Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 14.12.2022

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Strategia de sustenabilitate a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Strategia de sustenabilitate a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Strategia privind accederea/optimizarea poziției Universității în rankingurile internaționale relevante.

Strategia privind accederea/optimizarea poziției Universității în rankingurile internaționale relevante Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023 - 2024.

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2023 - 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2023 - 2024.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat pentru anul universitar 2023 - 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023 - 2024.

Regulamentul de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023 - 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023 - 2024.

Regulamentul de admitere a cetățenilor străini și școlarizarea acestora în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2023 - 2024 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-2023.

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat, în anul universitar 2022-2023 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației Descarcă
Organigrama Facultății de Istorie, Litere și Științe ale Educației Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale.

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă
Organigrama Facultății de Drept și Științe Sociale Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Informatică și Inginerie.

Regulamentul de organizare și funcționare a Facultății de Informatică și Inginerie Descarcă
Organigrama Facultății de Informatică și Inginerie Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică și a programelor de formare continuă și  perfecționare a personalului didactic, în cadrul DPPD Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de Nivel I și nivel II în regim postuniversitar, în cadrul Departamentului Pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul de organizare și desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică de Nivel I și nivel II în regim postuniversitar, în cadrul DPPD Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB (2022).

Raportul de autoevaluare a Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD-UAB (2022) Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 14.

Se aprobă Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 15.

Se aprobă componența comisiilor de concurs, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză din cadrul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante desfășurate în semestrul I al anului universitar 2022-2023.

ANEXĂ - HOTĂRÂREA NR. 15. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 16.

Se aprobă componența comisiilor de examen, a comisiilor de soluționare a contestațiilor și a comisiilor de analiză din cadrul examenelor de promovare în cariera didactică pentru ocuparea posturilor didactice desfășurate în semestrul I al anului universitar 2022-2023.

ABEXĂ - HOTĂRÂREA NR. 16. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 17.

Se aprobă modificarea componenței Comisiei de Etică și Deontologie Universitară din cadrul UAB, astfel:
-    Secretar comisie – dna Alina Dragomir, situație apărută în urma demisiei dnei Carmen Pancu.
-    Membru, reprezentant al studenților – dl. Raul Claudiu Bârlog din partea Facultății de Științe Economice ca urmare a încheierii mandatului de reprezentant al studenților în Senatul Universitar a d-șoarei Luciana Daniela Lazea.
Comisia va avea următoarea componență:

Președinte: Conf. univ. Moisă Claudia
Membri: Conf. univ. dr. Borșan Tudor 
Conf. univ. dr. Albu Alin 
Conf.univ.dr. Lazăr Ioan
Conf. univ. dr. Telea Coralia    
Bârlog Raul Claudiu – reprezentant al studenţilor
Secretar: Dragomir Alina

HOTĂRÂREA NR. 18.

Se aprobă numirea dnei Iulia Muntean pe poziția de Consilier de Etică la nivel de UAB.

HOTĂRÂREA NR. 19.

Se aprobă cererile nr. 28321/25.11.2022 și nr. 28540/29.11.2022 privind reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 20.

Se aprobă cererile de întrerupere a studiilor universitare de doctorat nr. 28307/25.11.2022 din cadrul Școlii Doctorale de Istorie și nr. 28762/05.12.2022 din cadrul Școlii Doctorale de Filologie.

HOTĂRÂREA NR. 21.

Se aprobă cererea nr. 28324/25.11.2022 privind prelungirea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 22.

Se aprobă cererea nr. 28325/25.11.2022 privind transferul intern la coordonatorul științific Arhiepiscop prof.univ.dr.habil. Irineu Pop.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK