Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.03.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021.

Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2022.

Planul de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2021.

Raportul de evaluare internă a calității educației pentru anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021.

Raportul de monitorizare a Planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în anul 2021 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă completarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în concordanță cu prevederile OUG nr. 96/2016 de modificare a unor acte normative din domeniul educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, aprobată prin Legea 307 din 22.12.2021 precum și ale art. 301, alin. 5 lit. b a LEN nr. 1/2011, respectiv se completează art. 12 din metodologia de concurs referitor la condițiile de ocupare a postului didactic de profesor universitar, cu lit. b), care va avea următorul conținut:
„b) deținerea calității de conducător de doctorat”
Se aprobă punerea în acord cu condiția de la art. 12, lit b)  din Metodologia de ocupare a posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a tuturor prevederilor din respectiva metodologie de concurs care fac referire la condiția de ocupare a postului de profesor universitar. 
Se aprobă completarea anexelor 6, 10, 20 și 22 la PO-SG-03 privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu prevederea referitoare la ocupare postului didactic de profesor universitar, prevăzută de art. 12, lit b) a metodologiei de concurs.

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă
Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – CCȘ – 01 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice, revizie a procedurii SEAQ_PO_CCȘ_01.

Procedura operațională PO – CCȘ – 01 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Procedura operațională PO – IOSUD – 01 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare, revizie a procedurii SEAQ_PO_IOSUD_02.

Procedura operațională PO – IOSUD – 01 privind depunerea, susținerea și evaluarea rapoartelor de progres științific ale doctoranzilor și a tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Vasile Lucian Găban privind afilierea la Școala Doctorală de Științe Economice, domeniul Finanțe, a Universității din Craiova, în calitatea de conducător de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă cererea dlui conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa privind afilierea la Școala Doctorală de Matematică din cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității Transilvania din Brașov în calitate de conducător de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă cererea dlui lect. univ. dr. Mara George Marius privind rezervarea postului de lector, poziția 18 din statul de funcții al Departamentului de Științe Juridice și Administrative, în baza art. 304, alin. 6 și 7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. 

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleț privind transferul postului vacant de operator date – debutant (M), poz. 215, din structura „proiecte de cercetare”, în cadrul Secretariatului Facultății de Istorie și Filologie și transformarea lui în post de secretar instituție de învățământ, tr. IA , studii medii, COR 334301.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă cererea dnei drd. Bako (Fulop) Kinga Erzsebet privind prelungirea studiilor doctorale cu o lună, pe perioada 01 – 30.04.2022, în regim financiar fără taxă, având în vedere organizarea susținerii tezei cu prezența fizică a comisie de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind susținerea examenului de licență de către absolvenții specializării Artă sacră, promoția 2022, în cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie și Arte a Universității din Pitești.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dlui drd. Omar Alhato, Școala Doctorală de Contabilitate, privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în regim cu taxă, pentru o perioadă de 6 luni.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă redistribuirea orelor din posturile 22 – lector, 24 – asistent și 27 – asistent din statul de funcții al Departamentului de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului, începând cu data de 01.04.2022, ca urmare a suspendării a contractului de muncă a dlui dr. ing. Ioan Voina, cu acordul părților.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă transformarea postului de muncitor calificat fochist treapta I – poziția 26 din structura de personal didactic auxiliar și de personal nedidactic – din cadrul Serviciului Tehnic și de Investiții, în muncitor calificat zugrav treapta I.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în concordanță cu prevederile Ordinului ME nr. 3325 din 02.03.2022 privind completarea anexei la Ordinul ME nr. 5.140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, în contextul conflictului din Ucraina.

Metodologia privind mobilitatea academică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă tarifele aplicate în anul 2022 pentru lucrările de cercetare arheologică, respectiv diagnosticare arheologică, supraveghere arheologică și cercetare arheologică preventivă.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK