Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.09.2021

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2021-2022.

Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență (revizie).

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență și master, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul Comisiei de etică și deontologie universitară (revizie).

Regulamentul Comisiei de etică și deontologie universitară Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO – ETICĂ - 01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională PO – ETICĂ - 01 privind consilierea etică și respectarea normelor de conduită etică și deontologie profesională la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ (revizie).

Regulamentul privind implementarea programului ERASMUS+ Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – CRI – 01 privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale (revizie).

Procedura operațională PO – CRI – 01 privind încheierea acordurilor inter-instituționale internaționale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate conform prevederilor OSGG 600/2018, în cadrul Centrului de Relații Internaționale:
-    Procedura operațională PO – CRI – 02 privind operațiunile financiare în cadrul Programului Erasmus+;
-    Procedura operațională PO – CRI – 03 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor;
-    Procedura operațională PO – CRI – 04 privind admiterea românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
-    Procedura operațională PO – CRI – 05 privind admiterea cetățenilor străini în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
-    Procedura operațională PO – CRI – 06 privind gestionarea materialelor de promovare în cadrul Centrului de Relații Internaționale;
-    Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus.

Procedura operațională PO – CRI – 02 privind operațiunile financiare în cadrul Programului Erasmus+ Descarcă
Procedura operațională PO – CRI – 03 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor Descarcă
Procedura operațională PO – CRI – 04 privind admiterea românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională PO – CRI – 05 privind admiterea cetățenilor străini în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională PO – CRI – 06 privind gestionarea materialelor de promovare în cadrul Centrului de Relații Internaționale Descarcă
Procedura operațională PO – CRI – 07 privind preluarea funcției de coordonator instituțional Erasmus Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se abrogă următoarele proceduri operaționale la propunerea Centrului de Relații Internaționale:
-  Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_01 privind implementarea programelor de mobilitate a indivizilor - mobilități cu țările programului;
- Procedura operațională SEAQ_PO_CRI_02 privind operațiunile financiare în cadrul programului ERASMUS+ KA103;
- Procedura operațională PO 17. 010 privind realizarea obiectelor de protocol ale Universității;
- Procedura operațională PO 17. 013 privind preluarea funcției de coordonator instituțional ERASMUS/coordonator birou programe comunitar;
- Procedura operațională PO 17. 016 privind implementarea programului Erasmus + Internațional Credit Mobility - mobilități cu țările partenere.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online (revizie).

Metodologia privind activitatea de susținere a inspecțiilor speciale și a lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea/echivalarea gradului didactic I în sistem online Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice (revizie).

Procedura operațională PO – DPPD – 04 privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Procedura operațională PO – BPS – 03 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice (revizie). 

Procedura operațională PO – BPS – 03 privind întocmirea fișelor de post, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă revizia procedurilor operaționale elaborate în cadrul Centrului pentru Managementul Proiectelor, respectiv: 
- Procedura operațională PO – CMP – 03 privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare;
- Procedura operațională PO – CMP – 04 privind arhivarea documentelor aferente proiectelor;
- Procedura operațională PO – CMP – 05 privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene.

Procedura operațională PO – CMP – 03 privind raportarea activității de cercetare derulată prin intermediul contractelor de cercetare Descarcă
Procedura operațională PO – CMP – 04 privind arhivarea documentelor aferente proiectelor Descarcă
Procedura operațională PO – CMP – 05 privind recrutarea și selecția personalului care va fi angajat în proiecte finanțate din fonduri europene Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă revizia procedurilor operaționale elaborate în cadrul Serviciului Social, respectiv:
- Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 01 privind întocmirea, depunerea și verificarea burselor de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
- Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 04 privind operarea burselor în statele de plată;
- Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 05 privind acordarea facilităților oferite studenților
Se abrogă următoarele proceduri operaționale la propunerea Serviciului Social:
-    Procedura operațională 07.001 privind operarea burselor în statele de plată;
-    Procedura operațională 07.003 privind acordarea facilităților oferite studenților.

Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 01 privind întocmirea, depunerea și verificarea burselor de ajutor social din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 04 privind operarea burselor în statele de plată Descarcă
Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 05 privind acordarea facilităților oferite studenților Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă alocarea pentru anul universitar 2021-2022 a resurselor umane (pe baza statelor de funcții), materiale (conform dotărilor existente) și financiare (existente conform bugetului) pentru desfășurarea activității programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat, cu respectarea normelor interne și a standardelor ARACIS.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă memoriul dlui conf.univ.dr. Gabriel Bărbuleț, în calitate de decan al Facultății de Istorie și Filologie, privind preluarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic în cadrul Facultății de Istorie și Filologie, cu toate programele de studii universitare pe care le gestionează, inclusiv programul de pregătire psihopedagogică și programele pentru obținerea gradelor didactice în învățământul preuniversitar.
Se aprobă propunerea Consiliului Facultății de Istorie și Filologie pentru schimbarea denumirii facultății în Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
Modificarea va fi pusă în aplicare după apariția hotărârii Guvernului privind structura universității, începând cu anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Senatul universității ia act de solicitarea dlui Sebastian Adam privind retragerea din calitatea sa de reprezentant al studenților în Senat și în Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă organizarea alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților în următoarele structuri de conducere:
- Senatul Universității: 3 locuri, (Facultatea de Drept și Științe Sociale – 2 locuri și Facultatea de Științe Economice – 1 loc);
- Consiliul Facultății de Drept și Științe Sociale - 1 loc;
- Consiliul Facultății de Științe Economice - 1 loc;
- Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – 1 loc.

Se aprobă Comisia de alegeri cu următoarea componență:
Facultatea de Istorie și Filologie -  Sicoe Alexandra
Facultatea de Științe Economice – Godja Carlos 
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Bolojan Mihai
Facultatea de Drept și Științe Sociale – Pătruța Andrei
Facultatea de Teologie Ortodoxă – Graur Alexandru 
Reprezentant LSUA – Zota Erika
Reprezentant ASCOR – Bândean Adrian

Se aprobă calendarul alegerilor academice parțiale pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților:
07 - 08 octombrie 2021 - depunerea candidaturilor;
13 octombrie 2021 - desfășurarea alegerilor;
14 octombrie 2021 – afișarea rezultatelor preliminarii și depunerea contestațiilor;
15 octombrie 2021 – afișarea rezultatelor finale;
27 octombrie 2021 - validarea rezultatelor alegerilor în Senat.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă solicitarea Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului privind redistribuirea orelor cuprinse în postul de asistent, poz. 16 din statul de funcții al departamentului, titular Florina Voicu, începând cu data de 11.10.2021, ca urmare a solicitării nr. 18550/23.09.2021 de suspendare a contractului de muncă în vederea reluării concediului de creștere a copilului.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă Baia Mare, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. habil. Emil Jurcan privind desfășurarea unor activități didactice, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dl Florin Samoilă, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de asistent, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Informatică, Matematică şi Electronică. 

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dna Iulia Muntean, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de lector, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dl Raul Chiriac, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de asistent, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă şi Ingineria Mediului.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dl Marius Opincariu, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de asistent, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dl Cosmin Ioan Bara, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de asistent, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor și Marketing.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă structura anului universitar 2021-2022 pentru IOSUD – UAB.

Structura anului universitar 2021-2022 pentru IOSUD – UAB Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă solicitarea dlui Alin Cristian Roșa, angajat pe perioadă determinată în calitate de student doctorand pe postul de asistent universitar, privind prelungirea contractului individual de muncă pentru o perioada de 12 luni, în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, potrivit art. 294 al. (3) și (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă solicitarea dnei Ioana Codruța Negriu Tiuca, angajată pe perioadă determinată în calitate de student doctorand pe postul de asistent universitar, privind prelungirea contractului individual de muncă pentru o perioada de 12 luni, în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport, potrivit art. 294 al. (4) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. 67 al. (9) din Codul studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 29.

Hotărârea Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia nr. 22 / 15.09.2021 privind modalitățile de desfășurare a activităților didactice, în semestrul I al anului universitar 2021-2022, se completează cu alin. (5), având următorul conținut:
Prin excepție, personalul didactic și de cercetare, poate să-și desfășoare activitățile în sistem  exclusiv on-line în situația în care există motive obiective demonstrate prin documente justificative relevante, cu avizul Consiliilor facultăților și cu aprobarea Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 30.

Se aprobă solicitarea Facultății de Drept și Științe Sociale, Departamentul de Științe Sociale, privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă ARACIS a domeniului de master Asistență socială, programul de studii universitare de master Proiectarea și Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate.

HOTĂRÂREA NR. 31.

Se aprobă derogarea de la condiția de deținere a certificatului de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică pentru dl Gabriel Tamas-Szora, în vederea depunerii cererii pentru desfășurarea de activități didactice în calitate de asistent, cadru didactic asociat în cadrul Departamentului de Științe Juridice și Administrative.

HOTĂRÂREA NR. 32.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Tudorașcu Miruna privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj - Napoca.

HOTĂRÂREA NR. 33.

Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. Hurbean Ada privind desfășurarea unor activități didactice, în regim plata cu ora, în anul universitar 2021-2022, în cadrul Facultății de Drept a Universității  „Bogdan Vodă” din Cluj - Napoca.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK