Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 28.07.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Metodologia de finanțare a cercetării științifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - cf. Ordin 3747/28.04.2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Procedura operațională PO – OJ – 01 privind avizarea pentru legalitate a documentelor (revizie).

Procedura operațională privind avizarea pentru legalitate a documentelor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională PO - AETERNITAS - 01 privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice (revizie).

Procedura operațională privind editarea și publicarea de cărți și materiale didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO - CMP - 01 privind: 1. Informarea, comunicarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor (revizie).

Procedura operațională privind: 1. Informarea, comunicarea și diseminarea bunelor practici în domeniul proiectelor 2. Consultanță și colaborare în realizarea proiectelor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională PO – CMP - 02 privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind gestionarea depunerii la finanțator a proiectelor de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – DPPD – 01 privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar  organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic II în sistemul de învățământ preuniversitar  organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Procedura operațională PO – DPPD – 02 privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar  desfășurate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea examenelor pentru obținerea gradului didactic I în sistemul de învățământ preuniversitar  desfășurate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Procedura operațională PO – STI – 01 privind desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (revizie).

Procedura operațională privind desfășurarea achizițiilor exceptate prin art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura operațională PO – STI – 02 privind achizițiile directe (revizie).

Procedura operațională privind achizițiile directe Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021.

Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2020-2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 și se validează următoarele rezultate:

Facultatea de Științe Economice
Profesor universitar, poziția  2, Domeniul Finanțe-Contabilitate. Discipline: Microeconomie; Macroeconomie; Economie; Strategii și politici de dezvoltare economică; Etică și integritate academică. Metodologie cercetării științifice economice.
Candidat desemnat câștigător: Găban Vasile Lucian

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă

Conferențiar universitar, poziția 22, Domeniul Muzică. Discipline: Teorie, solfegiu-dictat (1); Teorie, solfegiu-dictat (2); Teorie, solfegiu-dictat (3); Teorie, solfegiu-dictat (4); Teorie, dicteu, solfegiu (5); Teorie, dicteu, solfegiu (6); Cânt popular (1); Cânt popular (2).
Candidat desemnat câștigător: Simionescu Maria Marina

Lector universitar, poziția 25, Domeniul Arte vizuale. Discipline: Erminia picturii bizantine (1); Erminia picturii bizantine (2); Arta creștină: Tehnici și stiluri (1); Arta creștină: Tehnici și stiluri (2); Practica de specialitate (frescă/mozaic); Tehnici paleocreștine (1); Tehnici paleocreștine (2); Aghiografie (1).
Candidat desemnat câștigător: Roșca Neacșu Simona Teodora

Lector universitar, poziția 27, Domeniul Arte vizuale. Discipline: Teologie dogmatică (1); Teologie dogmatică (2); Iconologie (1); Iconologie (2); Studiul desenului pentru iconografie (1); Studiul desenului pentru iconografie (2); Studiul compoziției pentru iconografie (3); Studiul compoziției pentru iconografie (4); Istoria artei universale (2); Estetică și percepție vizuală; Aghiografie (2).
Candidat desemnat câștigător: Băluț Constantin Cezar Cătălin

Facultatea de Istorie și Filologie
Departamentul de Filologie
Lector universitar, poziția 21
, Domeniul Filologie. Discipline: Negociere și mediere lingvistică; Interpretare simultană și consecutivă. Limba engleză; Comunicare de afaceri în limba engleză; Limba engleză 1; Limba engleză 2; Limba engleză 3; Limba engleză 4.
Candidat desemnat câștigător: Vănoagă Cristina Matilda

Facultatea de Drept și Științe Sociale
Departamentul de Educație Fizică și Sport
Lector universitar, poziția 19
, Domeniul Știința sportului și educației fizice. Discipline: Kinesiologie; Bazele generale ale kinetoterapiei; Kinetoterapia în afecțiuni cardio-respiratorii; Tehnici de manevrare a bolnavului; Kinetoterapia în afecțiuni neurologice; Stagiu de practică în centre speciale de educație.
Candidat desemnat câștigător: Dragoș Ovidiu

Facultatea de Istorie și Filologie
Departamentul de Filologie
Asistent universitar, poziția 22
, Domeniul Filologie (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Limba engleză 1; Limba engleză 2; Limba engleză.
Candidat desemnat câștigător: Botaș Adina

Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Asistent universitar, poziția 18
, Domeniul: Științe economice (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Management; Management strategic; Managementul resurselor umane; Tehnica negocierii afacerilor; Tranzacții și tehnici comerciale; Managementul proiectelor; Microeconomie; Economie.
Candidat desemnat câștigător: Nichita Ramona Anca

Asistent universitar, poziția 19, Domeniul: Științe economice (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Marketing financiar bancar: Marketingul micilor afaceri; Tehnici promoționale; Marketing agroalimentar; Marketing social politic; Analiza informațiilor de marketing; Marketingul serviciilor; Simulări în afaceri; Simulări de marketing în afaceri; Managementul serviciilor publice; Antreprenoriat; Managementul public; Fundamentele calității în sectorul public; Etică în afaceri; Managementul calității.
Candidat desemnat câștigător: Puțan Alina

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Asistent universitar, poziția 33
, Domeniul: Informatică (perioadă determinată de 2 ani începând cu semestrul I al anului universitar 2021-2022). Discipline: Programarea orientată obiect; Dezvoltarea aplicațiilor mobile; Electronică și informatică medicală; Calcul inteligent – modele de inspirație biologică; Calcul numeric; Structuri de date; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I; Modelare și simulare.
Candidat desemnat câștigător: Nagy Onița Daniela Marcela

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă aplicarea scenariului 2, cu participare mixtă, pentru organizarea și desfășurarea activităților didactice în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 01.08.2021 – 30.09.2021. Scenariul 2 presupune participarea în sistem mixt - prezență fizică și/sau online, în funcție de specificul  programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice, conform  procedurilor proprii.
Măsurile care urmează să fie luate în vederea aplicării scenariului 2,  în cazul activităților cu participare fizică, vor fi dezbătute și adoptate de către Consiliile facultăților, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă cuantumul taxelor de studiu pentru studenții străini în regim propriu valutar, cetățenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova și a cetățenilor străini din UE/SEE și cuantumul taxelor administrative aplicate în cadrul Centrului de Relații Internaționale, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Taxele de studiu pentru studenţii străini în regim propriu valutar, cetăţenii străini cu domiciliul în alte state, din diaspora, Balcani, Moldova şi a cetăţenilor străini din UE/SEE şi cuantumul taxelor administrative aplicate în cadrul CRI Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Nicolae Todea privind desfășurarea în cadrul IOSUD UAB, Școala Doctorală de Contabilitate, a activității de conducător de doctorat, în anul universitar 2021-2022.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă cererea nr. 13470/23.07.2021 privind transferul în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate, de la conducătorul științific prof.univ.dr. Adela Socol, la dl prof.univ.dr. Nicolae Todea.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererea nr. 12170/07.07.2021 privind retragerea de la studiile universitare de doctorat din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă referatul CSUD privind alocarea unui loc subvenționat, vacantat ca urmare a cererii de retragere nr. 12170/07.07.2021, dlui drd. Marinel Chirițescu, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă cererea nr. 11620/30.06.2021 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat  în cadrul Școlii Doctorale de Contabilitate.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK