Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 22.07.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologiile privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020, în domeniile: Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie (revizie). 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2020 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2020 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - anul universitar 2020-2021 Descarcă
Metodologie privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2020 - domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea septembrie 2020 (revizie). 

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – sesiunea septembrie 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2019-2021, în sesiunea August 2020.

Metodologia privind depunerea on-line a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I, Seria 2019-2021, în sesiunea August 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar. 

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul intern de acordare, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță acordate pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020

Regulamentul intern de acordare, utilizare și restituire a voucherelor de vacanță acordate pentru salariații Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_CCŞ_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice (actualizarea denumirii Centrul de Cercetare Științifică). 

Procedura operațională SEAQ_PO_CCŞ_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se validează alegerile academice parțiale, organizate în data de 08.07.2020, cu următoarele rezultate:
Director Departament Filologie, lect. univ. dr. Wainberg Drăghiciu Iuliana Maria
Director Departament de Teologie Ortodoxă şi Muzică Religioasă, lect. univ. dr. Șușman Dragoș Ioan
Membri în Consiliul Departamentului de Educație Fizică și Sport: lect. univ. dr. Rusu Răzvan Gheorghe și conf. univ. dr. Nikolaos Mavritsakis.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă componența comisiilor de admitere la studiile universitare de doctorat și programele postdoctorale de cercetare avansată, sesiunea septembrie 2020, conform Anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 9. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă cererea dnei drd. Oprișor-Domnariu (Ilcuș) Magdalena Alina privind reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind organizarea examenelor de finalizarea a studiilor universitare de masterat, pentru absolvenții anului universitar 2019-2020, în 3 sesiuni organizate în iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021 și modificarea corespunzătoare a Regulamentului de organizare şi desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, în anul universitar 2019/2020, Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020 și a Structurii anului universitar 2019/2020, prin  completarea prevederilor referitoare la finalizarea studiilor universitare de masterat organizate în 3 sesiuni de examene. Prevederile referitoare la organizarea examenelor de disertație în 3 sesiuni se vor completa în toate documentele/regulamentele sau procedurile referitoare la examenele de finalizare a studiilor în anul universitar 2019-2020.

Regulamentului de organizare şi desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, în anul universitar 2019/2020 Descarcă
Regulamentului activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licenţă şi Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2019/2020 Descarcă
Structura anului universitar 2019/2020 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK