Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 15.02.2023

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (revizie).

Regulamentul intern al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate ale Senatului.

Raportul de activitate al Comisiei juridice, în anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională, în anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică, transfer tehnologic, proiect şi resurse, pe anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru buget-finanţe şi de monitorizare a activităţilor tehnice şi administrative, pe anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru cooperări şi parteneriate naţionale şi internaţionale, pe anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru relaţia cu studenţii, absolvenţii şi mediul social, pe anul 2022 Descarcă
Raportul de activitate al Comisiei pentru distincţii universitare şi titluri onorifice, pe anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă rapoartele comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, în semestrul I al anului universitar 2022-2023 și se validează următoarele rezultate:

FACULTATEA DE ISTORIE, LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Departamentul de Litere    
Lector universitar, poziția 21. Domeniul Filologie.
Discipline: Introducere în studiul limbii române; Curs practic de limba română: receptarea textului scris și oral (1); Curs practic de limba română: receptarea textului scris și oral (2); Dramaturgi ai secolului XX;  Literatura română; Poezie contemporană; Mituri europene în prelucrări literare și interpretări eseistice.
Candidat desemnat câștigător: BÎGIU LUCIAN VASILE

Departamentului de Istorie, Arheologie și Muzeologie
Profesor universitar, poziția 10. Domeniul Istorie.
Discipline: Introducere în istoria modernă universală; Minorități religioase și confesionale în spațiul românesc; Diversitate confesională și modernizare socială în Europa modernă timpurie; Istoriografie generală; Religie oficială și religie populară în Europa modernă timpurie.
Candidat desemnat câștigător: DUMITRAN DANIEL

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul de Administrarea Afacerilor și Marketing
Profesor universitar, poziția 13.
Domeniul Marketing. Discipline: Marketing; Cercetări de marketing; Comportamentul consumatorului; Cercetări calitative; Cercetarea pieței interne și internaționale.
Candidat desemnat câștigător: MUNTEAN ANDREEA CIPRIANA

Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Marketing. Discipline: Metode și modele în marketing; Managementul portofoliului de brand; Organizarea campaniilor promoționale; Business to business marketing. 
Candidat desemnat câștigător: PAȘTIU CARMEN ADINA

Conferențiar universitar, poziția 15. Domeniul Management. Discipline: Managementul resurselor umane în educaţie; Managementul serviciilor publice; Managementul relației cu clienții; Simulări în afaceri; Simulări de marketing în afaceri; Etică în afaceri.
Candidat desemnat câștigător: BREAZ TEODORA RALUCA ODETT

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Profesor universitar, poziția 26. Domeniul Matematică.
Discipline: Matematici superioare; Modelare și simulări decizionale; Modelarea şi simularea poluării mediului; Măsurare și evaluare în educaţie; Măsurare și evaluare în educație; Analiză matematică; Analiză matematică; Analiză matematică.
Candidat desemnat câștigător: POPA IOAN-LUCIAN

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului
Profesor universitar, poziția 19. Domeniul Mine Petrol și Gaze.
Discipline: Mecanica fluidelor; Mecanica fluidelor și hidraulică; Tehnologii cu impact redus asupra mediului; Ecologie; Termodinamică; Hidraulică; Dezvoltarea durabilă și managementul costurilor de mediu.
Candidat desemnat câștigător: TULBURE ILDIKO

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Inginerie Civilă. Discipline: Rezistenţa materialelor 1; Rezistența materialelor; Beton armat și precomprimat; Construcții din lemn; Rezistenţa materialelor 2; Statica și stabilitatea construcțiilor; Construcții din beton armat și precomprimat; Dinamică și elemente de inginerie seismică.
Candidat desemnat câștigător: MUREȘAN ADINA ANA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Lector universitar, poziția 17. Domeniul Drept.
Discipline: Drept financiar și fiscal; Drept comercial I; Drept bancar.
Candidat desemnat câștigător: FLOREA BOGDAN

Lector universitar, poziția 18. Domeniul Drept. Discipline: Drept penal special I, Drept penal special II, Criminalitatea informatică.
Candidat desemnat câștigător: MICHAIL GEORGE RUDOLF ZLATI

Departamentul  de Științe Sociale
Lector universitar, poziția 11. Domeniul Sociologie.
Discipline: Sociologia ocupațiilor; Sociologia comunităților; Sociologia opiniei publice; Sociologie regională; Sociologie politică; Rețele sociale; Sociologia vârstelor și a îmbătrânirii.
Candidat desemnat câștigător: MUCEA BOGDAN NICOLAE

Departamentul de Educație Fizică și Sport
Conferențiar universitar, poziția 19. Domeniul Educație Fizică și Sport.
Discipline: Teoria și practica în sporturile de combat (judo); Metodica predării fotbalului în școală; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal; Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: fotbal; Educație Fizică I.
Candidat desemnat câștigător: URSU VASILE EMIL

Conferențiar universitar, poziția 20. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria și practica atletismului; Metodica predării atletismului în școală; Metodica predării handbalului în școală; Evaluare motrică și somatofuncțională; Pedagogia II : Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării.
Candidat desemnat câștigător: MAN MARIA CRISTINA

Lector universitar, poziția 21. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Metodica predării voleiului în școală; Educație Fizică; Educație Fizică; Educație Fizică; Educație Fizică; Stagiu de aplicații practice în mediul montan; Aplicații practice discipline sportive de iarnă.
Candidat desemnat câștigător: PETROVICI GABRIEL ALEXANDRU

Lector universitar, poziția 22. Domeniul Educație Fizică și Sport. Discipline: Teoria și practica în sporturi de expresie (dans sportiv);  Expresie corporală și euritmie; Aplicații practice discipline sportive de iarnă; Stagiu de practică în baze de agrement; Șah.
Candidat desemnat câștigător: ROȘA ALIN CRISTAN

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Departamentul de Teologie Ortodoxă
Profesor universitar, poziția 15. Domeniul Teologie.
Discipline: Istorie Bisericească Universală (I); Istorie Bisericească Universală (II); Istorie Bisericească Universală (III); Istorie Bisericească Universală (IV); Teologia politică autentică în fața „corectitudinii politice” actuale; Istoria bisericească universală.
Candidat desemnat câștigător: PANAITE OVIDIU FLORIN

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul Finanțe Contabilitate
Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Finanțe-Contabilitate
(pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului II din anul universitar 2022-2023). Discipline: Gestiunea financiară a instituțiilor publice; Evaluarea întreprinderii; Evaluarea firmei; Management financiar; Burse internaționale de mărfuri; Burse internaționale de mărfuri; Control financiar; Audit intern; Control de gestiune; Asigurări și protecție socială; Gestiune financiară; Gestiunea financiară a firmei; Contractarea și utilizarea creditelor bancare; Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Economie; Relații financiar- monetare internaționale; Operațiunile instituțiilor de credit.
Candidat desemnat câștigător: SUCIU TEODORA MARIA

FACULTATEA DE INFORMATICĂ ȘI INGINERIE
Departamentul de Informatică, Matematică și Electronică
Asistent universitar, poziția 41. Domeniul Informatică.
(pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului II din anul universitar 2022-2023). Discipline: Informatică juridică; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II; Reţele de calculatoare; Tehnologii de informare și comunicare (aplicații în domeniu); Sisteme de operare; Securitatea sistemelor informatice.
Candidat desemnat câștigător: CĂPÎLNAȘ MATEI VASILE

Departamentul de Cadastru, Inginerie Civilă și Ingineria Mediului
Asistent universitar, poziția 28. Domeniul Inginerie Geodezică.
(pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului II din anul universitar 2022-2023). Discipline: Coordonarea lucrărilor edilitare în localități;  Întreținerea infrastructurii urbane și de transport; Topografie Proiect; Topografie 1; Topografie; Căi de comunicații; Geotehnică; Stabilitatea masivelor de pământ; Utilizarea teledetecției în urbanism și amenajarea teritoriului; Materiale de construcții; Construcții hidrotehnice; Evaluări imobiliare – proiect; Topografie 2; Managementul activităților de măsurători terestre; Desen tehnic şi Infografică 2; Geotehnica; Urmărirea comportării terenurilor şi construcţiilor. 
Candidat desemnat câștigător: CÎMPEAN COSMINA MARIANA

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
Departamentul de Științe Juridice și Administrative
Asistent universitar, poziția 19. Domeniul Drept
(pe perioadă determinată de 2 ani, cu începere din prima zi a semestrului II din anul universitar 2022-2023). Discipline: Drept procesual civil – parte specială, Drept procesual civil – parte generală, Drept notarial, Contencios administrativ.
Candidat desemnat câștigător: TAMAS SZORA GABRIEL

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă rapoartele comisiilor de examen de promovare în cariera didactică, în semestrul I al anului universitar 2022-2023 și se validează următoarele rezultate:

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Departamentul Finanțe Contabilitate
Profesor universitar, poziția 13. Domeniul Finanțe-Contabilitate.
Discipline: Expertiză contabilă și consultanță fiscală; Gestiune fiscală; Fiscalitatea și managementul proiectelor cu finanțare europeană; Managementul financiar al proiectelor europene; Fiscalitate directă; Proceduri de audit financiar.
Candidat desemnat câștigător: TAMAS SZORA ATTILA

Profesor universitar, poziția 14. Domeniul Contabilitate. Discipline: Audit și control intern; Audit intern; Standarde internaționale de contabilitate pentru entități private; Guvernanță corporativă în UE; Guvernanță corporativă, cultură organizațională și etică; Standarde internaționale de audit; Audit intern; Audit și control intern în administrație publică.
Candidat desemnat câștigător: IVAN OANA RALUCA

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă lista cadrelor didactice care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, în semestrul II al anului universitar 2022-2023, cuprinse în posturile vacante din statele de funcții ale departamentelor.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă prelungirea cu un an a duratei de angajare a cadrelor didactice care au ocupat prin concurs posturi de asistenți pe durată determinată, în statele de funcții ale Departamentelor, după cum urmează: 
Departamentul de Științe Juridice și Administrative – Gligor Raluca Clarisa
Departamentul de Litere – Ursa Andra Iulia 
Departamentul de Educației Fizică și Sport – Hăisan Petronela Lăcrămioara 
Departamentul de Educației Fizică și Sport - Nicolescu – Șeușan Nicoleta Adina

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă Structura de personal didactic auxiliar și personal nedidactic pentru anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă solicitarea dnei Oltean (Pop) Elena, absolventă a Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, programul de studii universitare de licență Finanțe și Bănci, privind susținerea examenului de licență la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice, programul de studii universitare de licență Finanțe și Bănci.

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr. Mihai Himcinschi privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022/2023.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă solicitarea dlui prof.univ.dr Ioan Emil Jurcan privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022/2023.

HOTĂRÂREA NR. 11.

Se aprobă cererea nr. 654/13.01.2023 privind reluarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Istorie.

HOTĂRÂREA NR. 12.

Se aprobă cererea nr. 1719/27.01.2023 privind întreruperea studiilor universitare de doctorat, în regim fără taxă, în cadrul Școlii Doctorale de Teologie.

HOTĂRÂREA NR. 13.

Se aprobă solicitarea dlui conf.univ.dr. Popa-Gorjanu Cosmin privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora în cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2022/2023, ca membru al comisiei de îndrumare pentru doctoranzii medieviști din cadrul Școlii doctorale de Istorie. Civilizație. Cultură.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK