Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 26.02.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează alegerile desfășurate în data de 24.02.2021 pentru constituirea consiliile școlilor doctorale, pentru mandatul 2021-2026, cu următoarele rezultate:
Școala Doctorală de Istorie
-    Dumitran Daniel – IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
-    Budeancă Florin Cosmin – IOSUD – Universitatea din București
-    Rubel Alexander – IOSUD – SOCCAR, Academia Română
-    Avram Marcela – student doctorand Istorie
Școala Doctorală de Filologie
-    Iordăchescu Teodora – IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
-    Antofi Eugenia Simona – IOSUD – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
-    Percec Dana Andreea – IOSUD – Universitatea de Vest din Timișoara
-    Botaș (Curta) Adina – student doctorand Filologie
Școala Doctorală de Contabilitate
-    Topor Dan Ioan - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
-    Siminică Marian Ilie – IOSUD – Universitatea din Craiova
-    Tiron – Tudor Adriana – IOSUD – UBB Cluj – Napoca
-    Didea (Castrase) Cristina – student doctorand Contabilitate
Școala Doctorală de Teologie
-    Himcinschi Mihai - IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
-    Dobrei Florin – IOSUD – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
-    Streza Ciprian Ioan – IOSUD – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
-    Avram Bogdan Laurențiu – student doctorand Teologie

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se validează hotărârea CSUD, din data de 25.02.2021, privind numirea directorilor școlilor doctorale, după cum urmează:
Director Școala Doctorală de Istorie – CS I dr. Marius Rotar
Director Școala Doctorală de Filologie - lect. univ. dr. Paul Nanu
Director Școala Doctorală de Contabilitate - conf. univ. dr. Sorinel Căpușneanu
Director Școala Doctorală de Teologie - prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan

Directorii numiți fac parte de drept din consiliile școlilor doctorale.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă demararea procedurilor necesare pentru evaluarea externă periodică de către ARACIS a programului de studii universitare de licență Contabilitate și informatică de gestiune, din domeniul de licență Contabilitate, forma de învățământ la distanță

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă solicitarea dlui asist. univ. dr. George Mara privind rezervarea postului de asistent, poz. 23, din Statul de funcții ale Departamentului de Științe Juridice și Administrative, în baza art. 304, alin. 7 din Legea nr. 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind cuantumul tarifelor, pentru anul 2021, aplicate pentru lucrările de cercetare arheologică pe care universitatea le derulează ca activități economice de diagnostic arheologic, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă cererile de  prelungire a studiilor doctorale ale doctoranzilor:  
-    drd. Balint Csaba, din cadrul ȘDC, pentru perioada 01.01.2021- 31.12.2021 
-    drd. Oprișor – Domnariu (Ilcus) Magdalena Alina, din cadrul ȘDC, pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă retragerea de la studiile doctorale a unor studenți doctoranzi, în baza cererilor nr. 3044/16.02.2021, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie și nr. 3472/23.02.2021, din cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă solicitarea CSUD privind alocarea locului subvenționat cu bursă, vacantat în urma retragerii unui doctorand din cadrul Școlii Doctorale de Teologie, dlui drd. Avram Bogdan Laurențiu, începând cu luna martie 2021.  

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă prelungirea cu un an a duratei de angajare a cadrelor didactice care au ocupat prin concurs posturi de asistenți pe durată determinată, în statul de funcții al Departamentului de Educației Fizică și Sport și care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 29, alin 6, 7, 8 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în UAB, respectiv: Neamțu-Popescu Adela (asistent, poz. 11), Ordean Mircea-Nicolae (asistent, poz. 12), Petrovici Gabriel Alexandru (asistent, poz. 13) și Hăisan Petronela Lăcrămioara (asistent, poz. 14).

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă modificarea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cod UAB: SEAQ_PO_SG_03, în conformitate cu art. 29 și 36 ale Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, aprobată în ședința Senatului din 17.02.2021.

Procedura operațională SEAQ_PO_SG_03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK