Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.10.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează Hotărârile Biroului Permanent al Senatului din data de 15.10.2020.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Planul strategic al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020 – 2024.

Planul strategic al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020 – 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Strategia cercetării științifice în cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024, cu completările formulate de CSUD.

Strategia cercetării științifice în cadrul Universității „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pentru perioada 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă completarea Comisiei de etică și deontologie universitară cu reprezentantul studenților, ca urmare a vacantării locului prin retragerea studentului Bândean Adrian Valentin din Senatul universitar, cu studenta Lazea Luciana Daniela, anul II, specializarea Limba și literatura română – Limba și literatura engleză.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se respinge cererea nr. 21972/09.10.2020 privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, în calitate de cadru didactic asociat.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererea dlui lect.univ.dr. Alex Angel Hăisan privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Educație fizică și Sport a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.   

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale privind organizarea alegerilor academice parțiale pentru ocuparea funcției de Director al Departamentului de Educație Fizică și Sport, având în vedere vacantarea funcției, după următorul calendar:
04 – 06 noiembrie 2020 – depunerea dosarelor de candidatură la Secretariatul Facultății de Drept și Științe Sociale, după ce au fost înregistrate la Registratura Universității;
- 11 noiembrie 2020 – desfășurarea alegerilor;
16 – 20 noiembrie 2020 – validarea rezultatului alegerilor în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale;
25 noiembrie 2020 – validarea rezultatului alegerilor în Senatul Universității.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională, după următorul calendar:

06 noiembrie 2020, ora 16,00 – data limită de depunere a candidaturilor;
- 12 noiembrie 2020, ora 13,00 – derularea concursului;
- noiembrie 2020 – validarea rezultatului concursului în ședința Senatului Universității.

Comisia de concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională, va avea următoarea componență:

Președinte: Prof.univ.dr. Valer Daniel Breaz
Membri: Conf.univ.dr. Andreea Muntean
Conf.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu
Conf.univ.dr. Ovidiu Panaite
Secretar: ing. Cristina Hava

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în următoarele structuri de conducere:
- Senatul Universității: 3 locuri;
- Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale - 3 locuri;
- Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești - 1 loc.

Se aprobă Comisia de alegeri cu următoarea componență:
Facultatea de Istorie și Filologie-  Luciana Lazea
Facultatea de Științe Economice- Borlea Cristian
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești-Jurj Daniel
Facultatea de Drept și Științe Sociale-Chișcari Dorina
Facultatea de Teologie Ortodoxă- Bândean Adrian
Reprezentant LSUA -Cordon Andreea
Reprezentant ASCOR- Petru Mircea

Se aprobă calendarul alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților:
04 - 06 noiembrie 2020 - depunerea candidaturilor;
11 noiembrie 2020 - desfășurarea alegerilor;
25 noiembrie 2020 - validarea rezultatului alegerilor în Senat.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă aferent anului universitar 2020-2021, de către cadrele didactice, respectiv:
10 zile în perioada 17.12.2020 - 31.12.2020;
10 zile în luna iulie 2021 sau în luna septembrie 2021;
22 zile în perioada 01.08.2021 - 31.08.2021.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă raportul dnei Gabriela Joldeș privind rezultatele examenelor de promovare în grade sau trepte profesionale și transformarea posturilor respective în posturi cu grade profesionale imediat superioare, respectiv:
Fîrtat Larisa Elena – Bibliotecar gr. IA S
Ghimpu Mihaela – Administrator financiar gr. I S
Ordean Mădălin – Informatician gr. I S

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu privind transformarea postului de Șef Birou Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini, consilier gr. I (S), poz. 228, încadrat la categoria personal nedidactic, în post de Șef Birou Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini, referent de specialitate gr. I (S), încadrat la categoria de personal didactic auxiliar.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă rezultatele concursului pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic auxiliar, conform anexei la prezenta hotărâre.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă solicitarea dnei Oprea (Jurcan) Elena Mihaela privind reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.     

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă solicitarea drd Dumbravă Daniela, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, privind întreruperea studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se respinge propunerea CSUD privind exmatricularea drd Ceobanu Nicolae din cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK