Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 12.03.2020

HOTĂRÂREA NR. 1.

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia avizează favorabil propunerile dlui prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, confirmat în funcția de Rector în  baza Ordinului M.E.C. nr.  3438 din 05.03.2020, pentru numirea în funcțiile de prorectori a următorilor:
- Prorector I – conf. univ. dr. Panaite Ovidiu Florin, prorector cu atribuții privind organizarea programelor de studii universitare, postuniversitare și formare profesională, asigurarea calității, relațiile cu studenții și alte atribuții stabilite de rector prin decizia de numire.
- Prorector II - conf. univ. dr. Muntean Andreea Cipriana, prorector cu atribuții privind cercetarea științifică și inovarea tehnologică, managementul activității de obținere și gestionare a fondurilor din alte surse naționale sau internaționale, atribuții privind relațiile publice, promovarea educațională și a imaginii UAB, precum și alte atribuții stabilite de rector prin decizia de numire.
- Prorector III - conf. univ. dr. Ionescu Petru Ștefan – prorector cu atribuții privind activitățile extracurriculare ale studenților, relațiile cu absolvenții, parteneriate naționale, relațiile internaționale și alte atribuții stabilite de rector prin decizia de numire.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă constituirea Biroului permanent al Senatului cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Tamas-Szora Atila
Membri: conf. univ. dr. Hurbean Ada
conf. univ. dr. Todor Ioana
conf. univ. dr. Paștiu Carmen
conf. univ. dr. Dragolea Larisa
lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
Răzăilă Cătălin – student

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă numirea comisiilor de specialitate ale Senatului cu următoarea componență:
1. Comisia juridică

Președinte: conf. univ. dr. Hurbean Ada
Membri: conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna
conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura
Specialiști fără drept de vot: jr. Rotar Claudia
jr. Tomuța Sanda
Secretar tehnic: Câmpean Daniela

2. Comisia pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională

Președinte: conf. univ. dr. Todor Ioana
Membri: prof. univ. dr. Câmpan Diana
conf. univ. dr. Paștiu Carmen
conf. univ. dr. Panaite Ovidiu
lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan
student – Adam Sebastian
student – Chișcari Dorina
Secretar tehnic: Câmpean Daniela

3. Comisia pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse

Președinte: lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
Membri: conf. univ. dr. Paștiu Carmen
conf. univ. dr. Todor Ioana
conf. univ. dr. Panaite Ovidiu
conf. univ. dr. Hurbean Ada
conf. univ. dr. Begov-Ungur Andreea
student – drd. Purdea Claudiu
Specialiști fără drept de vot:

conf.univ.dr. Călina Buțiu

conf.univ.dr. Sorin Arhire

lect.univ.dr. Vasile Ursu

conf.univ.dr. Gabriel Barbuleț

lect.univ.dr. Silvia Maican

lect.univ.dr. Ionela Cioca

lect.univ.dr. Mihaela Aldea

Secretar tehnic: Câmpean Daniela

4. Comisia pentru buget finanțe şi de monitorizare a activităților tehnice şi administrative 

Președinte: conf. univ. dr. Paștiu Carmen
Membri: conf. univ. dr. Muntean Andreea
conf. univ. dr. Dragolea Larisa
lect. univ. dr. Aldea Mihaela
lect. univ. dr. Corcheș Mihaiț
student – Lazea Luciana
student – Răzăilă Cătălin
Specialiști fără drept de vot:

conf. univ. dr. Tamas Szora Atila

conf. univ. dr. Iuga Iulia

lect. univ. dr. Dobra Iulian

ec. Contor Tamara

ing. Joldeș Gabriela

Secretar tehnic: Câmpean Daniela

5. Comisia pentru cooperări şi parteneriate naționale şi internaționale 

Președinte: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu
Membri: prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
conf. univ. dr. Muntean Andreea
conf. univ. dr. Dragolea Larisa
prof. univ. dr. Câmpan Diana
lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
conf. univ. dr. Begov Ungur Andreea
conf. univ. dr. Todor Ioana
student – Adam Sebastian
Secretar tehnic: Câmpean Daniela

6. Comisia pentru relația cu studenții, absolvenții şi mediul social    

Președinte: conf. univ. dr. Dragolea Larisa
Membri:

conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

prof. univ. dr. Câmpan Diana
conf. univ. dr. Panaite Ovidiu
conf. univ. dr. Paștiu Carmen
conf. univ. dr. Todor Ioana
lect. univ. dr. Corcheș Mihai
student – Adam Sebastian
student – Bândean Adrian Valentin
student – Chișcari Dorina
student – Jurj Vasile Daniel
student – Lazea Luciana Daniela
student – Răzăilă Cătălin

Specialiști fără drept de vot: asist. univ. drd. Tomuș Alin – reprezentant ALUMNI
ec. Cîmpean Claudia – Serviciul Social
ec. Oancea Felicia – Serviciul Social
Secretar tehnic: Câmpean Daniela

7. Comisia pentru distincții universitare şi titluri onorifice

Președinte: prof. univ. dr. Câmpan Diana 
Membri: conf. univ. dr. Dragolea Larisa
conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna
conf. univ. dr. Rotar Corina
prof. univ. dr. Himcinschi Mihai
Secretar tehnic: Câmpean Daniela

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă propunerea de numire a studentului Bândean Adrian Valentin (FTO) în Comisia de etică și deontologie universitară.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel privind lista cadrelor didactice care vor desfășura activități didactice, în regim plata cu ora, aferente postului de conferențiar, poz. 16, din statul de funcții al Departamentului de Filologie, pe perioada de absență a titularului.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Tulbure Ildiko privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2019-2020, în cadrul Facultății de Mine a Universității din Petroșani.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind desfășurarea unor activități didactice în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj - Napoca.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Hurbean Ada privind desfășurarea unor activități didactice în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj - Napoca.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK