Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 20.07.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul privind implementarea Programului ERASMUS+ (revizie).

Regulamentul privind implementarea Programului ERASMUS+ Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului securitate și sănătate în muncă (nou elaborat).

Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului securitate și sănătate în muncă Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Procedura operațională PO – CCȘ – 02 privind raportarea rezultatelor activității de  cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și propunerea Centrului pentru Cercetare Științifică privind abrogarea procedurii operaționale PO 16.001.

Procedura operațională PO – CCȘ – 02 privind raportarea rezultatelor activității de  cercetare în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Raportul asupra procesului de evaluare a nivelului de satisfacție al studenților în raport cu dezvoltarea profesională și personală asigurată de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, anul universitar 2021-2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 și se validează următoarele rezultate:

Facultatea de Științe Economice
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Conferențiar universitar, Poziția 15, Domeniul Marketing (pe perioadă nedeterminată). Discipline: Marketing online; Etică în afaceri; Tranzacții și tehnici comerciale; Analiza informațiilor de marketing; Cercetări calitative; Cercetarea pieței interne și internaționale; Mediul de afaceri european; Comunicare și relații publice în afaceri.
Candidat desemnat câștigător: Maican Silvia Ștefania

Facultatea de Drept și Științe Sociale
Departamentul de Educație Fizică și Sport 
Conferențiar universitar, Poziția 18, Domeniul Educație Fizică și Sport (pe perioadă nedeterminată). Discipline: Utilizare soft-uri specializate în EFS; Kinetoterapia deficientelor fizice și senzoriale; Refacere și recuperare în sportul de performanță; Psihopedagogie; Management și marketing în kinetoterapie; Practica și metodica activităților motrice pe grupe de vârstă; Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv); Activități motrice de timp liber.
Candidat desemnat câștigător: Hăisan Angel-Alex

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 
Lector universitar, Poziția 22, Domeniul Inginerie civilă (pe perioadă nedeterminată). Discipline: Elemente de urbanism;  Coordonarea lucrărilor edilitare în localități; Cooperarea internațională în urbanism și amenajarea teritoriului; Renovare urbană și rurală; Reprezentări geometrice ale suprafețelor topografice; Topografie; Cadastru urban; Elemente de urbanism; Planning urban; Management urban; Urbanism și amenajarea teritoriului
Candidat desemnat câștigător: Voicu Florina

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești
Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului 
Asistent universitar, Poziția 25, Domeniul Ingineria mediului (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Fundamentarea științei mărfurilor; Mărfuri alimentare și nealimentare și securitatea consumatorului; Tehnologii cu impact redus asupra mediului; Mecanica fluidelor; Mecanica fluidelor și hidraulica; Ecologie; Termodinamică; Fizica atmosferei; Rezistența materialelor; Evaluarea impactului asupra mediului – proiect; Epurarea apelor uzate; Tratarea și epurarea apei; Analiza și sinteza proceselor tehnologice; Standarde de calitate a mediului; Îmbunătățiri funciare; Geologie; Teledetecție și riscuri atmosferice; Geomorfologia mediului; Pedologie; Teledetecție.  
Candidat desemnat câștigător: Damian Gianina Elena

Facultatea de Drept și Științe Sociale
Departamentul de Educație Fizică și Sport 
Asistent universitar, Poziția 22, Domeniul Educație Fizică și Sport (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023). Discipline: Educație fizică (II); Educație fizică; Anatomie; Sport and psysical education 1; Sport and psysical education 2; Sport (1); Sport (2); Sport (4); Educație fizică (1); Educație fizică (2); Educație fizică (3);  Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: handbal; Masaj și tehnici complementare; Anatomie și biomecanică.
Candidat desemnat câștigător: Muntean Raul Ioan

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Departamentul de Teologie Ortodoxă și Muzică Religioasă 
Asistent universitar, Poziția 34, Domeniul Teologie. (pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului I din anul universitar 2022-2023).  Discipline: Istoria muzicii (1); Istoria muzicii (2); Muzică – Axioane; Muzică – Triod; Tipic și liturgică (1); Tipic și liturgică (2); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Teologie liturgică (I); Teologie liturgică (II); Introducere în teologia liturgică (1); Introducere în teologia liturgică (2); Istoria bisericească universală; Istoria bisericească universală (primul mileniu); Istoria bisericească universală (mileniul II); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (I); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (III); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (IV); Istoria bisericească universală (I); Istoria bisericească universală (II); Istoria bisericească universală (III); Istoria bisericească universală (IV);
Candidat desemnat câștigător: Qaramah Khalid Mihail

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă cererile privind desfășurarea în cadrul IOSUD UAB a activității de conducător de doctorat pentru cadrele didactice asociate ale Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă solicitarea CSUD privind alocarea unui loc subvenționat, vacantat ca urmare a cererii de retragere nr. 11815/14.06.2022, dnei drd Ciobanu (Chira) Carmen, din cadrul Școlii Doctorale de Istorie, începând cu anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă cererile de reluare a studiilor universitare de doctorat nr. 12960/29.06.2022 în cadrul Școlii Doctorale de Istorie și nr. 12863/28.06.2022 în cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023, pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată, respectiv Informarea candidatului / postdoctorandului la admiterea / înmatricularea în anul universitar 2022 – 2023 în temeiul art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE.

Modelele-cadru ale Contractelor de studii pentru anul universitar 2022-2023, pentru studiile postdoctorale de cercetare avansată Descarcă

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK