Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 16.12.2020 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021 – 2022.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2021 – 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021 – 2022.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021 – 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022.

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021 – 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021, cu anexa cuprinzând Tematica examenului de licență.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă revizia Regulamentului privind acordarea burselor de performanță științifică.

Regulamentul privind acordarea burselor de performanță științifică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru relații cu studenții, absolvenții și mediul social.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă modificarea Fișei colective de prezență (pontaj), anexă la Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică.

Metodologia de calcul privind plata îndrumătorilor de practică pedagogică Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Strategiile de dezvoltare ale facultăților din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru perioada 2020-2024.

Strategia de dezvoltare a Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale pentru perioada 2020-2024 Descarcă
Strategia de dezvoltare a Facultății de Istorie și Filologie pentru perioada 2020-2024 Descarcă
Strategia de dezvoltare a Facultății de Ştiinţe Economice pentru perioada 2020-2024 Descarcă
Strategia de dezvoltare a Facultății de Ştiinţe Exacte și Inginerești pentru perioada 2020-2024 Descarcă
Strategia de dezvoltare a Facultății de Teologie Ortodoxă pentru perioada 2020-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Politicile sectoriale/indicatorii de performanță pentru Strategia de Internaționalizare a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru perioada 2020-2024.

Politicile sectoriale/indicatorii de performanță Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din IOSUD-UAB pentru anul 2020.

Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din IOSUD-UAB pentru anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul de activitate al Centrului pentru Transfer Tehnologic, pentru perioada iunie 2019 – iulie 2020.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă demararea procedurilor privind depunerea dosarului de evaluare periodică externă ARACIS a Programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă transformarea postului de secretar instituție învățământ gr. III SSD în secretar instituție de învățământ gr. III S, poz. 166, urmare a validării rezultatului examenului de promovare a dnei Cotor Andreea Diana.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă Structura de personal didactic auxiliar și personal nedidactic, valabilă începând cu data de 01.01.2021.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia ia act de demisia dlui prof. univ. dr. Dumitru Adrian Vanca din calitatea de Director al Școlii Doctorale de Teologie
Se validează hotărârea CSUD privind numirea în funcția de Director al Școlii Doctorale de Teologie a dlui Pr. prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan.
 

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă transferul drd. Ceobanu Octavian-Nicolae, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, de la conducătorul științific prof.univ.dr. Daniel Munteanu la dl prof.univ.dr. Dumitru Vanca.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă componența nominală a colectivelor și departamentelor din cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră (CICOC-UAB), conform Organigramei aprobate în ședința de Senat din data de 31.01.2019.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin înlocuirea doamnei conf.univ.dr. Varvara Simona cu doamna conf.univ.dr. Bîrluțiu Adriana, director al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă modificarea componenței Comisiilor de finalizare a studiilor din cadrul Facultății de Științe Economice, pentru sesiunea februarie 2021, conform Anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA 1 - HOTĂRÂREA NR. 21 Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK