Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" d ...

Prezentare

Minuta ședinței Senatului Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din data de 21.03.2023

HOTĂRÂREA NR. 1.

Se aprobă Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2022.

Raportul anual al Rectorului asupra stării Universității „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în anul 2022 Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 2.

Se aprobă propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof.univ.dr. Vasile Stanciu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, personalitate de marcă în domeniul muzicologiei românești, cercetător puternic implicat, prin studiile sale, în conservarea, protejarea și punerea în valoare a muzicii sacre și a imnografilor din lumea creștină.

HOTĂRÂREA NR. 3.

Se aprobă cererile studenților doctoranzi privind întreruperea, retragerea și prelungirea studiilor universitare de doctorat.

HOTĂRÂREA NR. 4.

Se aprobă solicitarea Fundației „GAUDEAMUS” – Universitatea „Tomis” din Constanța, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență de către absolvenții promoției 2023 pentru specializările Administrarea Afacerilor, Finanțe și Bănci, Economia Comerțului, Turismului, Serviciilor și Managementul Calității, în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Facultatea de Științe Economice.

HOTĂRÂREA NR. 5.

Se aprobă începerea demersurilor legate de achiziția imobilului – Hotel Cetate situat în Alba Iulia, precum și mandatarea Consiliului de Administrație al UAB pentru efectuarea acestor demersuri procedurale.

HOTĂRÂREA NR. 6.

Se aprobă desfășurarea comasată a Programelor de formare psihopedagogică, nivel I și nivel II, în regim de curs postuniversitar, pe parcursul anului universitar 2023-2024, precum și calendarul de desfășurare, taxa de înscriere și taxele de școlarizare, după cum urmează:
-    Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel I pe parcursul anului universitar 2023-2024 (2 semestre);
-    Programul de formare psihopedagogică în regim postuniversitar Nivel II pe parcursul anului universitar 2023-2024 (2 semestre);
Perioada de înscriere: 18.09.2023-29.09.2023.
Taxa de înscriere - 150 lei. 
Taxa de studiu aferentă Programului de formare psihopedagogică în regim postuniversitar pentru anul universitar 2023-2024 este de 1500 lei (monospecializare) și 1750 lei (dublă specializare) pentru nivelul I, respectiv 1500 lei pentru nivel II.

HOTĂRÂREA NR. 7.

Se aprobă taxele de studiu pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim taxă – lei, Nivelul I, Nivelul II și curs postuniversitar Nivel I, Nivel II, pentru cetățenii români și ai statelor membre ale UE/SEE, cetățeni români cu domiciliul în străinătate, cetățeni de etnie română din Republica Moldova, Balcani și diasporă, precum și cetățeni din state ale UE/SEE.
Cuantumul taxelor aprobate sunt prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Anexa 1 - HOTĂRÂREA NR. 7. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 8.

Se aprobă taxele de studiu pentru anul universitar 2023-2024 pentru studenții, masteranzii și absolvenții altor instituții de învățământ superior care parcurg programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, în regim taxă – euro, Nivelul I, Nivelul II și curs postuniversitar Nivel I, Nivel II, pentru cetățenii străini școlarizați în regim cont propriu valutar.
 Cuantumul taxelor aprobate sunt prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Anexa 1 - HOTĂRÂREA NR. 8. Descarcă

HOTĂRÂREA NR. 9.

Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie, Filologie și Științe ale Educației privind transformarea postului de Secretar gr. I (S) din cadrul Secretariatului Facultății, în post de Secretar gr. III (S), în vederea scoaterii la concurs.

HOTĂRÂREA NR. 10.

Se aprobă solicitarea Serviciului Social privind transformarea postului de muncitor calificat - bucătar I din cadrul Cantinei UAB, în muncitor calificat – ospătar I, în vederea scoaterii la concurs.

Utilizarea cookie-urilor este importanta pentru buna functionare a acestui site. Prin continuarea navigarii pe site va exprimati acordul explicit cu privire la utilizarea cookie-urilor.

Citeste politica de cookie pe aici

OK