Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 17.11.2021 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Având în vedere prevederile Ordinului comun nr. 5.338/1.10.2021 al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare (publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 942/1.X.2021), Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în legătură cu organizarea și desfășurarea activităților didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, hotărăște pentru perioada 21.11.2021 – 05.12.2021,  prelungirea scenariului 3 - participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă distribuția fondului de burse alocat de la bugetul de stat, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, pe categorii de burse și pe facultăți, precum și cuantumul burselor, după cum urmează:
Total fond de burse: 594.000 lei/lună
Fond alocat burselor de ajutor social: 132.000 lei/lună, reprezentând 220 burse de ajutor social
Fond alocat altor categorii de burse la nivelul facultăților este de 462.000 lei/lună, distribuit astfel:
Facultatea de Istorie și Filologie - 33680 lei/lună
Facultatea de Științe Economice - 109956 lei/lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești - 97898 lei/lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale -182351 lei/lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă - 38115 lei/lună         
Se aprobă cuantumul burselor în semestrul I, astfel:
Bursa de performanță - 1.000 lei
Bursa de merit - 800 lei
Bursa de ajutor social - 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind modificarea listei cadrelor didactice care vor susține activitățile din postul vacant de profesor, poz. 2, din statul de funcții al Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă, în regim de plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Himcinschi Mihai privind realocarea unor activități didactice din posturile de lector, poz. 27 și asistent, poz. 31, din statul de funcții al Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă, în regim de plata cu ora.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Senatul ia act de demisia dlui prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan din funcția de Director al Școlii Doctorale de Teologie și validează hotărârea CSUD privind numirea în această funcție a dlui conf. univ. dr. Jan Nicolae

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă cererea dlui drd. Iuga Dan Adrian Lucian privind reluarea studiilor doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Teologie începând cu data de 23.11.2021.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă cererea dnei drd. Oprea (Jurcan) Elena Mihaela privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie, în perioada 01.12.2021 – 30.05.2022.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. Mihai Gligor privind transformarea postului de secretar debutant (S), cu ½ normă, pe durată determinată, în post de secretar debutant (S), cu normă întreagă, pe durată determinată de 3 ani, în cadrul Secretariatului IOSUD.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Dan Topor privind transformarea postului vacant de secretar gr. I (S), în secretar gr. II (SSD), din cadrul Secretariatului  Facultății de Științe Economice.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK