Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.05.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă rapoartele de evaluare internă a domeniilor de doctorat (Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie) și rapoartele de evaluare a școlilor doctorale din cadrul IOSUD - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, respectiv, Școala Doctorală de Istorie, Școala Doctorală de Filologie, Școala Doctorală de Contabilitate, Școala Doctorală de Teologie, întocmite în vederea acreditării lor de către ARACIS.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă cererea dnei drd. Buzic Ileana, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, pentru întreruperea studiilor doctorale, în perioada 01.05.2021 – 30.07.2021.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă cererea dnei drd. Muntean Larisa, din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate,  pentru retragerea de la studiile doctorale.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă redistribuirea unui loc vacantat în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, în regim fără plata taxelor de școlarizare, respectiv alocarea lui dlui drd. Lupu Aurel.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă comisiile de îndrumare a doctoranzilor din cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate care s-au transferat la alți conducători de doctorat, conform propunerilor avizate de CSUD.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Eva Mârza, nr. 8368/12.05.2021, avizat de CSUD, privind exmatricularea unui doctorand din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.  

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă cererea drd. Stanciu (Alecse) Alina privind prelungirea studiilor doctorale, domeniul Contabilitate, în perioada 01.04.2021 – 30.09.2021, în regim cu taxă. 

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se validează completarea și modificarea Comisiei de Etică și Deontologie Universitară, care va avea următoarea componență:

Președinte: conf. univ. dr. Claudia Moisă
Membri: conf. univ. dr. Tudor Borșan
  conf. univ. dr. Coralia Telea
  conf. univ. dr. Alin Albu
  conf. univ. dr. Ioan Lazăr
  Lazea Luciana Daniela – student
Secretar: Carmen Pancu

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK