Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 29.09.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2022-2023.

Planul de activitate al Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru anul universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare (revizie).

Metodologia de evaluare periodică a calității personalului didactic și de cercetare Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică  în  cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Procedura operațională PO – SG – 04 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (nou elaborată).

Procedura operațională PO – SG – 04 privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (actualizare).

Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (actualizare).

Procedura operațională PO – SG – 03 privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Procedura operațională PO – PR – 01 privind completarea și transmiterea electronică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI (nou elaborată).

Procedura operațională PO – PR – 01 privind completarea și transmiterea electronică în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a declarațiilor de avere și de interese prin intermediul platformei e-DAI Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă modalitatea de desfășurare a activităților educaționale în semestrul I al anului universitar 2022-2023, după cum urmează: 
Pentru studiile universitare de licență și masterat toate activitățile didactice (activități de tip cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări practice) se vor desfășura în sistem față în față, în spațiul universitar de la data de 03.10.2022 până la data de 25.11.2022. În perioada 26.11.2022 – 23.12.2022 activitățile didactice se vor desfășura online, cu respectarea ponderilor maxime prevăzute de standardele Aracis. În perioada 09.01.2023 – 22.01.2023 toate activitățile didactice (activități de tip cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări practice) se vor desfășura în sistem față în față, în spațiul universitar. În perioada sesiunii de examen, inclusiv examenul de finalizare studii licență/masterat, 23.01.2023 – 19.02.2023, toate formele de evaluare se vor desfășura în sistem față in față, în spațiul universitar”.
Se aprobă Metodologia privind desfășurarea în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații sincrone specifice.

Metodologia privind desfășurarea în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitarea Facultății de Teologie Ortodoxă de îndreptare a erorii survenite în denumirea noului departament din cadrul facultății, astfel denumirea corectă și completă este: Departamentul de Artă Religioasă.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă privind ocuparea funcției de director interimar al Departamentului de Teologie Ortodoxă și al Departamentului de Artă Religioasă, începând cu anul universitar 2022-2023, după cum urmează:
-    dl conf.univ.dr. Lucian-Dumitru Colda, director interimar Departamentul de  Teologie Ortodoxă
-    dl lect.univ.dr. Dragoș-Ioan Șușman, director interimar Departamentul de Artă Religioasă.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă numărul formațiilor de studii care vor funcționa în anul universitar 2022-2023, pe cicluri de studii universitare, programe de studii, forme de învățământ și ani de studiu.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Statele de funcții ale Departamentelor didactice și ale Școlilor Doctorale, pentru anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Listele nominale cuprinzând cadrele didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în anul universitar 2022-2023, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții.

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Himcinschi Mihai privind susținerea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul de Teologie Ortodoxă Baia-Mare, în semestrul I al anului universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Himcinschi Mihai privind susținerea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, în semestrul II al anului universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă cererea dlui prof.univ.dr. Jurcan Ioan Emil privind susținerea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, în semestrul I al anului universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă propunerea de alocare pentru anul universitar 2022-2023 a resurselor umane (pe baza statelor de funcții), materiale (conform dotărilor existente) și financiare (existente conform bugetului) pentru desfășurarea activității programelor de studii universitare de licență, masterat și doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie și Filologie privind modificarea calendarului activităților educaționale specifice semestrelor academice, în anul universitar 2022-2023.

Calendarului activităților educaționale specifice semestrelor academice în anul universitar 2022-2023 - Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă taxele de studii pentru anul universitar 2022-2023, pentru toți anii de studii, pentru cetățenii români, cetățenii din țările UE/SEE/CE, români de pretutindeni, cetățenii străini din state terțe UE/SEE/CE, care parcurg în regim cu taxă studiile universitare de licență, masterat, doctorat, anul pregătitor de învățare a limbii române sau programul de pregătire psihopedagogică.

Taxele de studii pentru anul universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă taxele administrative și tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022-2023.

Taxele administrative și tarifele aplicate în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă transformarea unor posturi vacante din cadrul Direcției General Administrative – Serviciul Tehnic și de Investiții, după cum urmează:
-    postul de Muncitor calificat tr.II (electrician), poz. 23 în post de Muncitor calificat tr.I (electrician)
-    postul de Muncitor calificat tr.II (electrician), poz. 24 în post de Muncitor calificat tr.I (electrician)
-    postul de Muncitor calificat tr.II (instalator), poz. 29 în post de Muncitor calificat tr.I (zugrav)
-    postului de Muncitor calificat tr.III (lăcătuș – Sala Sport), poz. 37 în post de Muncitor calificat tr.I (tâmplar)

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă transformarea postului de Secretar I (S) în post de Secretar III (S) din cadrul Secretariatului General – Cabinet Prorectori.

HOTĂRÂREA NR. 23.

Se aprobă cererea dlui lect.univ.dr.ing. Avram Alexandru privind susținerea de activități didactice, în calitate de cadru didactic asociat, în regim plata cu ora, la filiala din Bistrița-Năsăud a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, în anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 24.

Se aprobă modalitatea de desfășurare a cursurilor din anul I, semestrul I al anului universitar 2022-2023, incluse în planurile de învățământ ale Școlilor Doctorale din IOSUD – UAB: 65% din cursuri se desfășoară online și 35% din cursuri în format fizic.

HOTĂRÂREA NR. 25.

Se aprobă solicitarea dlui CS I dr. Alexander Rubel, de la Institutul de Arheologie din Iași, privind afilierea la Școala Doctorală de Istorie din cadrul IOSUD – UAB.

HOTĂRÂREA NR. 26.

Se aprobă cererile cadrelor didactice din IOSUD – UAB, care se regăsesc în statele de funcții ale Școlilor Doctorale, privind susținerea de activități didactice, în regim plata cu ora, în anul universitar 2022-2023, conform listelor anexate.

HOTĂRÂREA NR. 27.

Se aprobă propunerile CSUD privind componența comisiilor de îndrumare ale studenților doctoranzi în anul universitar 2022-2023.

HOTĂRÂREA NR. 28.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi privind retragerea, transferul, întreruperea, reluarea și prelungirea studiilor doctorale, conform listei anexate.

HOTĂRÂREA NR. 29.

Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Șimon Sorin privind transformarea postului de asistent, poz.15 din statul de funcții al Departamentului de Educație Fizică și Sport, din asistent pe perioadă determinată în asistent pe perioadă nedeterminată, conform art. 35 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocupare posturilor didactice în cadrul UAB.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK