Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 08.04.2022 - online

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă distribuirea pe facultăți a fondului de burse finanțate de la bugetul de stat, acordate în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, precum și cuantumul acestora, după cum urmează:
Total fond alocat de la buget: 519.000 lei/lună
Fond alocat burselor de ajutor social (30 %): 155.700 lei, din care utilizat pentru dosarele depuse 129.600 lei/lună, diferența de 26.100 lei/lună fiind realocată burselor de merit și de performanță.
Fondul total de burse distribuit facultăților pentru acordarea burselor de merit și a burselor de performanță este de 389.400 lei / lună, din care pentru:

Facultatea de Istorie și Filologie 27.842 lei / lună
Facultatea de Științe Economice 93.884 lei / lună
Facultatea de Științe Exacte și Inginerești 80.879 lei / lună
Facultatea de Drept și Științe Sociale 151.944 lei / lună
Facultatea de Teologie Ortodoxă 34.851 lei / lună

Cuantumul burselor acordate în semestrul al II-lea:

Bursa de performanță 1000 lei
Bursa de merit 800 lei
Bursa de ajutor social 600 lei

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă cuantumul lunar al bursei acordate din veniturile proprii pentru susținerea echității sociale în valoare de 300 lei/lună. 

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă completarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență cu Anexa 3 – Criterii privind acordarea burselor speciale pentru performanțe sportive deosebite. 
Cuantumul acestor burse se stabilește în funcție de punctajul obținut în baza criteriilor aprobate, respectiv: 

Între 10 –40 puncte 600 lei/lună
Între 41 – 80 puncte 800 lei/lună
Peste 80 puncte 1000 lei/lună 
Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - Ciclurile de studii licență, master și doctorat, forma de învățământ cu frecvență Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK