Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 11.11.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă repartizarea fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2020-2021, după cum urmează:
Total fond de burse: 534.000 lei/lună
Fond alocat burselor de ajutor social (30%): 160.200 lei/lună, reprezentând 267 burse de ajutor social
Fond alocat burselor de performanță și burselor de merit este de 373.800 lei/lună, distribuit astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie: 27.810 lei/lună
Facultatea de Științe Economice: 85.376 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești: 82.498 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale: 147.950 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă: 30.166 lei/lună         
Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel:
Bursa de performanță: 1.000 lei
Bursa de merit: 800 lei
Bursa de ajutor social: 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă criteriile de selecție a studenților străini, școlarizați pe cont propriu valutar, în vederea acordării granturilor de studii, în baza Ordinului MEN 3236/10.02.2020, respectiv:
1.    Candidatul trebuie să fie integralist;
2.     Absolvirea a cel puțin un an de studii în cadrul UAB (în afara anului pregătitor) fi să fi obținut media minim 7.00;
3.    Candidatul să nu fie în an terminal;
4.    Clasificarea candidaților se va face în funcție de media ponderată calculată astfel:
70 % reprezintă media anilor de studiu obținută pe parcursul studiilor parcurse la UAB;
30  % reprezintă punctajul obținut pentru alte activități desfășurate pe parcursul școlarizării (programe de mobilitate, activitate în cercuri studențești, participarea la concursuri, manifestări științifice și alte evenimente organizate de UAB) – se acordă câte 2 puncte pentru fiecare activitate, dar nu mai mult de 10 puncte.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK