Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.04.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Declarația pentru calitate a Rectorului și a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Declarația pentru calitate a Rectorului și a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020 – 2024 și Anexa privind circuitul și modul de redactare a documentelor supuse aprobării Senatului

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020 – 2024 Descarcă
Anexa privind circuitul și modul de redactare a documentelor supuse aprobării Senatului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Permanent al Senatului în mandatul 2020 – 2024.

Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Permanent al Senatului în mandatul 2020 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020-2024.

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului de Onoare al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în mandatul 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pentru mandatul 2020 – 2024.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru cooperări și parteneriate naționale și internaționale, pentru mandatul 2020 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul privind acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru managementul calității şi strategie instituțională (CMCSI) (revizie).

Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru managementul calității şi strategie instituțională (CMCSI) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă (CIDFRFC) (revizie).

Regulamentul de organizare şi funcționare a Centrului pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Continuă (CIDFRFC) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (revizie).

Regulamentul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca urmare a implementării OMEN nr.650/19.11.2014 (revizie).

Metodologia privind organizarea și funcționarea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC) din cadrul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ca urmare a implementării OMEN nr.650/19.11.2014 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Imagine și Marketing (CIM) (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Imagine și Marketing (CIM) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Regulamentul privind reprezentarea intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în fața instanțelor de judecată și punerea în executare a hotărârilor judecătorești.

Regulamentul privind reprezentarea intereselor Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în fața instanțelor de judecată și punerea în executare a hotărârilor judecătorești Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă completarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia cu Anexa Procedură privind desfășurarea on-line a unor activități în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Anexa - Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_01 privind derularea on-line a activităţilor didactice.

Procedura operațională SEAQ_PO_F_01 privind derularea on-line a activităţilor didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_F_02 privind procesul de evaluare finală on-line a studenţilor (examene, colocvii, verificări pe parcurs).

Procedura operațională SEAQ_PO_F_02 privind procesul de evaluare finală on-line a studenţilor (examene, colocvii, verificări pe parcurs) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Din Alba Iulia – sesiunea septembrie 2020.

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Din Alba Iulia – sesiunea septembrie 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză și verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, desfășurate în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 17. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă componența comisiilor de admitere în anul universitar 2020-2021, la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv, Comisia centrală de admitere, Comisia de admitere a studenților străini, Comisia tehnică de admitere, precum și componența comisiilor de admitere la studii universitare de licență și masterat la nivelul facultăților, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 18. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă modificarea Comisiei de etică și deontologie universitară prin numirea în calitate de membru a dnei conf. univ. dr. Moisă Claudia, pe locul vacantat ca urmare a numirii dnei conf. univ. dr. Paștiu Carmen în funcția de Prodecan al Facultății de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, cu următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Panaite Ovidiu
Vicepreședinte: conf. univ. dr. Varvara Simona
Membri: prof. univ. dr. Breaz Nicoleta
conf. univ. dr. Stanciu Laura
conf. univ. dr. Dănulețiu Dan Constantin
conf. univ. dr. Opriș Dorin
Reprezentantul Sindicatului: lect. univ. dr. Lazea Ruxandra
Reprezentantul studenților: Adam Sebastian
Reprezentantul absolvenților: drd. Purdea Claudiu
Reprezentantul angajatorilor: Budai Antoniu
Evaluator extern național: prof. univ. dr. Mugur Alexandru Acu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Evaluator extern internațional: prof. univ. dr. Themistocles M. Rassias (Național Technical University of Athens, Grecia

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă componența comisiilor pentru susținerea examenelor de finalizare a programului de pregătire psihopedagogică, nivelul I – licență, nivel II – master și nivel II – în regim de curs postuniversitar, promoția 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 21. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă cererea de afiliere a dlui conf. univ. dr. Căpușneanu Sorinel, de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, la Școala Doctorală de Contabilitate din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de conducător de doctorat în domeniul Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Senatul, luând act de demisia dlui conf. univ. dr. Topor Dan din funcția de Director al Școlii Doctorale de Contabilitate, ca urmare a numirii sale în funcția de Decan al Facultății de Științe Economice, validează hotărârea CSUD de numire a dlui conf. univ. dr. Căpușneanu Sorinel în funcția de Director al Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă cererile următorilor studenți doctoranzi privind întreruperea, prelungirea, transferul și reluarea studiilor universitare de doctorat:
Cerere de transfer - drd. Voroneanu (Păunescu) Iuliana la Școala Doctorală de Filologie

Cereri privind întreruperea studiilor doctorale: Vereș Anna Maria (ȘDI) – 6 luni; Chira (Mureșan) Silviana Ruxandra (ȘDF) – 6 luni

Cerere privind reluarea studiilor doctorale: Crăciun (Pogan) Simona Marilena (ȘDF)

Cereri privind prelungirea studiilor universitare de doctorat
Școala Doctorală de Contabilitate: Balint Csaba – 6 luni; Botoș Maria Alexandra – 6 luni; Stanciu Alina – 6 luni; Țârău Adrian Ioan – 6 luni.
Școala Doctorală de Filologie: Botizan (Mintău) Ioana – 6 luni; Chira (Mârza) Nicoleta Elena – 6 luni; 
Costea Alexandra – 6 luni; Mihu Ioana – 6 luni; Popa Carmen Ioana – 6 luni; Roșca (Mureșan) Maria – 6 luni; Turcu (Tarko) Iulia – 6 luni; Voroneanu (Păunescu) Iuliana – 6 luni.
Școala Doctorală de Istorie: Bălteanu Popescu Mihnea Constantin – 6 luni; Coș Ovidiu – 6 luni; Deju Georgeta – 6 luni; Ghenescu Ioan Ovidiu – 6 luni; Gherghel Mihai – 6 luni; Sărac Emilia Camelia – 6 luni.
Școala Doctorală de Teologie: Aloman Nicolae – 3 luni fără taxă; Bobeș Teodora – 6 luni; Dinu Mihai Liviu – 6 luni; Dragne Ioan – 6 luni; Lazăr Cosmin – 6 luni; Maftei Cosmin – 6 luni; Resceanu Marius – 3 luni fără taxă; Teompa Alexandru – 3 luni fără taxă; Vlad Alexandru – 6 luni.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK