Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.11.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează rezultatul alegerilor academice parțiale, organizate în data de 11 noiembrie 2020, pentru completarea cu reprezentanții studenților a unor locuri vacantate în structurile de conducere ale UAB, după cum urmează:
Pentru ocuparea a 3 locuri în Senat 
1. Groza Giusepe Dorin – reprezentant Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
2. Adam Sebastian Nicolae – reprezentant Facultatea de Drept și Științe Sociale
3. Anca Cristina Vasile – reprezentant Facultatea de Teologie Ortodoxă
Pentru ocuparea unui loc în Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești
1. Matieș Laurențiu Ciprian
Pentru ocuparea a 3 locuri în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale
1. Bogdan Mălina Anamaria
2. Adam Sebastian Nicolae
3. Muntean Aura Olivia

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se validează rezultatul alegerilor academice, organizate în data de  11 noiembrie 2020 în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, respectiv, alegerea dlui lect. univ. dr. Sorin Șimon în funcția de Director al Departamentului de Educație fizică și sport.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se validează rezultatul concursului, organizat în data de 12 noiembrie 2020, pentru ocuparea funcției vacante de Director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională, respectiv, ocuparea funcției de către dna conf. univ. dr. Adriana Bîrluțiu.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă modificarea listei cadrelor didactice care desfășoară activități didactice în regim de plata cu ora, aferente postului de asistent, poziția 16, din Statul de funcții al Departamentului de Filologie, conform referatului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă transformarea postului vacant de secretar debutant (S) din cadrul Secretariatului Facultății de Științe Economice, în secretar debutant (SSD).

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Adrian Tulbure pentru desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în anul universitar 2020-2021,  în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității din Pitești.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Ovidiu Florin Panaite pentru afilierea la Școala Doctorala de Teologie a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. 

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererile următorilor doctoranzi pentru prelungirea studiilor universitare de doctorat:
-    drd. Pușcaș (Dinistrianu) Diana Lora, Școala Doctorală de Filologie 
-    drd. Gherghel Mihai, Școala Doctorală de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă cererea dnei drd. Dumbravă Daniela privind reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă propunerea CSUD privind exmatricularea dnei drd. Melenceanu (Gîscă) Raisa din cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă lista nominală anexată, cu studenții străini înmatriculați pe locuri cu taxă în valută, selectați pentru primirea unui loc de studii fără plata taxelor de școlarizare și cu bursa, în baza Ordinului MEN nr. 3.236 din 10 februarie 2017.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă comisiile de concurs, comisiile de soluționare a contestațiilor și comisiile de analiză a îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs, în cadrul concursurilor pentru ocupare a posturilor didactice vacante în semestrul I al anului universitar 2020-2021, publicate în MO nr. 782 din 24.11.2020, conform Anexei I la prezenta hotărâre. 

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 12. Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK