Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.01.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2020.

Raportul asupra Planului operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021.

Planul operațional al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Execuția bugetară pe anul 2020, respectiv:
-    Bilanțul contabil la 31.12.2020 și Contul de rezultat patrimonial;
-    Raportul explicativ privind bilanțul contabil pe 2020;
-    Situația cost -venit pe anul 2020, pe facultăți și cheltuielile generale ale universității la 31.12.2020;
-    Raportul privind Cheltuielile aferente anului 2020 pe facultăți și cheltuieli generale;
-    Raportul privind cuantumul regiei rezultată din proiectele de cercetare științifică derulate în 2020.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2021, respectiv:
-    Bugetul general al UAB previzionat pe anul 2021;
-    Notă de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2021;
-    Bugetul estimat pe facultăți și cheltuieli generale ale UAB pe anul 2021;
-    Notă de fundamentare privind bugetul previzionat pe facultăți și cheltuieli generale în anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget – finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2020, precum și asupra bugetului de venituri și cheltuieli previzionat pe anul 2021.

Raportul Comisiei de buget – finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă alocarea din bugetul anului 2021 a sumei de 20.000 lei pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice și distribuția acesteia pe departamentele didactice. 

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă propunerea Rectorului UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, privind alocarea resurselor umane (pe baza statelor de funcții), materiale (conform dotărilor existente) și financiare (în baza bugetului alocat) pentru desfășurarea adecvată a activităților și asigurarea realizării obiectivelor în cadrul programelor de studii universitare de licență, master și doctorat, în anul universitar 2020-2021.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2020.

Raportul privind activitatea de audit public intern desfășurată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Programul anual de audit ISO pentru anul 2021.

Programul anual de audit ISO pentru anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2020.

Raportul Comisiei de etică și deontologie universitară pe anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Rapoartele de activitate ale centrelor administrativ  - funcționale pe anul 2020, respectiv Centrul pentru managementul calității și strategie instituțională, Centrul pentru managementul proiectelor, Centrul pentru cercetare științifică, Centrul pentru transfer tehnologic, Centrul de relații internaționale, Centrul pentru învățământul la distanță, frecvență redusă și formare continuă.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul de activitate al Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe anul 2020.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS pe anul 2020.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Planul de formare profesională a angajaților pe anul 2021.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă Procedura operațională SEAQ_PO_DPPD_02 privind organizarea și desfășurarea probelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar. (revizie).

Procedura operațională SEAQ_PO_DPPD_02 privind organizarea și desfășurarea probelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Vasile Burja pentru prelungirea activității didactice, după împlinirea vârstei de pensionare, în calitate de cadru didactic asociat, conducător de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Senatul ia act de demisia dlui conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu din funcția de Director al Școlii Doctorale de Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi, nr. 52/04.01.2021, 1567/22.01.2021 și 1570/22.01.2021 privind întreruperea studiilor doctorale.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea nr. 28962/18.12.2020 privind prelungirea studiilor doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Teologie, pe perioada 01.01.2021 – 30.09.2021, în regim fără plată.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea nr. 1645/25.01.2021 privind retragerea doctorandului de la studiile doctorale din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate. 

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă propunerea dlui conf. univ. dr. Ioan Cristian Popa, nr. 626/12.01.2021, avizată în CSUD, privind exmatricularea unui doctorand în baza art. 16, lit. h, coroborat cu art. 17, lit. e din Contractul de studii universitare de doctorat. 

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă transformarea postului de administrator financiar gr. III (S), poz. 230, în administrator financiar gr. I (S) în cadrul Biroului Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți străini. 

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă modificarea listelor nominale cu cadrele didactice care vor desfășura activități didactice, în regim plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, cuprinse în statul de funcții al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică și statul de funcții al Departamentului de Cadastru, Inginerie civilă și Ingineria mediului, conform documentelor anexate.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK