Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 30.06.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se validează rezultatele alegerilor academice parțiale organizate în data de 8 iunie 2022, pentru completarea locurilor vacantate cu reprezentanții studenților doctoranzi în Senat și în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se actualizează componența Comisiei pentru cercetare științifică, transfer tehnologic, proiecte şi resurse cu reprezentantul studenților doctoranzi, ca urmare a validării rezultatelor alegerilor academice parțiale organizate în data de 8 iunie 2022.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2022/2023.

Regulamentul activității profesionale a studenților pentru Ciclul I - studii universitare de licență și Ciclul II - studii universitare de master, valabil pentru anul universitar 2022/2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO – IOSUD – 06 privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_IOSUD UAB_06.

Procedura operațională privind susținerea on-line a tezei de abilitare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Procedura operațională PO – SSM – 05 privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție, revizie a procedurii operaționale SEAQ_PO_SSM_05.

Procedura operațională privind elaborarea, actualizarea, îndeplinirea și monitorizarea planului de prevenire și protecție Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Raportul Comisiei pentru buget-finanțe şi de monitorizare a activităților tehnice şi administrative privind veniturile încasate, cheltuielile efectuate și contul de rezultat patrimonial la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în perioada 01.01.2018-31.12.2021.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - semestrul II, 2021/2022.

Raportul asupra procesului de evaluare periodică a calității corpului profesoral din Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - semestrul II, 2021/2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Planurile de învățământ pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat, pentru anul universitar 2022/2023.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2022/2023, pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat.

Calendarul activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2022/2023, pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat - Structura anului universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023, pentru: studii universitare de licență (forma de învățământ cu frecvență și forma de învățământ la distanță), programul de învățare a limbii române - an pregătitor, studii universitare de masterat, studii universitare de doctorat și pentru programele de pregătire psihopedagogică, încheiate cu studenții români, studenții străini și studenții români de pretutindeni.

Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă pachetul de documente cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) în procesul de admitere, înmatriculare, și finalizare a studiilor,  pentru anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă privind divizarea Departamentului de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă în două departamente distincte, respectiv: Departamentul de Teologie Ortodoxă și Departamentul de Artă, începând cu anul universitar 2022/2023.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă actualizarea Organigramei Facultății de Teologie Ortodoxă.

Organigrama Facultății de Teologie Ortodoxă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă propunerea Facultății de Istorie și Filologie privind modificarea denumirii Departamentului de Filologie în Departamentul de Litere.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie și Filologie privind demararea procedurilor de inițiere a unui nou program de studii universitare de licență Arheologie, domeniul de licență Istorie, forma de învățământ cu frecvență, începând cu anul universitar 2023/2024.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă solicitarea Facultății de Drept și Științe Sociale privind demararea procedurilor de inițiere a unui nou program de studii universitare de licență Asistent medical generalist, domeniul Sănătate – DSU / DM Medicină, forma de învățământ cu frecvență.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă componența comisiilor de finalizare a studiilor universitare de licență, promoția 2022, a absolvenților Universității „Tomis” din Constanța, conform Anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 17. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă Cererea nr. 11660/13.06.2022 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, în regim fără taxă.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă Cererea nr. 11815/14.06.2022 privind retragerea din cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă actualizarea componenței Colegiului editorial și a Consiliului științific al Editurii Aeternitas, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 20. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă revizia Regulamentului de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 – 2023.

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022 – 2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă modificarea componenței Comisiei de admitere a Facultății de Științe Economice, prin înlocuirea dlui prof.univ.dr. Vasile Lucian Găban cu dna Raluca Beșcucă, conform anexei la prezenta hotărâre.

ANEXA - HOTĂRÂREA NR. 22. Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK