Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 24.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se avizează candidatura dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, pentru funcția de Rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru alegerile din data de 26.02.2020.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2019 și Raportul de monitorizare a  Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019.

Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2019 Descarcă
Raportul de monitorizare a  Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2019 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020.

Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul  asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2019-2020.

Raportul  asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în semestrul I, al anului universitar 2019-2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă referatul Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică privind cadrele didactice care vor desfășura activități didactice aferente postului de profesor, poz. 3, în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, în regim plata cu ora, ca urmare a vacantării postului.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se validează alegerile academice organizate în data de 17.02.2020 pentru alegerea directorilor de departament și a consiliilor departamentelor cu următoarele rezultate:
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE
DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, ARHEOLOGIE ȘI MUZEOLOGIE

Director departament: conf. univ. dr. Arhire Sorin
Consiliul departamentului (3 membri): lect. univ. dr. Anghel Călin, conf. univ. dr. Arhire Sorin, CS I dr. Rotar Marius
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE
Director departament: conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel
Consiliul departamentului (5 membri): conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel, asist. univ. dr.  Cibian Aura Celestina, conf. univ. dr. Orian Maria Georgeta, lect. univ. dr. Todescu Valentin, lect. univ. dr. Wainberg – Drăghiciu Iuliana Maria.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL DE  ADMINISTRAREA AFACERILOR ȘI MARKETING

Director departament: lect. univ. dr. Maican Silvia Ștefania 
Consiliul departamentului (3 membri): lect. univ. dr. Dîrja Mălina, conf. univ. dr. Moisă Claudia, conf. univ. dr. Paștiu Carmen.
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE CONTABILITATE
Director departament: lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia
Consiliul departamentului (3 membri): conf. univ. dr. Iuga Iulia, conf. univ. dr. Tamaș-Szora Attila, conf. univ. dr. Topor Dan Ioan.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI
DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ, MATEMATICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Director departament: lect. univ. dr. Aldea Mihaela
Consiliul departamentului (3 membri): lect. univ. dr. Ciortea Elisabeta Mihaela, lect. univ. dr. Muntean Maria Viorela, lect. univ. dr. Popa Lucian Ioan.
DEPARTAMENTULUI DE CADASTRU, INGINERIE CIVILĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI
Director departament: conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea Ramona
Consiliul departamentului (3 membri): conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea Ramona, conf. univ. dr. Borșan Tudor, prof. univ. dr. Dimen Levente.

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

Director departament: conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura 
Consiliul departamentului (5 membri): conf. univ. dr. Cetean-Voiculescu Laura, conf. univ. dr. Hurbean Ada, lect. univ. dr. Pleșa Ioana Andra, lect. univ. dr. Simion Mihaela Bogdana, conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna. 
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE SOCIALE
Director departament: conf. univ. dr. Buțiu Călina Ana
Consiliul departamentului (3 membri): lect. univ. dr. Bara Monica Angela, conf. univ. dr. Marina Lucian Viorel, prof. univ. dr. Pascaru-Pag Mihai. 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Director departament: conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina
Consiliul departamentului (3 membri): conf. univ. dr. Opriș Dorin Corneliu, lect. univ. dr. Petrovan Ramona Ștefana, conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina.
DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Director departament: lect. univ. dr. Ursu Vasile Emil
Consiliul departamentului (3 membri): conf. univ. dr. Groza – Gogean Gina, 2 locuri vacante
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ȘI MUZICĂ RELIGIOASĂ

Director departament: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin
Consiliul departamentului (5 membri): lect. univ. dr. Brudiu Răzvan, lect. univ. dr. Onișor Remus, conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin, lect. univ. dr. Șușman Dragoș, conf. univ. dr. Telea Marius.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se validează alegerile academice organizate în data de 20.02.2020 pentru alegerea consiliilor facultăților cu următoarele rezultate:
CONSILIUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOLOGIE, 7 membri, din care:
5 membri cadre didactice: conf. univ. dr. Arhire Sorin, conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel, conf. univ. dr. Orian Maria Georgeta, lect. univ. dr. Popa-Gorjanu Cornelia, lect. univ. dr. Telea Coralia Maria.
2 studenți: Sicoe Alexandra Paula, Lazea Luciana Daniela        

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE, 7 membri, din care:
5 membri cadre didactice: lect. univ. dr. Cioca Ionela Cornelia, lect. univ. dr. Dârja Mălina, conf. univ. dr. Iuga Iulia, conf. univ. dr. Moisă Claudia, conf. univ. dr. Tamaș Szora Attlia
2 membri studenți: Răzăilă Cătălin, Borlea Cristian Ioan

CONSILIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI, 7 membri, din care:
5 membri cadre didactice: lect. univ. dr. Aldea Mihaela, conf. univ. dr. Borșan Tudor, lect. univ. dr. Ciortea Mihaela Elisabeta, prof. univ. dr. Dimen Levente, conf. univ. dr. Rotar Corina, 
2 membri studenți: Jurj Vasile Daniel, Hopîrtean Constantin Cosmin

CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE, 9 membri, din care:
6 membri cadre didactice: conf. univ. dr. Cetean – Voiculescu Laura, conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna, conf. univ. dr. Hurbean Ada, lect. univ. dr. Bara Monica Angela, conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina, lect. univ. dr. Șimon Sorin.
3 membri studenți: Chișcari Dorina, Adam Sebastian, Cârja Andreea Adelina.

CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ, 7 membri, din care:
5 membri cadre didactice: prof. univ. dr. Adam Domin, lect. univ. dr. Colda Lucian Dumitru, lect. univ. dr. Dura Nicolae Coriolan, prof. univ. dr. Himcinschi Mihai, conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin.
2 studenți: Bândean Adrian Valentin, Graur Alexandru Vasile

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se validează alegerile academice organizate în data de 20.02.2020 pentru alegerea membrilor în Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), respectiv:
Reprezentantul conducătorilor de doctorat – prof. univ. dr. Vanca Dumitru Adrian
Reprezentantul studenților doctoranzi – drd. Purdea Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se validează alegerile academice organizate în data de 20.02.2020 pentru alegerea Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, format din 25 de membri, din care 18 cadre didactice și 7 studenți:
Facultatea de Istorie și Filologie
prof. univ. dr. Câmpan Diana Manuela
lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
Facultatea de Științe Economice
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila
conf. univ. dr. Muntean Andreea Cipriana
conf. univ. dr. Paștiu Carmen Adina
conf. univ. dr. Dragolea Larisa Loredana
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
lect. univ. dr. Aldea Mihaela
conf. univ. dr. Begov – Ungur Andreea Ramona
conf. univ. dr. Rotar Corina
lect. univ. dr. Corcheș Mihai Teopent
Facultatea de Drept și Științe Sociale
conf. univ. dr. Cetean - Voiculescu Laura
conf. univ. dr. Hurbean Ada
conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna
lect. univ. dr. Șimon Sorin
lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan
conf. univ. dr. Todor Ioana 
Facultatea de Teologie Ortodoxă
prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin
Studenți
Lazea Luciana Daniela – Facultatea de Istorie și Filologie
Jurj Vasile Daniel – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Răzăilă Cătălin – Facultatea de Științe Economice
Chișcari Dorina - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Adam Sebastian Nicolae - Facultatea de Drept și Științe Sociale
Bîndean Adrian Valentin – Facultatea de Teologie Ortodoxă
Purdea Claudiu – Școala Doctorală de Istorie

Membrii validați ai Senatului nou ales sunt convocați într-o primă ședință condusă de decanul de vârstă, în data de 25.02.2020, ora 11.00, pentru alegerea președintelui Senatului, pentru mandatul 2020-2024.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK