Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 27.10.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează rezultatele alegerilor academice parțiale organizate pentru completarea cu reprezentanții studenților a locurilor vacantate în structurile de conducere, după cum urmează:
Senat
Bogdan Mălina Ana Maria - anul III Drept, Facultatea de Drept și Științe Sociale
Chișcari Dorina – anul I – master AMA, Facultatea de Drept și Științe Sociale
Bolun Alexandrina – anul III AA, Facultatea de Științe Economice
Consiliul Facultății de Științe Economice
Bolun Alexandrina – anul III, Administrarea afacerilor
Consiliul Facultății de Științe Exacte și Inginerești
Sasu Gabriel Nicolae – anul III Informatică

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă completarea componenței comisiilor de specialitate a Senatului cu reprezentanții studenților, astfel:
Comisia pentru învățământ, evaluarea calității, strategii, dezvoltare și promovare instituțională se completează cu studenta Bogdan Mălina Ana Maria;
Comisia pentru buget finanțe şi de monitorizare a activităților tehnice și administrative se completează cu studenta Bolun Alexandrina;
Comisia pentru cooperări şi parteneriate naționale şi internaționale se completează cu studenta Bogdan Mălina Ana Maria;
Comisia pentru relația cu studenții, absolvenții şi mediul social se completează cu studenții: Bogdan Mălina Ana Maria și Bolun Alexandrina.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate (revizie).

Metodologia privind recunoașterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a funcțiilor didactice obținute în instituțiile de învățământ superior acreditate din străinătate Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă revizia procedurilor elaborate în cadrul Secretariatului General: 
Procedura operațională PO – SG – 01 privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind circuitul documentelor la nivelul Secretariatului General din cadrul Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă procedurilor elaborate în cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții:
Procedura operațională PO – SSM – 02 privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor (revizie).
Procedura operațională PO – SSM – 03 privind instruirea introductiv generală (revizie).

Procedura operațională privind identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor Descarcă
Procedura operațională privind instruirea introductiv generală Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – TIPOGRAFIE – 01 privind activitatea de tipografie (revizie), elaborată în cadrul Biroului Tipografie.

Procedura operațională privind activitatea de tipografie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă următoarele proceduri operaționale elaborate în cadrul Centrului de Relații Internaționale:
Procedura operațională PO – CRI – 08 privind implementarea programelor intensive mixte: Blended Intensive Programmes (procedură nouă).
Procedura operațională PO – CRI – 09 privind arhivarea documentelor Centrului de relații internaționale (procedură nouă).
Procedura operațională PO – CRI – 10 privind circuitul documentelor în cadrul Centrului de relații internaționale (procedură nouă).
Se aprobă propunerea Centrului de Relații Internaționale privind abrogarea următoarelor proceduri operaționale: Procedura operațională PO 17. 011 – privind arhivarea documentelor CRI; Procedura operațională PO 17. 012 – Circuitul documentelor în cadrul CRI.

Procedura operațională privind implementarea programelor intensive mixte: Blended Intensive Programmes Descarcă
Procedura operațională privind arhivarea documentelor Centrului de relații internaționale Descarcă
Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul Centrului de relații internaționale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă următoarele proceduri elaborate în cadrul Bibliotecii Universitare:
Procedura operațională PO – BUAB – 01 privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).
Procedura operațională PO – BUAB – 02 privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).
Procedura operațională PO – BUAB – 03 privind activitatea desfășurată în cadrul Librăriei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Procedura operațională privind relațiile cu publicul în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională privind achiziția, evidența, prelucrarea publicațiilor și schimbul interbibliotecar în cadrul Bibliotecii Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională privind activitatea desfășurată în cadrul Librăriei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Procedura operațională PO – BPS – 02 privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice (revizie).

Procedura operațională privind acordarea concediului de odihnă cadrelor didactice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Panaite Ovidiu privind abrogarea procedurilor: PO 23.001, PO 23.002, PO 23.003, PO 23.004 elaborate conform SR EN ISO 9001:2008.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind abrogarea Procedurii operaționale SEAQ_PO_DPPD_03 privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, în vederea ocupării funcțiilor didactice din învățământul preuniversitar.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă propunerile CSUD privind componența comisiilor de îndrumare ale studenților doctoranzi în anul universitar 2021-2022.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi privind retragerea, transferul, întreruperea, reluarea și prelungirea studiilor doctorale. 
Se aprobă propunerea CSUD privind exmatricularea unor studenți doctoranzi, conform referatului nr. 23306/22.10.2021.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Cetean – Voiculescu Laura privind vacantarea postului de profesor, poz. 1, din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative și ocuparea lui de către cadre didactice asociate care vor susține activitățile aferente postului. 
Salarizarea acestora, în calitate de cadre didactice asociate, se va face în regim de plata cu ora, la nivelul funcțiilor didactice pe care aceste persoane le pot ocupa, prin îndeplinirea standardelor minimale prevăzute de lege pentru ocuparea funcțiilor didactice.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Buțiu Călina privind cadrele didactice care vor susține activitățile aferente postului vacant de lector, poz. 7, din statul de funcții al Departamentului de Științe Sociale, în regim de plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind cadrele didactice care vor susține activitățile din postul vacant de profesor, poz. 2, din statul de funcții al Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă, în regim de plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Lucian Vasile Găban privind desfășurarea unor activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice și Administrative, Departamentul de Științe Economice, în semestrul II al anului universitar 2021-2022.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă de către personalul didactic de predare, în anul universitar 2021 – 2022, respectiv:
20.12.2021 – 09.01.2022, în perioada vacantei de iarnă, 15 zile;
în luna iulie 2022, în perioada vacanței de vară, 5 zile;
01.08.2021 – 31.08.2022, în perioada vacanței de vară, 22 zile.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK