Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.03.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Contractul de management și criteriile de performanță, stabilite prin Anexa 1 la contract, încheiat între Senat și Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Breaz Daniel Valer, pentru mandatul 2020 – 2024.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se validează concursurile pentru desemnarea decanilor facultăților, cu următoarele rezultate:
Facultatea de Istorie și Filologie – Conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel
Facultatea de Științe Economice – Conf. univ. dr. Topor Dan Ioan
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Conf. univ. dr. Rotar Corina
Facultatea de Drept și Științe Sociale – Conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna
Facultatea de Teologie Ortodoxă – Prof. univ. dr. Himcinschi Mihai

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se validează concursurile pentru desemnarea directorilor de centre administrativ – funcționale, cu următoarele rezultate:
Centrul pentru Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare  Continuă (CIDFRFC) - Prof. univ. dr. Dimen Levente
Centrul pentru Cercetarea Științifică (CCS) - Lect. univ. dr. Popa Gorjanu Cosmin
Centrul pentru Transfer Tehnologic (CTT) - Prof. univ. dr. Tulbure Adrian
Centrul pentru Managementul Proiectelor (CMP) - Conf. univ. dr. Kadar Manuella
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) - Conf. univ. dr. Dragolea Larisa
Centrul pentru Imagine și Marketing (CIM) - Prof. univ. dr. Câmpan Diana

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă numirea dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai în calitatea de președinte al Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale ca urmare a vacantării acestei funcții prin numirea dlui conf. univ. dr. Panaite Ovidiu în funcția de Prorector.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu Anexa 20 – Comisia de medicină referitoare la standardele minimale interne necesare și obligatorii pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante, conform anexei.

Anexa 20 – Comisia de medicină Descarcă
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă regulamentele de organizare și funcționare a comisiilor de specialitate a Senatului:
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei juridice;
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituționale;
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse;
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice.

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei juridice Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte și resurse Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social Descarcă
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru distincții universitare și titluri onorifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2019/2020, conform Anexei.

Planul de activitate al Senatului pentru anul universitar 2019/2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Metodologiile de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2020 – 2021, în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie.

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2020 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2020 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2020-2021 Descarcă
Metodologie privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2020 - domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Organigrama executivă și Organigrama funcțiilor de conducere, actualizate în urma finalizării alegerilor academice.

Regulamentul de organizare și funcționare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Organigrama executivă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Organigrama structurilor de conducere Descarcă
Organigrama funcţiilor de conducere Descarcă
Organigrama Direcţiei General Administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă componența comisiilor pentru examenele de licență și disertație din sesiunile iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021, conform anexei.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 10. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă distribuirea pe facultăți a fondului de burse alocat în semestrul al II-lea al anului universitar 2019 – 2020 și cuantumul burselor de merit, de performanță și a bursei sociale, astfel:
Fond total burse: 546.000 lei/lună
Fond pentru bursele de ajutor social (30%): 163.800 lei /lună
Fond pentru bursele de merit și performanță: 382.200 lei/lună, din care:
Facultatea de Istorie și Filologie – 29.926 lei /lună
Facultatea de Științe Economice – 85.422 lei /lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – 82.440 lei /lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale – 148.638 lei /lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă – 35.774 lei /lună
Se aprobă cuantumul burselor acordate studenților în sem. al II-lea, după cum urmează:
Bursa de performanță – 1000 lei /lună
Bursa de merit – 800 lei /lună
Bursa de ajutor social – 600 lei /lună

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă efectuarea, în regim plata cu ora, a activităților didactice aferente postului de lector, poz. 17 din statul de funcții al Departamentului de Educație Fizică și Sport, în semestrul al II-lea, conform referatului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă cererea nr. 3298/14.02.2020 pentru întreruperea studiilor doctorale din domeniul Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă transformarea postului vacant de conservator imagine, gr. III SSD, poziția 236, din cadrul Centrului de Imagine și Marketing, în conservator imagine gr. I S.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă transformarea postului vacant de referent de specialitate gr. III S, poziția 241, din cadrul Centrului de Transfer Tehnologic, în referent de specialitate gr. I S.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK