Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 31.03.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă revizia Regulamentelor de organizare și funcționare a Școlilor Doctorale de Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie.

Regulamentul Şcolii Doctorale de Istorie Descarcă
Regulamentul Şcolii Doctorale de Filologie Descarcă
Regulamentul Şcolii Doctorale de Teologie Descarcă
Regulamentul Şcolii Doctorale de Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologiile de admitere la studii universitare de doctorat în anul universitar 2021 - 2022 în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie și calendarul de desfășurare a admiterii în sesiunea septembrie 2021.

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Filologie - Septembrie 2021 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Istorie - Septembrie 2021 - Anexe Descarcă
Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat domeniul Teologie - Septembrie 2021 Descarcă
Metodologie privind organizarea si desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat 2021 - domeniul Contabilitate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022, precum și calendarul de desfășurare a admiterii în sesiunea septembrie 2021.

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (revizie).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetare Științifică (revizie).

Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru Cercetare Științifică (CCȘ) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2020.

Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, în anul 2020.

Raportul de monitorizare a planului de măsuri în domeniul echității sociale și inserției pe piața muncii, în anul 2020 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echității sociale în anul 2021.

Planul de măsuri în domeniul dezvoltării echității sociale în anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Strategia privind dezvoltarea echității sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2021-2024.

Strategia privind dezvoltarea echității sociale în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pe perioada 2021-2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Planul de redresare a Facultății de Istorie și Filologie, în perioada 2021-2023, pentru reducerea deficitului financiar înregistrat la finele anului 2020.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea externa a domeniului de masterat Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologie informațională, cu programul de studii Sisteme electronice inteligente avansate,  în vederea acreditării domeniului de masterat.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea externa a domeniului de masterat Ingineria mediului, cu programul de studii Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului,  în vederea acreditării domeniului de masterat.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă transformarea postului de informatician debutant S în informatician gr. II S, în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor, ca urmare a validării rezultatului examenului de promovare a dnei Nagy-Oniță Daniela Marcela.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă modificarea componenței comisiei de îndrumare a dlui drd. Purdea Claudiu, conform referatului nr. 5714/29.03.2021.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă cererea de transfer a dnei drd. Turcu (Tarko) Iulia, în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, de la dl prof. univ. dr. Ion Buzași la dna prof. univ. dr. Diana Câmpan.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererea de afiliere la Școala Doctorală de Istorie a dnei C.S.II dr. Beatrice Ciută, ca urmare a obținerii atestatului de abilitare prin Ordinul MEC nr. 3378/03.03.2021.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă organizarea, în perioada 17-30 mai 2021, a unei sesiuni de examinare extraordinară aferentă semestrului I, pentru studenții din anul pregătitor de învățare a limbii române.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă transformarea postului vacant de administrator financiar gr. II (S), poz. 21, din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții, în post de administrator financiar I (S)

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK