Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 25.02.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul I - studii universitare de licență, pentru anul universitar 2022 – 2023 (revizie).

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul I - studii universitare de licență, pentru anul universitar 2022 – 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Ciclul II - studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2022 – 2023 (revizie).

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în Ciclul II - studii universitare de masterat, pentru anul universitar 2022 – 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională PO – BPS – 09 privind promovarea în grade/trepte profesionale și promovarea în urma absolvirii învățământului superior de lungă sau scurtă durată în domeniul postului, revizie a procedurii SEAQ_PO_BPS_09.

Procedura operațională PO – BPS – 09 privind promovarea în grade/trepte profesionale și promovarea în urma absolvirii învățământului superior de lungă sau scurtă durată în domeniul postului Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 02 privind încasarea taxei de cămin pentru studenții cazați în căminele Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 03 privind cazarea în căminul -Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 03 privind cazarea în căminul - Casa de oaspeți din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 06 privind aprovizionarea, eliberarea și consumul alimentelor din magazia de alimente aparținând cantinei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Procedura operațională PO – SERVICIUL SOCIAL – 06 privind aprovizionarea, eliberarea și consumul alimentelor din magazia de alimente aparținând cantinei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se abrogă procedurile operaționale: SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_02,  SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_03 și  SEAQ_PO_SERVICIUL_SOCIAL_04.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului.

Raportul de activitate al Comisiei juridice, în anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională, în anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiect şi resurse, pe anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, pe anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, pe anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social, pe anul 2021 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice, pe anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli și situația patrimonială pe bază de bilanț la finele anului 2021, respectiv, bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia previzionat pentru anul 2022

Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021 de către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021 de către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe semestrul I, al anului universitar 2021-2022.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, pe semestrul I, al anului universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021 (studiul „Absolvenții și piața muncii”).

Raportul asupra monitorizării inserției absolvenților pe piața muncii, derulat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021 (studiul „Absolvenții și piața muncii”) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă modalitatea de desfășurare a activităților didactice din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022, astfel:
-  activitățile în cadrul programelor de studii universitare de licență se vor derula exclusiv cu prezența fizică a studenților;
- activitățile în cadrul programelor de studii universitare de masterat se vor derula în sistem mixt, hibrid, cu prezența cadrelor didactice în sălile de curs/seminar/laborator. 
Activitățile desfășurate cu prezența fizică vor avea în vedere respectarea măsurilor de organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă distribuția pe departamente a sumei alocate din bugetul universității, de 20.000 lei,  pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice, conform documentului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă comisia pentru cercetarea disciplinară prealabilă a sesizărilor și  abaterilor vizând un cadru didactic din cadrul Departamentului de Științe Juridice și Administrative, propusă de Consiliul de Administrație, cu următoarea componență:

Președinte:  conf. univ. dr. Ada Hurbean
Membri: conf. univ. dr. Miruna Tudorașcu
lect. univ. dr. Bogdan Florea
asist. univ. dr. Mara George

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă demararea procedurilor pentru evaluarea periodică externă, efectuată de către ARACIS, a programului de studii universitare de licență Asistență Socială din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. Mihai Himcinschi privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă cererea dlui asist. univ. dr. Florea Bogdan privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora în cadrul Universității de Vest din Timișoara, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă solicitarea dnei lect. univ. dr. Oroian Boca Maria Loredana privind susținerea unor cursuri din statul de funcții al Departamentului de Informatică, Matematică și Electronică, în regim plata cu ora, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021/2022.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă solicitarea Fundației „Gaudeamus” – Universitatea „Tomis” din Constanța privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, de către absolvenții promoției 2022, pentru specializările: Administrarea afacerilor, Finanțe și bănci și Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă transferul postului vacant de administrator patrimoniu tr. III (S) din cadrul Serviciului administrare patrimoniu și de aprovizionare (Sala de sport), în cadrul Serviciului social, cu atribuții de administrare a noului cămin studențesc.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă cererea nr. 2103/31.01.2022 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs și se validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice organizate în semestrul I al anului universitar 2021/2022, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Nu se aprobă rapoartele comisiilor de concurs și nu se validează rezultatele pentru ocuparea următoarelor posturi:  profesor universitar poz. 20 – Departamentul de Filologie, profesor universitar poz. 13 și poz 14 – Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing și profesor universitar, poz, 24 – Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă întrucât pentru aceste posturi nu se face dovada îndeplinirii condiției prevăzute la art. 301, alin. (5) lit. b din Legea nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă listele cadrelor didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2021-2022, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții ale departamentelor.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK