Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 12.01.2022 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează decizia Rectorului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia privind desfășurarea exclusiv în sistem on-line, începând cu data de 10 ianuarie 2022 și până la încheierea semestrului I (30 ianuarie 2022), a tuturor activităților didactice, a verificărilor pe parcurs și a colocviilor, la toate programele de licență, masterat și doctorat, respectiv desfășurarea examenelor din sesiunea februarie 2022 tot în format on-line.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor de către absolvenții specializării de studii universitare de licență, Artă sacră, domeniul Arte vizuale, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie și Filologie privind demararea procedurilor de evaluare periodică externă ARACIS a specializării Program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, în vederea menținerii acreditării.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă modificarea art. 19 din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență, cu amendamentele formulate de Comisia Juridică a Senatului, cu  următorul conținut:

D. BURSE SPECIALE
Art. 19. (1) Statul susține studenții cu rezultate remarcabile în activități culturale şi sportive, prin acordarea de burse, denumite burse speciale.
(2) În cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, bursele speciale se pot acorda studenților care au obținut performanțe sportive deosebite.
(3) Aceste burse se acordă studenților care au reprezentat Universitatea în diverse competiții sportive naționale și internaționale, competiții care aduc prestigiu de imagine Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada în care au statutul de student al instituției.
(4) Cuantumul acestor burse este stabilit de Senatul Universității, la propunerea Consiliului de administrație, care va elabora și publica criteriile de selecție. 

Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK