțiitorii acestora.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 36. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 37.

Se aprobă modificarea componenței unor comisii pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor, din sesiunea februarie 2020, din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, astfel:
Comisia pentru examenul de licență, specializarea Electronică aplicată

Președinte: prof. univ. dr. Tulbure Adrian
Membri: conf. univ. dr. Kadar Manuela
  lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta  Mihaela
Membri supleanți: conf. univ. dr. Rotar Corina
lect. univ. dr. Aldea Mihaela
Secretar: lect. univ. dr. Oroian Boca Loredana 

Comisia pentru examenul de disertație, program de masterat Sisteme electronice inteligente avansate 

Președinte:  prof. univ. dr. Tulbure Adrian
Membri:   conf. univ. dr. Kadar Manuela
 lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta  Mihaela
Membri supleanți: conf. univ. dr. Rotar Corina
lect. univ. dr. Aldea Mihaela
Secretar: lect. univ. dr. Oroian Boca Loredana

HOTĂRÂREA NR. 38.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de cercetare arheologică (diagnostic arheologic, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă) pe care universitatea le derulează în anul 2020, conform Anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 38. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 39.

Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019 de către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019 de către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 40.

Se aprobă modificarea Anexei 5 - Calendarul de desfășurare a alegerilor, la Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor academice în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:
DECANI
- 13 martie 2020 – data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcției de decan;
- 16 martie 2020 – avizarea candidaturilor pentru funcția de decan în Consiliile facultăților nou alese;
- 30 – 31 martie 2020 – organizarea concursurilor pentru ocuparea funcției de decan;
- 01 aprilie 2020 – ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru desemnarea decanilor.
DIRECTORI CENTRE ADMINISTRATIV-FUNCȚIONALE
- 13 martie 2020 – data limită de depunere a candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de directorilor ai centrelor administrativ-funcționale;
- 30 – 31 martie 2020 – organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale;
- 01 aprilie 2020 – ședința Senatului nou ales pentru validarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de directori ai centrelor administrativ-funcționale;  

PRODECANI
- 02 aprilie 2020 – numirea prodecanilor cu consultarea Consiliilor facultăților nou alese.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK